Kwiecień 15 2021 12:24:22
PIEŚŃ SZKOŁY
BIBLIOTEKA SZKOLNA
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PODRĘCZNIKI 2020/2021
· Spis podręczników
· Religia
· Regulamin wypożyczania podręczników:
- wersja: _.doc
- wersja: _.pdf
AKCJA MEN

mLegitymacja
Polecamy
Szkoła w Krzemieniewie rok 1952/1953 (jako część składowa szkoły w Drobninie)

Rok szkolny 1952/53

Rok szkolny rozpoczęto w niepełnym składzie grona nauczycielskiego, nauczyciel Czesław Szpurka do dnia 4 listopada 1952 roku odbywał ćwiczenia wojskowe oficerów rezerwy. Liczba uczniów w poszczególnych klasach przedstawiała się następująco: klasa I – 19; klasa II – 15; klasa III – 16; klasa IV – 22; klasa V – 29; klasa VI – 39 i klasa VII – 34; razem 174 uczniów.

Szkoła czynnie włączyła się do akcji przedwyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Ludowej. Tematykę akcji włączono do poszczególnych lekcji, zespół artystyczny drużyny Organizacji Harcerskiej ze swym programem występował na zebraniach przedwyborczych. Na zebraniu w dniu 20 października 1952 roku drużyna Organizacji Harcerstwa z rąk kandydata na posła (?) otrzymała sztandar harcerski. Sztandar został ufundowany przez Komitet Rodzicielski. W przeddzień wyborów młodzież szkolna urządziła w godzinach wieczornych przemarsz z Drobnina do Krzemieniewa z lampionami.

W czasie ferii zimowych zorganizowano dla dzieci zajęcia atrakcyjne, aby tym samym nie zerwać wpływu wychowawczego na dzieci. W pierwszych dniach stycznia urządzono uroczystość choinki noworocznej.

Z dniem 1 lutego 1953 roku kierownictwo szkoły na polecenie Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej objął nauczyciel Szpurka Czesław. Obywatel Kalinowski Jan pozostał w tutejszej szkole w charakterze nauczyciela. Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej omówiono zagadnienia podniesienia wyników nauczania, podniesienia stanu czytelnictwa wśród dzieci, oraz nawiązania większego kontaktu z domem rodzicielskim.

Dzień 6 marca nosił miano niecodziennych zajęć szkolnych. Wszystkie klasy od godziny 8.00 wysłuchały audycji radiowych podających komunikaty o śmierci Józefa Stalina, która nastąpiła w dniu 5 marca. W korytarzu szkoły wywieszono portret Józefa Stalina udekorowany czerwienią, kwiatami, oraz hasłem: „Idea Stalina żyć będzie wiecznie”.
Na masówce zorganizowanej w dniu 9 marca, dzieci podjęły zobowiązania: powiększyć liczbę członków SKO, wzmóc akcję zbiórki surowców wtórnych, rozszerzyć ramy samopomocy koleżeńskiej, a tym samym podnieść wyniki nauczania jako ważnego czynnika w walce o pokój, której Chorążym był Józef Stalin. Wysłano również list do ambasadora ZSRR towarzysza Sobolewa.

Po rozbudowie szkoły w jej otoczeniu pozostało wiele gruzów. W związku z powyższym w ramach zobowiązań 1 Maja mieszkańcy Drobnina w ciągu dwóch dni przepracowali 400 roboczogodzin i usunęli gruzy, ułożyli cegły, oraz zniwelowali boisko szkolne.

Akademię szkolną w związku z dniem 1 Maja zorganizowano 30 kwietnia, podczas której przodownicy nauki poszczególnych klas otrzymali w nagrodę książki. W dniu 1 Maja klasy starsze wzięły udział w uroczystości gminnej, podczas której wystąpiły z programem artystycznym.

W ramach „Dni Oświaty, Książki i Prasy” zaznajomiono młodzież z wielkimi osiągnięciami Planu 6-letniego w dziedzinie oświaty i kultury w Polsce Ludowej. W dniu 17 maja otwarto wystawę obejmującą książki, czasopisma, prace uczniów, wykresy wzrostu liczebności bibliotek na wsi, stanu czytelnictwa w naszej szkole i liczby uczniów kończących klasę VII, oraz przechodzących do szkół średnich. Wystawę zwiedziło dość liczne grono rodziców.

W dniu 3 czerwca urządzono jednodniową wycieczkę do Poznania. W wycieczce brało udział 26 dzieci.

Zakończenie roku szkolnego odbyło się w dniu 25 czerwca na sali w Krzemieniewie, na które prócz przedstawicieli miejscowych władz przybyli również rodzice.
7,791,359 Unikalnych wizyt

Powered by
PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.