Stycze 30 2015 11:50:49
Nawigacja
· Strona gwna
· Artykuy
· Linki
· Kontakt
· Galeria zdj
· Szukaj
NASZA SZKOA
· Z przeszoci szkoy
· Szkoa dzisiaj
· Dyrekcja
· Pedagog szkolny
· Inni pracownicy
· Dane teleadresowe
· Dla rodzicw
· wietlica szkolna
· Pracownia informatyczna
· wietlica terapeutyczna
SZKOA PODSTAWOWA

· Klasa Ia
· Klasa Ib
· Klasa Ic
· Klasa II
· Klasa IIIa
· Klasa IIIb
· Klasa IV
· Klasa Va
· Klasa Vb
· Klasa VIa
· Klasa VIb
GIMNAZJUM
· Klasa IA
· Klasa IB
· Klasa IIA
· Klasa IIB
· Klasa IIIA
· Klasa IIIB
BIBLIOTEKA SZKOLNA
· Informacje oglne
· Komunikaty
SAMORZD UCZNIOWSKI
· Komunikaty
· Regulamin Samorzdu
· Plan pracy
SPORT
· Baza sportowa
· Udzia w zawodach
· Osignicia
· Rekordy
8.04.2013 PRZEGLD PIOSENKI

W sobot, 6.04. 2013 odby si w naszej szkole II Gminny Przegld Piosenki Dziecico-Modzieowej. Ogem w przegldzie wzio udzia 50 uczestnikw (solici oraz grupy wokalne) w kategoriach wiekowych: do 7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat. Uczestnicy przyjechali do nas ze szk z naszej gminy: z Garzyna, Nowego Belcina, Oporwka oraz Pawowic. Zdobywcy I, II, i III miejsca otrzymali statuetki, dyplomy i nagrody. Jury w skadzie pani Hanna Kaczmarek, Magdalena Prus-Makowiak oraz Monika Piotrowiak-Kaczmarek, miao ciki orzech do zgryzienia, aby wrd tylu piknie piewajcych modych ludzi wybra tych, ktrzy zasugiwali na najwysze lokaty. W kategorii solistw do 7 lat, w ktrej byo tylko 4 uczestnikw z naszej szkoy. I miejsce zdoby Micha Fiuk, II - Marek agoda, a III - Jakub Ratajczak. W kategorii solistw w wieku 8-10 lat I miejsce zaj Bartosz Jaboski ze Szkoy Podstawowej w Garzynie, II miejsce zaja Jagoda Andrzejczak z Drobnina, a III miejsce - Roksana Glapiak z Drobnina. Wyrnienie otrzymay: Jagoda Wrblewska, Agnieszka Siniecka, Zofia Dawidziak i Ewelina Baer z Drobnina, Nina alik z Pawowic oraz Marcelina Giera z Oporwka. W kategorii solistw w wieku 11-13 lat I miejsce zaja Monika Rzepecka z Drobnina, II miejsce - Alicja Sikorska z Drobnina, a III miejsce - Wiktoria Glapiak z Nowego Belcina. Wyrnienie w tej kategorii otrzymaa Kornelia Rutkowska i Klaudia Andrzejewska z Drobnina. W kategorii solistw w wieku 14-16 lat miejsce I miejsce zaja Dorota Siersze z Drobnina, II miejsce - Kacper Kubiak z Pawowic, a III - Sara Antoniewicz z Pawowic. Wyrnienie w tej kategorii otrzymaa Roksana Jankowiak z Pawowic oraz Judyta Bartkowiak z Drobnina. W kategorii grup wokalnych I miejsce zaja grupa Green Star's (Roksana Jankowiak i Sara Antoniewicz) z Pawowic, II miejsce zaj zesp „Soneczka” z Drobnina (Jagoda Wrblewska, Jagoda Andrzejczak i Roksana Glapiak), a III zesp w skadzie Katarzyna Maciejewska i Joanna Gruszeczka z Pawowic. Nagrod Grand Prix ufundowan przez Wjta Gminy Krzemieniewo otrzymaa Joanna Gruszeczka z Pawowic za piosenk "Valerie".
Serdecznie dzikujemy za wsparcie, pomoc i yczliwo wszystkim sponsorom:
- Panu Andrzejowi Pietruli – Wjtowi Gminy Krzemieniewo
- Dyrektorowi Zespou Szk w Drobninie panu Leonardowi Kaczmarkowi
- Radzie Rodzicw przy ZS w Drobninie
- Panu Janowi Szkudlarczykowi
- Pastwu Karolinie i Mariuszowi Konopom
- Spdzielni Mleczarskiej w Gostyniu
oraz osobom anonimowym, ktre wspary nas w organizacji nagrd.
Serdeczne podzikowania nale si take organizatorom konkursu: Dyrekcji naszej szkoy i pani Elbiecie Cieli oraz nauczycielom, ktrzy pomogli przy sprawnym przebiegu konkursu: pani Ewelinie Buczek, pani Andelice Jankowiak i panu Michaowi Rosikowi.
Dzikujemy rwnie paniom z Rady Rodzicw: pani Ilonie Jaraczewskiej, pani Honoracie Scholtz oraz pani Bernadecie Glapiak za zorganizowanie sodkiego poczstunku dla uczestnikw sobotniego konkursu.

