Sierpień 18 2018 18:56:09
Nawigacja
· Strona główna
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA SZKOŁA
· Z przeszłości szkoły
· Szkoła dzisiaj
· Dyrekcja
· Pedagog szkolny
· Inni pracownicy
· Dane teleadresowe
· Dla rodziców
· Świetlica szkolna
· Pracownia informatyczna
· Świetlica terapeutyczna
SZKOŁA PODSTAWOWA
· Klasa Ia
· Klasa Ib
· Klasa IIIa
· Klasa IIIb
· Klasa IVa
· Klasa IVc
· Klasa Va
· Klasa Vb
· Klasa VIb
· Klasa VIIb
GIMNAZJUM
· Klasa IIA
· Klasa IIIA
BIBLIOTEKA SZKOLNA
· Informacje ogólne
· Plan pracy 2017/2018
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
· Plan pracy 2017/2018
· Regulamin
SPORT
· Baza sportowa
· Udział w zawodach
· Osiągnięcia
· Rekordy
ŚWIETLICA SZKOLNA

Cele i zadania świetlicy szkolnej
Świetlica szkolna pełni głównie rolę opiekuńczo-wychowawczą. Oprócz zajęć świetlicowych uczniowie mogą spędzać czas wolny według własnego uznania, zjeść posiłek i odrobić lekcje korzystając z pomocy nauczyciela.
Do najważniejszych zadań świetlicy szkolnej należą:
1. Zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym w godzinach przed i po lekcjach. 2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
3. organizowanie nauki zespołowej, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie pomocy indywidualnej uczniom mającym trudności w nauce (w miarę możliwości).
4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
5. Prowadzenie współpracy z wychowawcami klas, a także z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

Organizacja świetlicy szkolnej
1. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy w godzinach od 7.00 do 14.40.
2. Opiekę wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.

Warunki korzystania ze świetlicy
Wychowankowie powinni:
1. Uczestniczyć w zajęciach świetlicowych przed i po lekcjach.
2. Zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym.
3. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń.
4. Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne.
5. Przestrzegać kulturalnych zasad zachowania się.
Wychowankom nie wolno:
1. Samodzielnie opuszczać pomieszczenia świetlicy (zwolnienia tylko od rodziców w dzienniczku uczniowskim).

Nauczyciele pracujący w świetlicy w roku szkolnym 2010/2011:
1. Brodziak Anna
2. Gabler Marlena
3. Domańska Sława
4. Ptaszyńska Anna
5. Pudliszewski Mariusz
6. Cieśla Joanna


E-DZIENNIK
PODRĘCZNIKI 2017/2018
· Szkoła podstawowa
· Gimnazjum
· Regulamin wypożyczania podręczników:
- wersja: _.doc
- wersja: _.pdf
GMINA KRZEMIENIEWO
· Trochę historii
· Symbole gminy
· Ogólnie o gminie
· Gmina w liczbach
· Turystyka w gminie
· Co warto zobaczyć
· Dwory i pałace
· Kościoły
· Jezioro Górznickie
· Drobnin
· Gminne ciekawostki
· Ważne adresy
Losowa Fotka
Polecamy
Wygenerowano w sekund: 0.04 2,937,570 Unikalnych wizyt