Luty 14 2016 11:00:26
Nawigacja
· Strona gwna
· Artykuy
· Linki
· Kontakt
· Galeria zdj
· Szukaj
NASZA SZKOA
· Z przeszoci szkoy
· Szkoa dzisiaj
· Dyrekcja
· Pedagog szkolny
· Inni pracownicy
· Dane teleadresowe
· Dla rodzicw
· wietlica szkolna
· Pracownia informatyczna
· wietlica terapeutyczna
SZKOA PODSTAWOWA

· Klasa IVa
· Klasa Va
· Klasa VIa
· Klasa VIb
GIMNAZJUM
· Klasa IIA
· Klasa IIB
BIBLIOTEKA SZKOLNA
· Informacje oglne
· Komunikaty
SAMORZD UCZNIOWSKI
· Regulamin Samorzdu
· Plan pracy

Do pobrania
· Sprawozdanie za I procze 2015/2016
SPORT
· Baza sportowa
· Udzia w zawodach
· Osignicia
· Rekordy
26.03.2014 JAGODA HOFMAN LAUREATK OGLNOPOLSKIEGO KONKURSU JZYKA POLSKIEGO "OJCZYZNA POLSZCZYZNA"

W dniach 13-15 marca 2014r. we Wrocawiu przeprowadzony zosta ostatni (finaowy) etap oglnopolskiego konkursu „Ojczyzna Polszczyzna”. Konkursu, ktrego ide jest - a o czym informuj sami organizatorzy - wyonienie utalentowanych uczniw, ktrzy znakomicie pisz i interesujco opowiadaj. W ten sposb niezalena komisja konkursowa pod przewodnictwem profesora Jana Miodka wyania spord (przybyych na konkurs z caej Polski) finalistw najlepszych - literacko i jzykowo - uzdolnionych uczniw.
Konkurs skada si z trzech etapw, a kady z nich podzielony jest dodatkowo na czci: pisemn i ustn. W ten sposb po przeprowadzonych w szkole eliminacjach, a w ktrych w caej Polsce bierze udzia kilka tysicy uczniw, wyonieni zostaj ci, ktrzy uzyskali wymagan „Regulaminem” liczb punktw. Nastpnie przechodz oni do kolejnego etapu (w przypadku naszego wojewdztwa) odbywajcego w Poznaniu. Tam po przeprowadzeniu kolejnych ( znowu pisemnych i ustnych) eliminacji, wybierana jest ju tylko jedna osoba. W taki wanie sposb Jagoda zakwalifikowaa si do oglnopolskiego etapu, a oprcz niej wojewdztwo wielkopolskie reprezentoway jeszcze dwie inne uczennice zakwalifikowane - w podobny sposb - z rejonu pilskiego i kaliskiego.
Ostatecznie, w ostatnim etapie konkursu, udzia wzio 45 uczniw z caej Polski oraz z Kresw dawnej Rzeczpospolitej: Ukrainy, Litwy i Biaorusi. Wszyscy oni (a wic i Jagoda) zostali zaproszeni do Oglnopolskiego Finau, ktry mia miejsce we Wrocawiu, w Zakadzie Narodowym im. Ossoliskich, a ktrego gwnym jurorem jest - wspomniany wczeniej - prof. Jan Miodek. Warto przy tym doda, e owa finaowa rozgrywka zawsze trwa trzy dni, w czasie ktrych uczniowie nie tylko uczestnicz w zmaganiach konkursowych, ale te bior udzia w specjalnie dla nich zorganizowanych wykadach i zajciach warsztatowych, ktrych celem jest (zgodnie zreszt z ide konkursu) zwrcenie uwagi na umiejtne i wiadome posugiwanie si jzykiem polskim. Oprcz tego wszyscy oni uczestnicz w wycieczce edukacyjnej promujcej Wrocaw i jego zabytki. W tym roku, po napisaniu (trudnego) testu literacko - jzykowego i po napisaniu pracy pisemnej (nawizujcej w swym temacie do wiersza „Rado pisania” W. Szymborskiej) uczestnicy konkursu i ich opiekunowie zwiedzili Ostrw Tumski, wrocawsk Starwk, zobaczyli m.in. Panoram Racawick i uczestniczyli w debacie jzykowej, w ktrej wzili udzia profesorowie: Jerzy Bralczyk, Jan Miodek oraz profesor Katarzyna Kosiska, a podczas ktrej to debaty wybitni jzykoznawcy zastanawiali si, jak bardzo zmienia si nasza ojczysta mowa na przestrzeni ostatnich lat. Starali si te „ogarn”, jak wiele sw ze slangu modzieowego weszo na stae do jzyka polskiego; zastanawiali si rwnie i nad tym, jak porozumiewaj si ze sob uytkownicy Facebooka, Twittera czy Instagramu. Podczas debaty nie zabrako refleksji nad tym, jaki wpyw na polszczyzn maj dzisiaj reklamy i jak to si dzieje, e tak chtnie przyswajamy sobie hasa i slogany promocyjne.
Nastpnego (i ju ostatniego) dnia - w sobot 15 marca przeprowadzone zostay ustne eliminacje, podczas ktrych kady z biorcych udzia w konkursie musia przedstawi swoje rozwaania przed siedzc (tu przed nim !) komisj w skadzie:
prof. dr hab. Jan Miodek – przewodniczcy
dr Gabriela Dragun
mgr Justyna Madejska
dr Tadeusz Patrzaek
dr Marek Pustowaruk
Potem, a ju po przesuchaniach uczestnikw, komisja - w przedstawionym wyej skadzie i po dugiej naradzie wyonia (zgodnie z „Regulaminem” tylko trzech) laureatw konkursu - w tym uczennic naszego gimnazjum Jagod Hofman. W taki sposb Jagoda wpisaa si w histori tego oglnopolskiego konkursu i to w jego X (jubileuszow edycj); tym samym rozsawia w Polsce (i za granic) wojewdztwo wielkopolskie, krzemieniewsk gmin oraz nasz drobisk szko.

