Sierpie 18 2018 18:56:39
Nawigacja
· Strona gwna
· Kontakt
· Galeria zdj
· Szukaj
NASZA SZKOA
· Z przeszoci szkoy
· Szkoa dzisiaj
· Dyrekcja
· Pedagog szkolny
· Inni pracownicy
· Dane teleadresowe
· Dla rodzicw
· wietlica szkolna
· Pracownia informatyczna
· wietlica terapeutyczna
SZKOA PODSTAWOWA
· Klasa Ia
· Klasa Ib
· Klasa IIIa
· Klasa IIIb
· Klasa IVa
· Klasa IVc
· Klasa Va
· Klasa Vb
· Klasa VIb
· Klasa VIIb
GIMNAZJUM
· Klasa IIA
· Klasa IIIA
BIBLIOTEKA SZKOLNA
· Informacje oglne
· Plan pracy 2017/2018
SAMORZD UCZNIOWSKI
· Plan pracy 2017/2018
· Regulamin
SPORT
· Baza sportowa
· Udzia w zawodach
· Osignicia
· Rekordy
TURYSTYKA W GMINIE

Na terenie gminy Krzemieniewo znajduje si wiele zabytkowych, okazaych budowli: kocioy, odrestaurowane dwory, dworki, paace, z ktrych najwspanialszym jest klasycystyczny paac w Pawowicach z XVIII w.
Rozwojowi turystyki i rekreacji sprzyja nie tylko dobry ukad komunikacyjny gminy (droga krajowa, dwie trasy kolejowe, siedemnacie drg powiatowych, cigi pieszo- jezdne, wszystkie wsie poczone drogami o nawierzchni ulepszonej), ale rwnie dobrze zorganizowana baza noclegowa i gastronomiczna z miejscami hotelowymi w paacu w Pawowicach, w paacowych wntrzach Sanatorium w Grznie, w Hotelu Dobrodziej oraz w gospodarstwie agroturystycznym „Chata na Skraju” w Nowym Belcinie.
Nieskaona przyroda, cisza, pikne tereny, ciekawe okolice i miejsca sprzyjaj turystyce pieszej i rowerowej (wytyczone s i oznakowane szlaki rowerowe) oraz pozwalaj na korzystanie z rekreacji konnej bez ogranicze terytorium, wolnoci, spokoju i samotnoci.
Wspczesno gminy Krzemieniewo, to przede wszystkim rzetelna praca jej mieszkacw. Przez ostatnie dziesiciolecia powstaway tu drogi i chodniki, wszystkie miejscowoci zostay zwodocigowane i stelefonizowane (centrale cyfrowe i wiatowody), wikszo ma ju gazocig, budowano, remontowano wietlice i szkoy, budowano hale sportowe, tworzyy si nowe zakady pracy, rozwijao rolnictwo.
Gmina od wielu lat stara si ksztatowa wiadomo ekologiczn swoich mieszkacw. Wybudowanie, w caoci ze rodkw wasnych, wysypiska odpadw komunalnych, zgazyfikowanie wikszoci wsi (86% mieszkacw ma dostp do gazu) oraz opracowanie koncepcji rozwizania w niedalekiej przyszoci problemu gospodarki ciekowej przez pobudowanie oczyszczalni jest dowodem na to, e nieobojtna jest ludziom na tym terenie czysto wody, ziemi i powietrza.
Dzi Krzemieniewo jest dobrze rozwinit gmin rolnicz, z bogat infrastruktur, z cennymi zabytkami architektury i wspaniaym krajobrazem. Jej wadze stawiaj na ochron rodowiska, rozwj turystyki, agroturystyki i kultury oraz na unowoczenienie gospodarstw rolnych.
Od 1991r. Gmina Krzemieniewo wsppracuje w zakresie kultury, owiaty, sportu, rolnictwa, gospodarnoci gmin, rzemiosa i turystyki z holendersk gmin Gaasterlan-Sleat (Prowincja Fryzja).

