Wrzesie 01 2014 09:29:09
Nawigacja
· Strona gwna
· Artykuy
· Linki
· Kontakt
· Galeria zdj
· Szukaj
NASZA SZKOA
· Z przeszoci szkoy
· Szkoa dzisiaj
· Dyrekcja
· Pedagog szkolny
· Inni pracownicy
· Dane teleadresowe
· Dla rodzicw
· wietlica szkolna
· Pracownia informatyczna
· wietlica terapeutyczna
SZKOA PODSTAWOWA

· Oddzia 0
· Klasa I
· Klasa IIa
· Klasa IIb
· Klasa III
· Klasa IV
· Klasa Va
· Klasa Vb
· Klasa VIa
· Klasa VIb
GIMNAZJUM
· Klasa IA
· Klasa IB
· Klasa IIA
· Klasa IIB
· Klasa IIIA
· Klasa IIIB
BIBLIOTEKA SZKOLNA
· Informacje oglne
· Komunikaty
SAMORZD UCZNIOWSKI
· Komunikaty
· Plan pracy
SPORT
· Baza sportowa
· Udzia w zawodach
· Osignicia
· Rekordy
24.09.2012 WYBORY DO ZARZDU SAMORZDU UCZNIOWSKIEGO

W poniedziaek 17 wrzenia 2012 roku odbyy si wybory do Zarzdu Samorzdu Uczniowskiego Zespou Szk Szkoa Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie. Ca spoeczno szkoln przygotoway do nich i czuway nad ich sprawnym przebiegiem panie Krystyna Wasika i Anna Baryga - opiekunki Samorzdu Uczniowskiego. Upowanionych do gosowania byo 22o uczniw, gosowao 211, a 1 gos okaza si niewany. Do wyborw zgosio si 10 kandydatw, spord ktrych wybrany zosta nowy Zarzd SU. Po podliczeniu gosw okazao si, e najwikszym zaufaniem u wyborcw cieszya si Irmina Siniecka i to wanie ona zostaa now przewodniczc SU. Czonkami Zarzdu zostali: Judyta Bartkowiak, Monika Rzepecka, Kacper Nowak, Micha Kkolewski, Julia Macioka, Agata Apolinarska. Nowy Zarzd SU zosta zaprezentowany w dniu dzisiejszym (24.09.2012) caej spoecznoci na specjalnym apelu. Zarzdowi ustpujcemu serdecznie podzikowano za prac i zaangaowanie.

Zdjcie nowego Zarzdu Samorzdu Uczniowskiego

Informacja: p. K. Wasika

20.09.2012 WYPRAWA DO SADU W BRYLEWIE

W ramach oglnopolskiego projektu „Owoce w szkole”, klasa II Szkoy Podstawowej w Drobninie wraz z wychowawczyni p. Elbiet Ciel, wybraa si 18 wrzenia na wycieczk do sadu w Brylewie. Wszyscy doskonale wiemy, e owoce to samo zdrowie. Uczniowie chcieli jednak zobaczy to miejsce, skd jabka i inne owoce trafiaj do sklepw, gdzie kupowane s przez klientw. W ten soneczny, wrzeniowy dzie, uczniowie zobaczyli nie tylko sad z rnymi odmianami jaboni i gruszy, ale rwnie sortowni owocw. Kady z nas dosta mi niespodziank w postaci jabek, ktrych byo tak wiele, e nie mieciy si nam w kieszeniach. Zwiedzilimy rwnie chodni, gdzie przechowywane s owoce zanim trafi do sklepw.

Zdjcie z wyprawy do sadu w Brylewie

Informacja i zdjcie: p. E. Ciela

18.09.2012 AKCJA "SPRZTANIE WIATA"

Jak co roku uczniowie Zespou Szk w Drobninie wzili udzia w akcji „Sprztanie wiata - Polska 2012” pod hasem „Kocham, lubi, szanuj…. nie miec”. W tym roku oczyszczano las w rejonie Karchowa. Modzie klas szstych zostaa zaopatrzona w gumowe rkawice i worki na mieci. Pan leniczy wyznaczy tras wzdu szosy po obu jej stronach. Wypenione odpadkami worki zostay ustawione na poboczu drogi by atwiej byo je wywie. Czeg to si w nich nie znalazo? Wrd mieci przewaay butelki plastikowe, butelki szklane, opakowania po papierosach, opakowania kartonowe, worki foliowe, itp. Trzeba stwierdzi, e wielu ludzi nie szanuje naszej przyrody. A szkoda. W akcji wzio udzia 44 uczniw, ktrzy zebrali okoo 2 metrw szeciennych odpadw. Uczestnictwo w takiej akcji jest dobr lekcj kreowania ekologicznych postaw wrd modziey.
Tegoroczna akcja bya ostatni przed wejciem w ycie uregulowa znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porzdku i czystoci (najpniej do 1 lipca 2013 roku). Ustawa przyczyni si ma do zniknicia z naszego krajobrazu dzikich wysypisk.