Na zakoczenie dodajmy jeszcze, e konkurs pod kadym wzgldem zosta przeprowadzony wzorowo, a co przy kadej okazji powtarzali uczestniczcy w konkursie uczniowie i ich opiekunowie - nauczyciele. Podzikowania (za w wysiek merytoryczny i organizacyjny) nale si przede wszystkim osobom ze Stowarzyszenia Ojczyzna Polszczyzna oraz licznym wspierajcym stowarzyszenie instytucjom, do ktrych naley: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kuratorium Owiaty we Wrocawiu, Wrocawskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zakad Narodowy im. Ossoliskich oraz patroni medialni konkursu - „Polonistyka”, „Polski w Praktyce”, „Gazeta Szkolna”, Edupress, Program Drugi Polskiego Radia, Radio Rodzina czy TVP3 Wrocaw.

Informacja: Dyrekcja Zespou Szk w Drobninie
ZDJCIA

25.03.2014 WIATOWY DZIE WODY

Celem wiatowego Dnia Wody jest zwrcenie uwagi spoeczestwom i politykom, e woda jest niezbdna do ycia wszelkich istot na kuli ziemskiej, egzystencji wiata rolinnego i dziaalnoci gospodarczej. Wszyscy musimy sobie uwiadomi, e zasoby wodne s ograniczone oraz musz by szczeglnie chronione i naleycie wykorzystywane. Wody nie mona marnowa.
DW w 2014 roku po raz pierwszy dotyczy nie tylko wody, lecz i energii. Woda i energia s ze sob cile powizane i wzajemnie zalene.
Aby zwrci uwag uczniw naszej szkoy na problem jakoci i ochrony wd, Samorzd Uczniowski zorganizowa obchody DW pod hasem „WODA I ENERGIA”. Kada klasa IV-VI Szkoy Podstawowej i I-III Gimnazjum napisaa wiersz o wodzie. Uczniowie wykazali si ogromn pomysowoci i prawdziwym talentem poetyckim. Wszystkie prace zostay zaprezentowane na gazetce szkolnej, a najciekawsze wiersze odczytane podczas apelu 24 marca 2014r. Niespodziank dla wszystkich bya piosenka, do ktrej sowa napisali uczniowie klasy IIIA G, pt. „My Wodzianki”. Podczas apelu uczniowie Szkoy Podstawowej mogli obejrze inscenizacj, pt. „Czysta woda to ycie”, przygotowan przez pani Grayn Pacholczyk i Jej wychowankw z klasy IIB SP. Z odrobin humoru dzieci zwrciy uwag, nie tylko na przyczyn i skutki zego stanu rzek w Polsce, ale take na rol nas wszystkich w oszczdzaniu i waciwym wykorzystywaniu wody.
Wszystkim, ktrzy zaangaowali si w obchody DW, Samorzd Uczniowski serdecznie dzikuje.

