Marzec 05 2021 20:28:00
PIEŚŃ SZKOŁY
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
AKCJA MEN

PRZYJĘCI DO KLAS I
Polecamy
PEDAGOG SZKOLNY

Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2018/2019

Pedagog szkolny - pani Anna Brodziak

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
9:00-14:00
10:00-14:00
10:00-13:30
11:00-13:30
-

Pedagog szkolny - pani Elżbieta Juskowiak

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
-
-
-
-
8:00-13:00

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. § 24. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowychi edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnychlub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnychform pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Drodzy Uczniowie!
Czekamy na Was z każdą sprawą, z którą nie potraficie sobie poradzić. Spróbujemy razem znaleźć rozwiązanie w trudnych sprawach szkolnych, rodzinnych, osobistych. Pamiętajcie, problemy są też po to, by je rozwiązywać. Niektóre wymagają jedynie więcej czasu. Wspólnie będzie łatwiej.

Szanowni Rodzice!
Jesteśmy Waszymi partnerami w wychowywaniu dzieci. Bardzo zależy nam na dobrej, miłej i przede wszystkim przynoszącej pozytywne rezultaty współpracy. O różnych problemach, jakie napotykamy na drodze wychowania dzieci, musimy mówić otwarcie, gdyż tylko wtedy będziemy mogli skutecznie pomóc. Dlatego zachęcamy i zapraszamy do przyjścia do nas. Zapraszamy, jeśli tylko poczujecie Państwo, że mogłybyśmy pomóc w różnych sytuacjach szkolnych, wychowawczych czy emocjonalnych.


_____________________________________________7,411,751 Unikalnych wizyt

Powered by
PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.