Informacja i zdjcia: p. R. Kaczmarek
ZOBACZ ZDJCIA

3.09.2012 INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

Po dwumiesicznej wakacyjnej przerwie, 3 wrzenia 2012 roku, w naszej szkole w Drobninie odbyo si uroczyste rozpoczcie nowego roku szkolnego 2012/2013. Ju od rana, bo od godz. 8.00, rodzice uczniw, uczniowie i nauczyciele naszej drobniskiej szkoy zgromadzili si w kociele pod wezwaniem Najwitszego Serca Jezusowego, by tam, wsplnie, podczas mszy witej poprosi Boga o bogosawiestwo na nadchodzcy nowy rok szkolny. Warto przy tym wspomnie, e msza ta bya przeprowadzona wanie w intencji uczniw i ich nauczycieli.
Nastpnie, okoo godziny 9.00, ju w sali gimnastycznej - w budynku naszej drobniskiej placwki, rozpocz si uroczysty apel, inaugurujcy nowy rok szkolny 2012/2013. Uroczysto t rozpocza przewodniczca Samorzdu Szkolnego, na komend ktrej wprowadzony zosta poczet sztandarowy i ktra zdaa raport dyrektorowi szkoy p. Leonardowi Kaczmarkowi. Chwil potem - z ogromn powag - zosta odpiewany hymn pastwowy, a tu po komendzie „spocznij!”, gos zabra dyrektor Leonard Kaczmarek. W swym okolicznociowym przemwieniu, p. dyrektor najpierw zwrci si do piciolatkw, ktrzy po raz pierwszy przekroczyli prg naszej szkoy i przy tej te okazji przypomnia (przede wszystkim) starszym uczniom o tym, jak wane jest wspieranie modszych kolegw sw yczliwoci i dobr rad. Nastpnie p. Leonard Kaczmarek serdecznie przywita pitoklasistw, ktrzy przybyli do naszej szkoy ze Szkoy Podstawowej w Garzynie, a na zakoczenie swojego przemwienia przekaza serdeczne yczenia wystosowane do uczniw, nauczycieli i rodzicw uczniw przez Ministra Edukacji Narodowej i Wielkopolskiego Kuratora Owiaty. Przy tej okazji rwnie p. dyrektor (wszystkim zgromadzonym w sali gimnastycznej uczniom) zoy yczenia wytrwaoci w deniu do wytyczonych sobie celw, licznych sukcesw; nauczycielom natomiast - wyrozumiaoci i… cierpliwoci. Za dugoletni, pen powicenia prac, nagrodzone zostay panie Elbieta Juskowiak i Marzanna Kozyra, ktrym dyrektor szkoy wrczy dyplomy i bukiety kwiatw.
Gos zabraa rwnie wicedyrektor szkoy pani E. Juskowiak, ktra krtko przedstawia sprawy zwizane z organizacj nowego roku szkolnego.
Po zakoczeniu uroczystego apelu, uczniowie rozeszli si do swoich klas, gdzie zapoznali si z nowym planem lekcji obowizujcym w roku szkolnym 2012/2013. Miejmy nadziej, e bdzie to dobry rok, obfitujcy w liczne sukcesy konkursowe i sportowe, czego zreszt ycz wszystkim koleankom i kolegom, bo - jak powiedzia Jzef Conrad-Korzeniowski: „Najwaniejsze, to i za marzeniem i znowu i za marzeniem - i tak - cigle, a do koca. To jedyna droga.”

„Wybia ju godzina.
Dzwonek! Rok szkolny si zaczyna.
Znw dni popyn pracowite
nad ksik szkoln, nad zeszytem”....


Informacja: Jagoda Hofman - uczennica klasy IIA
ZOBACZ ZDJCIA

13.07.2012 LETNIE PӣKOLONIE

W cigu ostatnich dwch tygodni, a wic w dniach 2-13. lipca 2012 uczniowie z klas I-IV naszej brali udzia w pkoloniach letnich finansowanych przez Urzd Gminy w Krzemieniewie. W pierwszym tygodniu udzia w tej formie letniego wypoczynku brali uczniowie klasy pierwszej oraz drugiej a w drugim tygodniu uczniowie z klasy trzeciej i czwartej. Dziemi opiekoway si panie Anna Ptaszyska i Sawa Olejniczak w pierwszym tygodniu oraz pani Magdalena Samol i Monika Kaczmarek w drugim tygodniu. Codziennie na dzieci czekay atrakcje. Poza zawodami sportowymi i licznymi meczami piki nonej oraz wsplnym grillowaniem w programie byy take wyjazdy poza Drobnin. Uczniowie mieli okazj popywa na basenie w Gostyniu oraz obejrze film 3D w kinie, w Lesznie czekaa na nich sala zabaw "Tygrysek" oraz Zoo. W Kocianie dzieci spotkay si z piratami w wiosce pirackiej "Nenufar". Poza tym aktywnie spdzony czas i towarzystwo rwienikw zapewniy im dobr zabaw i zapewne mie wspomnienia. Uczniowie zawsze chtnie bior udzia w pkoloniach, czego dowodem jest wiksza ilo chtnych ni miejsc. Nastpnie pkolonie ju w przysze wakacje.

Informacja i zdjcia: p. M. Piotrowiak-Kaczmarek
ZOBACZ ZDJCIA

PODRCZNIKI 2014/2015
· Kka - (angielski, niemiecki)
· Szkoa podstawowa
· Gimnazjum
DOKUMENTY SZKOY
· Statut
· Kryteria przyj do Zespou Szk i Oddziaw Przedszkolnych
· Plan pracy 2013/2014
· Program wychowawczy
· Nieobecnoci uczniw
· Procentowe kryteria ocen
· Projekt edukacyjny
SPRAWY PRACOWNICZE
· Regulaminy
GMINA KRZEMIENIEWO
· Troch historii
· Symbole gminy
· Oglnie o gminie
· Gmina w liczbach
· Turystyka w gminie
· Co warto zobaczy
· Dwory i paace
· Kocioy
· Jezioro Grznickie
· Drobnin
· Gminne ciekawostki
· Wane adresy
Losowa Fotka
Polecamy
Wygenerowano w sekund: 0.02 1,204,253 Unikalnych wizyt