Informacja i zdjcia: p. M. Piotrowiak-Kaczmarek
ZOBACZ ZDJCIA

25.03.2013 WIOSNA W KLASACH 0-III

22.03.2013r. uczniowie klas 0-III ju po raz kolejny witali wiosn piewem i gonymi okrzykami. Na pocztku uczniowie klas modszych mogli wykaza si talentem muzycznym prezentujc swoje umiejtnoci wokalne w Szkolnym Konkursie Piosenki . Odbywa si on w czterech kategoriach wiekowych: oddzia przedszkolny, klasy I, klasy II i III oraz grupy wokalne.
W kategorii „oddzia przedszkolny” wzio udzia 4 dzieci:
I miejsce - Jakub Ratajczak
II miejsce – Marek agoda
III miejsce - Jagoda Misiak
W kategorii „klasy I” wzio udzia 9 uczniw:
I miejsce – Micha Fiuk z kl. Ia
II miejsce – Natalia Wolna z kl. Ia
III miejsce- Agnieszka Siniecka z kl. Ia
Wyrnienie- Krystian Andrzejewski z kl. Ia
W kategorii „ klasy II i III” wzio udzia 8 uczniw:
I miejsce – Jagoda Andrzejczak z kl. II
II miejsce – Roksana Glapiak z kl. II
III miejsce - Jagoda Wrblewska z kl. II
Wyrnienie - Ewelina Baer z kl. II i Martyna Kostrowska z kl. III
W kategorii „grupy wokalne” wzio udzia 7 grup:
I miejsce – „Soneczka” z kl. II
II miejsce – Dziewczynki z kl. III
III miejsce- Krzysiu i Tomek z kl. Ib
Nagrodzeni uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody, a pozostali uczestnicy drobne upominki ufundowane przez sponsorw.
Po skoczonym konkursie, wszyscy uczniowie tradycyjnie udali si do miejsca, niedaleko szkoy ,na ktrym odbyo si topienie Marzanny . Mimo niesprzyjajcej aury, Marzanna symbolizujca dug i uciliw zim, zostaa poegnana bez alu. Uczniowie bardzo chtnie wracali do szkoy wiedzc, e na ca gromadk czekaj upominki, ktre tradycyjnie zostawi „Zajc”.

Informacja: p. E. Ciela
Zdjcia: p. M. Piotrowiak-Kaczmarek oraz M. Biaek
ZOBACZ ZDJCIA

22.03.2013 SPOTKANIE Z PISARZEM

21.03.2013 roku, uczniowie klasy drugiej Szkoy Podstawowej w Drobninie wybrali si do Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie na spotkanie z pisarzem Wojciechem Widakiem. Wczeniej uczniowie przeczytali kilka opowiada tego autora pt. „Pan Kuleczka”, co przybliyo dzieciom charakter pisanych przez pisarza opowiada. Podczas spotkania Pan Widak opowiedzia dzieciom, co skonio go do pisania tych rnych opowiada jak rwnie kto pomaga mu w ich tworzeniu. Uczniowie dowiedzieli si take jak powstaje ksika. Duym zainteresowaniem cieszyo si czytanie opowiadania przez samego autora, ktry za pomoc rekwizytw w postaci pacynek - kaczki Katastrofy i psa Pypcia przedstawi jedne z gwnych postaci tego opowiadania. Nastpnie uczniowie rozwizywali zagadki, szukajc odpowiedzi w czarodziejskim worku. Nie zabrako rwnie wielu pyta, na ktre pisarz z wielk chci odpowiada. Pniej uczniowie podzikowali Panu Wojciechowi Widakowi za dostarczenie ciekawych informacji na temat jego twrczoci i Pani Ani Weber za zaproszenie do GCK w Krzemieniewie. A take zoyli yczenia z okazji nadchodzcych wit Wielkanocnych. Na zakoczenie uczniowie mogli zakupi ksiki z dedykacj od autora, a take zrobi wsplne zdjcie. Ten dzie na pewno dugo zostanie w pamici uczniw i zachci ich do czytania ksiek.