Informacja: p. M. Gabler
Zdjcia: p. R. Jankowiak
ZDJCIA

22.03.2014 POWITANIE WIOSNY W KLASACH 0-III

21 marca 2014 r. Wiosn przywitay dzieci z oddziau „0” i klas I-III. W tym dniu tradycyjnie zostaa spalona kuka Marzanny, symbol zimy i z prdem wody drobniskiego rowu popyna do morza. Zanim jednak do tego doszo, prowadzca imprez odczytaa dzieciom list od Wiosny. W licie tym, Wiosna prosia dzieci o udowodnienie, e s gotowe na jej przybycie. Wspomniaa rwnie, e jej przyjcie zaley od sprawnego i dokadnego wykonania pewnych zada, takich jak: rozwizywanie zagadek i rebusw, ukadanie puzzli oraz posiadanie waciwej wiedzy na temat ochrony rodowiska. Trzeba te byo namalowa posta Pani Wiosny. Z powierzonych zada uczniowie wywizali si na „szstk”, dziki czemu dzie ten okaza si bardzo udanym, rwnie pod wzgldem temperatury powietrza. Marzanna, a wraz z ni rwnie zima, zostay poegnane bez alu.

Informacja: p. G. Pacholczyk
Zdjcia: p. A. Baryga
ZDJCIA

21.03.2014 POWITANIE WIOSNY W KLASACH IV-VI SZKOY PODSTAWOWEJ

Mimo e zima w tym roku obesza si z nami do agodnie, a wiosna (ta prawdziwa) przysza do nas ju duo wczeniej, to i tak z niecierpliwoci czekalimy na jej oficjalne, kalendarzowe rozpoczcie. No i stao si! 21 marca 2014 roku (w Zespole Szk Szkoa Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie) weso zabaw, wierszem i piosenk przywitano pierwszy dzie kalendarzowej wiosny.
O godzinie 10.00 - w sali gimnastycznej - zebrali si wszyscy uczniowie starszych klas szkoy podstawowej (IV-VI), by wsplnie - a pod opiek swoich wychowawcw - uczestniczy w przygotowanej specjalnie na ten dzie zabawie zatytuowanej „Wyspa piratw”. W tym celu (i to ju trzy tygodnie wczeniej) uczniowie - w swoich klasach, w czasie godzin wychowawczych i w domu- przygotowywali pirackie stroje, flag i skrzyni skarbw, by dzi jak najlepiej zaprezentowa siebie i swoj pirack, klasow „band” i by wzi udzia w przygotowanych - specjalnie na ten dzie - przernych (i rzecz jasna „pirackich”) konkurencjach. WICEJ INFORMACJI

Informacja: J. Hofman
Zdjcia: p. J. Kownacki
ZDJCIA

16.03.2014 ETAP POWIATOWY OTWP

13 marca 2014 roku odby si w Lesznie (w siedzibie Pastwowej Stray Poarnej) powiatowy etap Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej. Nasz gmin w tym turnieju reprezentowali uczniowie z naszej szkoy - zwycizcy etapu gminnego: Ola Weber (szkoa podstawowa) i Krystian Maecki (gimnazjum).
Obojgu naszym reprezentantom nie udao si niestety awansowa do czci finaowej turnieju i zajli miejsca: Ola - IV, a Krystian - V.Informacja i zdjcia: p. R. Jankowiak
ZDJCIA

E-DZIENNIK

START 1.03.2016

PODRCZNIKI 2015/2016
· Kko - (j. angielski)
· Szkoa podstawowa
· Gimnazjum
· Regulamin wypoyczania podrcznikw:
- wersja: _.doc
- wersja: _.pdf
DOKUMENTY SZKOY
· Statut
· Kryteria przyj do Zespou Szk i Oddziaw Przedszkolnych
· Program profilaktyki
· Program wychowawczy
· Nieobecnoci uczniw
· Projekt edukacyjny
· Wychowanie fizyczne - kryteria SP
· Wychowanie fizyczne - kryteria Gimnazjum
GMINA KRZEMIENIEWO
· Troch historii
· Symbole gminy
· Oglnie o gminie
· Gmina w liczbach
· Turystyka w gminie
· Co warto zobaczy
· Dwory i paace
· Kocioy
· Jezioro Grznickie
· Drobnin
· Gminne ciekawostki
· Wane adresy
Losowa Fotka
Polecamy
Wygenerowano w sekund: 0.02 2,075,924 Unikalnych wizyt