Gmina Krzemieniewo jest czci rwnie atrakcyjnego pod wzgldem turystycznym regionu leszczyskiego.
Samo miasto Leszno synie z obiektw sportowo-rekreacyjnych. Warto odwiedzi pywalni "Akwawit" oraz najwiksze w Europie lotnisko centralnej Szkoy Szybowcowej. Uprawianiu sportw sprzyja wietna baza sportowa: m.in. korty tenisowe, stadion, krgielnia i hala sportowa-ujedalnia, w ktrej pobiera mona nauk jazdy konnej i organizowa zawody jedzieckie.
W caym regionie mona podziwia pikne zamki, dworki, zabytkowe kocioy, wiatraki i paace. Szczeglnie cenne zabytki to: zamek w Rydzynie, paac w Pawowicach, Sanktuarium na witej Grze w Gostyniu, zesp klasztorny benedyktynw w Lubiniu, koci farny w. Mikoaja w Lesznie oraz trzy wiatraki - kolaki w Osiecznej.
Okolice Leszna skaniaj do wypoczynku na onie natury. Dwa parki krajobrazowe, kilkanacie rezerwatw przyrody i cieek dydaktycznych to tylko niektre atrakcje. Przemcki Park Krajobrazowy synie z rezerwatu o nazwie "Wyspa Konwaliowa". Ciekawym i uznanym przez ornitologw miejscem obserwacji jest "Zbiornik Wonie", gdzie stwierdzono wystpowanie 250 gatunkw ptakw.

W rejonie Leszna s sprzyjajce warunki do uprawiania sportw wodnych: kajakarstwa, eglarstwa, windsurfingu i wdkarstwa, dziki duej iloci jezior polodowcowych, ktre cz naturalne lub sztuczne kanay. W miejscowociach nad jeziorami stworzono wietne warunki do wypoczynku: liczne orodki wczasowe, plae i kpieliska, to gwarancja udanego urlopu.
W Lesznie i w regionie bardzo popularna jest turystyka rowerowa. Dzieje si tak za spraw cieek rowerowych. Opracowanych zostao 15 tys. tras turystycznych, ktre prowadz przez najpikniejsze obszary powiatu leszczyskiego.

Duym atutem turystycznym regionu s rwnie stadniny koni, ktre zapraszaj na wczasy w siodle, przejadki bryczk i rajdy konne. Spore obszary lasw i k oraz lene cieki i bezdroa tworz wymarzone warunki do czynnego spdzania czasu w siodle. Na leszczyskiej gocinnej wsi bardzo dobrze rozwija si agroturystyka, dajc ukojenie wszystkim, ktrzy pragn uciec od wielkomiejskiego haasu.
Kady znajdzie tu dla siebie co interesujcego. Miejsca wyjtkowe, nastrojowe i magiczne, czce przeszo z teraniejszoci, czyste jeziora, ostoje dzikiego ptactwa, magnackie rezydencje, malownicze krajobrazy.

Dla rozwoju turystycznego Krzemieniewa i okolicznego regionu konieczne byo stworzenie odpowiedniej paszczyzny wsppracy, bez ktrej rozwj regionalny w zakresie turystyki skazany byby na niepowodzenie.
Wsppraca jest nieodzowna. Turysta jest mianowicie konfrontowany w regionie z du liczb propozycji turystycznych, komunikacj publiczn, kompleksami hotelowo-gastronomicznymi, handlem detalicznym, muzeami, zabytkami itd. Jeeli istnieje wsppraca, oferta turystyczno-rekreacyjna moe by do siebie dopasowana.
Gmina Krzemieniewo, dla integralnego turystycznego zarzdu, wsppracuje z gminami regionu leszczyskiego, wchodzc w skad Stowarzyszenia „Organizacja Turystyczna LESZNO-REGION”.
Celem Stowarzyszenia jest rozwj i promocja turystyki w regionie leszczyskim poprzez nastpujce dziaania:
1. Promocja turystyczna regionu w oparciu o przyjt strategi promocji,
2. Prowadzenie informacji turystycznej,
3. Aktywizacja turystyczna regionu,
4. Pozyskiwanie rodkw finansowych na rzecz rozwoju i promocji turystyki w regionie,
5. Integrowanie dziaalnoci samorzdw i brany turystycznej,
6. Organizacja doksztacania i doskonalenia zawodowego.

--------------------------------------------------------------------

MOCNE I SABE STRONY TURYSTYKI W GMINIE KRZEMIENIEWO

ORGANIZACJA
Mocne
· Powstanie stowarzyszenia Organizacja Turystyczna „LESZNO-REGION”.
Sabe
· Brak odrbnej komrki zajmujcej si promocj i informacj turystyczn w samej gminie.
· Cigle jeszcze zbyt maa znajomo potrzeb i ycze turystw.

