Sierpie 18 2018 18:54:54
Nawigacja
· Strona gwna
· Kontakt
· Galeria zdj
· Szukaj
NASZA SZKOA
· Z przeszoci szkoy
· Szkoa dzisiaj
· Dyrekcja
· Pedagog szkolny
· Inni pracownicy
· Dane teleadresowe
· Dla rodzicw
· wietlica szkolna
· Pracownia informatyczna
· wietlica terapeutyczna
SZKOA PODSTAWOWA
· Klasa Ia
· Klasa Ib
· Klasa IIIa
· Klasa IIIb
· Klasa IVa
· Klasa IVc
· Klasa Va
· Klasa Vb
· Klasa VIb
· Klasa VIIb
GIMNAZJUM
· Klasa IIA
· Klasa IIIA
BIBLIOTEKA SZKOLNA
· Informacje oglne
· Plan pracy 2017/2018
SAMORZD UCZNIOWSKI
· Plan pracy 2017/2018
· Regulamin
SPORT
· Baza sportowa
· Udzia w zawodach
· Osignicia
· Rekordy
DROBNIN

Drobnin jest ma wsi niedaleko Leszna w wojewdztwie wielkopolskim, ktra liczy 351 mieszkacw. Drobnin naley do najstarszych miejscowoci na terenie gminy Krzemieniewo. Pierwsze wzmianki rdowe pochodz z 1291 roku. Wie zostaa wtedy lokowana przez ksicia Przemysawa II na tzw. prawie niemieckim (zobacz tekst dokumentu).
Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku Drobnin znalaz si w granicach Krlestwa Pruskiego. Administracyjnie nalea do powiatu wschowskiego, ktry znajdowa si Departamencie Poznaskim.
Jednym z wacicieli majtku Drobnin bya rodzina Wgorzewskich. W czasie podziau majtku rodzinnego w 1797 roku bracia Jan Nepomucen i Wojciech Wgorzewscy podjli decyzj o zaoeniu szkoy elementarnej w Drobninie. Szkoa w Drobninie znajdowaa si zawsze w tym samym miejscu. Pierwszy budynek, zbudowany jeszcze przez Wgorzewskich by wykonany z gliny, kryty somian strzech. Skada si z dwch izb: jedna suya jako sala lekcyjna, a druga jako mieszkanie dla nauczyciela. W 1893 roku zamiast dotychczasowego budynku z gliny zbudowano now, murowan szko. Od tego roku majtek szkolny sta si wasnoci Katolickiej Gminy Szkolnej Drobnin. Naley wspomnie, e rwnoczenie w Krzemieniewie istniaa niemiecka szkoa, ktra naleaa do gminy ewangelickiej.
17.01.1920 roku Drobnin znalaz si, jak i cay powiat leszczyski w granicach II Rzeczypospolitej. W 1924 roku z inicjatywy Stefana Ponikiewskiego, waciciela tutejszego majtku, zostay do Drobnina sprowadzone siostry zakonne. Jedna z nich, Celestyna Buczek, pracowaa a do 1939 roku jako kierownik tutejszej szkoy.
Koci w Drobninie istnieje od roku 1936 (wtedy zakoczya si jego budowa). Powsta z inicjatywy i przy wydatnej pomocy finansowej Stefana Ponikiewskiego.
5.09.1939 roku pojawili si w Drobninie pierwsi onierze niemieccy. By to pocztek trudnych lat okupacji. 16.10.1939 roku wznowiono lekcj w drobniskiej szkole. Podczas wojny podlega organizacyjnie niemieckiej szkole w Krzemieniewie jako polski oddzia w Drobninie. Do polskiego oddziau w Drobninie uczszczay dzieci z Drobnina, Krzemieniewa i Mierzejewa. Jako nauczyciele pracowali tam wtedy wyacznie Niemcy. Poziom nauczania by bardzo niski, plan lekcji obejmowa: podstawy matematyki, przyrody, geografii, jzyk niemiecki, rysunki, prace rcznie i tzw. wiczenia z karnoci. Lekcje trway dwie godziny dziennie. Jesieni 1944 roku zwieszono zajcia w szkole, z powodu niekorzystnej dla Niemiec sytuacji na frontach II wojny wiatowej.

Obecnie do naszej szkoy, ktra stanowi jednoczenie centrum ycia kulturalnego wsi, uczszcza 415 uczniw: 10 oddziaw w szkole podstawowej (237 uczniw) i 8 oddziaw w gimnazjum (178 uczniw). W szkole pracuje 31 nauczycieli. Do dyspozycji s 22 sale lekcyjne, biblioteka, sala sportowa, sala komputerowa (z dostpem radiowym do internetu). Obok szkoy znajduj si boiska sportowe. Uczniowie od klasy IV szkoy podstawowej ucz si jzyka niemieckiego. Szkoa organizuje wiele imprez w ktrych bior udzia tak uczniowie, jak i mieszkacy okolicznych wsi - „Dzie Ziemi”, „Dzie Wiosny”, „Dzie Dziecka”, festyny.
Uczniowie bior udzia w zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych, osigajc dobre wyniki. Nasza szkoa jest wprawdzie maa, ale uczniowie uczszczaj pniej do najlepszych szk ponadgimnazjalnych, gdzie daj sobie doskonale rad.

Z tej racji, e Drobnin naley do mniejszych miejscowoci na terenie gminy Krzemieniewo, nie ma tutaj adnego przemysu. Mieszkacy utrzymuj si z uprawy ziemi lub dojedaj do pracy do Leszna lub Gostynia. Nie ma te poza szko, paacem i kocioem adnych innych wikszych budowli.
Jest za to cisza, wiee powietrze, a czas jakby wolniej pyn ni w wielkich aglomeracjach miejskich.

----------------------------------------------------------------------

Zwizani z Drobninem

Stefan Ponikiewski | Zofia z Raszewskich Ponikiewska | Ksidz Eryk Szymkowiak

E-DZIENNIK
PODRCZNIKI 2017/2018
· Szkoa podstawowa
· Gimnazjum
· Regulamin wypoyczania podrcznikw:
- wersja: _.doc
- wersja: _.pdf
GMINA KRZEMIENIEWO
· Troch historii
· Symbole gminy
· Oglnie o gminie
· Gmina w liczbach
· Turystyka w gminie
· Co warto zobaczy
· Dwory i paace
· Kocioy
· Jezioro Grznickie
· Drobnin
· Gminne ciekawostki
· Wane adresy
Losowa Fotka
Polecamy
Wygenerowano w sekund: 0.04 2,937,537 Unikalnych wizyt