Informacja i zdjcia: p. E. Ciela
ZOBACZ ZDJCIA

21.03.2013 POWITANIE WIOSNY

„Marzanno, Marzanno odpywaj, prosimy,
Nie chcemy ju wicej adnych ladw zimy”

Zgodnie z wieloletni ju tradycj w Zespole Szk Szkoa Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie witowano Dzie Wiosny. Najpierw, bo ju w rod 20 marca, w przygotowanych specjalnie na ten dzie atrakcjach wzili udzia gimnazjalici. Swoje zajcia (w sali gimnastycznej) rozpoczli okoo godziny 10.00. Uczestniczyli w pokazie przygotowanym przez panie: Dominik Panek i Kamil Bojarsk z Centrum Chemii z Maej Skali. Panie prowadzce zaprezentoway zgromadzonym uczniom przerne dowiadczenia chemiczne. Pokaz ten by niezwykle ciekawy, tym bardziej, e chemiczne eksperymenty przeprowadzali sami uczniowie, naprawd wspaniale si przy tym bawic. W ten wanie sposb (a wic uczc si, poprzez zabaw) mona byo szybko zrozumie przerne zjawiska chemiczne i fizyczne. Zajcia te z pewnoci bardzo si wszystkim podobay, o czym wiadczyo ogromne oywienie wrd licznie zgromadzonych w sali gimnazjalistw. Prezentacja trwaa przeszo godzin, a po niej panie chemiczki zaprosiy uczniw na zajcia warsztatowe, w ktrych uczestniczyli – podzieleni na grupy – uczniowie klas I, II i III naszego gimnazjum. Zajcia byy rwnie ciekawe jak wczeniej przygotowany przez panie pokaz. Tym razem jednak kady z uczniw (w dwuosobowym zespole) otrzyma zestaw odczynnikw i – potrzebnych do wicze – materiaw (probwki, szalki Petriego, pipety, uczywa a take lazurowy chlorek miedzi (II), magnez czy – podawany wycznie przez pani – kwas chlorowodorowy). Potem kada z grup, pod okiem prowadzcej zajcia, wykonywaa dowiadczenia i opisywaa je na kartach pracy. W ten sposb wykonano pi wicze, podczas ktrych otrzymano na przykad wodr, tlen, dwutlenek wgla, a za pomoc rozarzonego lub poncego uczywa zbadano palno wydzielanych podczas reakcji gazw, okrelano te charakter reakcji egzo- bd endoenergetycznych i stworzono… prost tabletk musujc. Po ptoragodzinnych warsztatach uczniowie rozeszli si do klas na dwie ostatnie w tym dniu lekcje.
Z kolei nastpnego dnia – 21 marca – swoje obchody Dnia Wiosny rozpoczli uczniowie starszych klas szkoy podstawowej. Podobnie jak gimnazjalici, o godzinie 10.00, a wic po dwch pierwszych lekcjach, zebrali si w swoich salach, gdzie wsplnie (pod opiek wychowawcw) przebierali si w przygotowane ju duo, duo wczeniej …indiaskie stroje. Nastpnie, o godzinie 11.00, wszyscy zebrali si w sali gimnastycznej, gdzie rozpoczy si zabawy pod hasem „Wiosna w indiaskiej wiosce”. Na pocztku kada klasa – w formie krciutkiej prezentacji – przedstawia swoje „plemi” i zademonstrowaa okrzyk wojenny. Potem rozpoczy si przerne „indiaskie” konkurencje. Najpierw grupa uczniw malowaa tipi, potem przedstawiane byy (wylosowane przez „wodzw”) scenki, jak chociaby „uzdrawianie chorego”, „indiaskie owiadczyny” czy „wywoywanie deszczu”. Kolejna zabawa polegaa na „ apaniu mustanga”, „nawlekaniu koralikw ”, „owieniu ryb”, „zbieraniu kwiatw” czy opowiadaniu indiaskiej legendy. W ten sposb dowiedzielimy si na przykad, jak powsta deszcz; poznalimy te histori o jeozwierzu i o zdobyciu przez czowieka ognia. Przygotowano te –ju na zakoczenie- tzw.: konkurencj „niespodziank”, w ktrej to mogy uczestniczy te dzieci, ktre wczeniej nie wziy udziau w adnej zabawie.
W kadym razie okrzykw dopingujcych druyny i ogromnych emocji byo co niemiara, tym bardziej, e kada z klas chciaa zaprezentowa si jak najlepiej i …zwyciy! Wszystkie te konkurencje byy bowiem oceniane prze komisj w skadzie: p. Monika Piotrowiak-Kaczmarek, p. Mariusz Pudliszewski i p. Robert Jankowiak. W ten sposb za kad zabaw mona byo otrzyma od 0 do 5 punktw. Ostatecznie najwicej punktw zdobya klasa VIb, a kolejne miejsca zajy klasy Vb i VIa (rwnoczenie), natomiast trzecie miejsc przypado klasie Va, a czwarte miejsce klasie IV. Koniecznie trzeba te doda, e kada druyna ubrana bya w pikne, indiaskie stroje w ronych kolorach. W ten sposb klasa IV bya druyn „pomaraczowych”, Va „czerwonych”, Vb „tych”, VIa „zielonych”, a VIb bya druyn „ niebieskich”, co wygldao nie tylko malowniczo, ale w szczeglny sposb uatrakcyjnio zabaw.
Zajcia zakoczyy si okoo godziny 13.00. Wszyscy uczniowie bawili si naprawd znakomicie, a wielu z nich aowao, e czas upyn tak szybko. Szkoda jedynie, e nie udao nam si w kocu przegoni zimy, ktra cigle do dobrze si trzyma, jakby zapomniaa, e przywitalimy ju pierwszy DZIE WIOSNY! Dlatego te (ju na zakoczenie) pozwol sobie przytoczy wesoy i wiosenny wierszyk Sonii Rowickiej i tym wanie optymistycznym (mimo niegu i mrozu) akcentem – zakoczy.