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Mocne
· Foldery w dwch jzykach, kasety wideo oraz pyty CD.
· Strona WWW wraz z aktywn map turystyczn.
· Informator o szlakach rowerowych.
· Profesjonalne oznaczenie szlakw rowerowych oraz ustawienie tablic informacyjnych.
Sabe
· Brak strategii rozwoju turystyki w gminie.
· Brak punktu informacji turystycznej.

INFRASTRUKTURA
Mocne
· Pooenie przy drodze krajowej.
· Dobre poczenia autobusowe z Lesznem i Gostyniem.
· Bardzo dobrze rozwinity kompleks drg utwardzonych i chodnikw oraz cigw pieszo-jezdnych.
· Drogi wewntrzne oraz parkingi z kostki brukowej.
· Gaz, wodocig, wysypisko odpadw komunalnych, telefonizacja, pooenie wiatowodw i zlokalizowanie nowoczesnych central telefonicznych.
Sabe
· Sabe poczenie kolejowe; stacje kolejowe zaniedbane i nieczynne.

KOMPLEKSY TURYSTYCZNO-REKREACYJNE
Mocne
· Zabytki :paace (Pawowice, Grzno, Garzyn), odrestaurowane dwory i dworki (Drobnin, Lubonia, Oporowo, Brylewo), kocioy (Pawowice, Drobnin,Oporowo).
· Jezioro Grznickie z kampingiem i polem namiotowym oraz pla strzeon przez ratownikw WOPR.
· Wytyczenie i profesjonalne oznakowanie szlakw rowerowych.
· Ustawienie tablic informacyjnych.
· Rosnce moliwoci noclegu i wyywienia.
· Sala gimnastyczna w Garzynie, hale sportowe (Pawowice, Drobnin), stadion sportowy oraz tor ulowy w Pawowicach, boiska sportowe, siownie, place zabaw dla dzieci.
Sabe
· Zbyt mao miejsc noclegowych oraz mao rozwinita sie gastronomiczna.
· Nie ma wytyczonych szlakw konnych.

PRZYRODA I KRAJOBRAZ
Mocne
· Lasy.
· Urozmaicony krajobraz polodowcowy w czci pnocnej gminy.
· Jezioro Grznickie.
· Czyste powietrze, woda i ziemia.
· Nieskaone rodowisko naturalne.
Sabe
· Nie ma cieek dydaktyczno – przyrodniczych.
· Nie ma jeszcze wyznaczonych miejsc odpoczynku dla turystw przy szlakach rowerowych.

HISTORIA KULTURY
Mocne
· Wspaniae zabytki, w tym najcenniejszy paac w Pawowicach i drewniany koci w Oporowie.
· Izba Pamici w Pawowicach.
· Dziaalno Gminnego Centrum Kultury oraz Biblioteki w Krzemieniewie w sferze historii, kultury, tradycji.
Sabe
· Brak muzeum.
· Nie ma zespow ludowych i gawdziarzy oraz wytwrcw sztuki ludowej.

INNE
Mocne · Gocinno mieszkacw.
· Pozytywne nastawienie wadz gminy do rozwoju turystyki i rekreacji.
Sabe
· Zbyt powolne przeamywanie obaw i barier w mentalnoci rolnikw, gdy chodzi o rozwj agroturystyki.

SZANSE I ZAGROENIA
Szanse
· Rosnce zainteresowanie rejonem Europy Wschodniej.
· Inwestycje zagraniczne.
· Wzrost zainteresowania turystyk kulturow.
· Agroturystyka, zainteresowanie kultur wiejsk.
· Stae podnoszenie kwalifikacji , poziomu wyksztacenia i wiedzy niezbdnej dla rozwoju rynku turystycznego.
Zagroenia
· Sytuacja ekonomiczna.
· Poczucie niepewnoci.
· Nadmierny ruch turystyczny moe spowodowa dewastacj rodowiska.


rdo: "Gmina Krzemieniewo. Turystyka", Urzd Gminy Krzemieniewo.


E-DZIENNIK
PODRCZNIKI 2017/2018
· Szkoa podstawowa
· Gimnazjum
· Regulamin wypoyczania podrcznikw:
- wersja: _.doc
- wersja: _.pdf
GMINA KRZEMIENIEWO
· Troch historii
· Symbole gminy
· Oglnie o gminie
· Gmina w liczbach
· Turystyka w gminie
· Co warto zobaczy
· Dwory i paace
· Kocioy
· Jezioro Grznickie
· Drobnin
· Gminne ciekawostki
· Wane adresy
Losowa Fotka
Polecamy
Wygenerowano w sekund: 0.03 2,937,582 Unikalnych wizyt