1.06.2019 W SZKOLE ZAWSZE BEZPIECZNIE
Dodane przez administrator dnia Czerwiec 01 2019 09:06:46

W bieżącym tygodniu w naszej szkole zostało zrealizowanych wiele zadań związanych z tematyką bezpieczeństwa uczniów w szkole. 27 maja wszyscy wychowawcy przeprowadzili z uczniami zajęcia na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka. Zajęcia te miały charakter zajęć grupowych międzyoddziałowych. W czwartek zaś odbyło się spotkanie z rodzicami i nauczycielami, podczas którego pani pedagog – A. Brodziak - przedstawiła procedury bezpieczeństwa obowiązujące w naszej szkole oraz dane osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej. Ponadto przypomniała obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom wynikające z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych. Warto również wspomnieć, że na tę okoliczność, celem wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami, w starym budynku naszej szkoły obok świetlicy zostanie umieszczona tzw. ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY.

Informacja i zdjęcia: p. A. Jankowiak
ZDJĘCIA