Wiosn kwitn pikne kwiaty,
Koncert daj pierwsze ptaki,
Trawa wnet si zazieleni.
Chodmy, chodmy rozmarzeni
Poszukajmy tej zieleni.
Poszukajmy ladw wiosny,
Dzie jest pikny i radosny.


Informacja: Jagoda Hofman - klasa IIA
Zdjcia: Mikoaj Biaek - klasa IIB
ZOBACZ ZDJCIA Z GIMNAZJUM
ZOBACZ ZDJCIA Z KLAS IV-VI SZKOY PODSTAWOWEJ

19.03.2013 WYJAZD NA MECZ LECHA

W sobot16.03.2013, grupa modziey gimnazjalnej z naszej szkoy wraz z opiekunami, uzbrojona w niebieskie szaliki uczestniczya w meczu T-Mobile Ekstraklasa, Lech Pozna - GKS Bechatw. W ramach promocji Lecha szkoa otrzymaa ofert kibicowania na stadionie w Poznaniu. W wyjedzie uczestniczyo 45 uczniw i 5 opiekunw. Mimo gorcego dopingu mecz zakoczy si wynikiem 0:0. Byo bardzo zimno, ale poczulimy gorc atmosfer stadionu.
Wycieczka bardzo si podobaa, a uczniowie pytaj ju o moliwo uczestniczenia w kolejnych tego typu akcjach.

Informacja: p. R. Jankowiak
Zdjcia: p. M. Piotrowiak-Kaczmarek
ZOBACZ ZDJCIA

PODRCZNIKI 2014/2015
· Kka - (angielski, niemiecki)
· Szkoa podstawowa
· Gimnazjum
DOKUMENTY SZKOY
· Statut
· Kryteria przyj do Zespou Szk i Oddziaw Przedszkolnych
· Plan pracy 2014/2015
· Program wychowawczy
· Nieobecnoci uczniw
· Procentowe kryteria ocen
· Projekt edukacyjny
SPRAWY PRACOWNICZE
· Regulaminy
GMINA KRZEMIENIEWO
· Troch historii
· Symbole gminy
· Oglnie o gminie
· Gmina w liczbach
· Turystyka w gminie
· Co warto zobaczy
· Dwory i paace
· Kocioy
· Jezioro Grznickie
· Drobnin
· Gminne ciekawostki
· Wane adresy
Losowa Fotka
Polecamy
Wygenerowano w sekund: 0.02 1,630,458 Unikalnych wizyt