Listopad 28 2015 17:33:40
Nawigacja
· Strona gwna
· Artykuy
· Linki
· Kontakt
· Galeria zdj
· Szukaj
NASZA SZKOA
· Z przeszoci szkoy
· Szkoa dzisiaj
· Dyrekcja
· Pedagog szkolny
· Inni pracownicy
· Dane teleadresowe
· Dla rodzicw
· wietlica szkolna
· Pracownia informatyczna
· wietlica terapeutyczna
SZKOA PODSTAWOWA

· Klasa Ia
· Klasa Ib
· Klasa Ic
· Klasa II
· Klasa IIIa
· Klasa IIIb
· Klasa IV
· Klasa Va
· Klasa Vb
· Klasa VIa
· Klasa VIb
GIMNAZJUM
· Klasa IA
· Klasa IB
· Klasa IIA
· Klasa IIB
· Klasa IIIA
· Klasa IIIB
BIBLIOTEKA SZKOLNA
· Informacje oglne
· Komunikaty
SAMORZD UCZNIOWSKI
· Komunikaty
· Regulamin Samorzdu
· Plan pracy
SPORT
· Baza sportowa
· Udzia w zawodach
· Osignicia
· Rekordy
13.01.2014 FINA WOP W GARZYNIE

12 stycznia 2014 roku w caej Polsce mia miejsce 22 fina Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy. Tym razem zbieralimy na zakup specjalistycznego sprztu dla dziecicej medycyny ratunkowej oraz godnej opieki medycznej seniorw. W akcj zaangaowane byy wszystkie placwki owiatowe z naszej gminy: dzieci z przedszkoli oraz dzieci i modzie ze szk. Na wystpach obecne byy zatem i nasze uczennice, ktre zaprezentoway na scenie swoje umiejtnoci wokalne, a przygotowane do wystpu zostay przez pani Elbiet Ciel oraz Andelik Jankowiak. Tegoroczny fina odbywa si tak jak w latach wczeniejszych na sali GOK w Garzynie, a zorganizowany zosta przez pana Piotra Majchrzaka, pracownikw GOPS w Krzemieniewie, radnych gminy oraz zaangaowanych w akcj mieszkacw gminy i nauczycieli. Wystpy dzieci przeplatane byy licytacjami. W "Piekieku" pod sal na przybyych goci czekaa kawa oraz ciasto. Mona take byo zaspokoi gd kiebas z grilla i grochwk. Nasze wolontariuszki ju od samego rana kwestoway na terenie swoich miejscowoci, a po poudniu pomagay w "kawiarence". Nie zabrako take atrakcji: pokazu pierwszej pomocy, czy kpieli morsw w basenie. Jedno jest pewne: niezalenie od zebranej kwoty mamy swj wkad w t szczytn akcj i powinnimy by dumni z tego, e nawet niewielkim datkiem moemy pomc innym....... A moe nawet nie innym, tylko nam samym i naszym najbliszym.
Serdeczne podzikowania nale si naszym sponsorom midzy innymi Pastwu Skrobaom oraz Pastwu Maciejczykom z Krzemieniewa za wsparcie i pomoc w zorganizowaniu poczstunku.

Informacja i zdjcia: p. M. Piotrowiak-Kaczmarek
ZOBACZ ZDJCIA

9.01.2014 SPOTKANIE ROCZNICOWE Z DZIEMI ZE WSCHOWY

8.01.2014 roku, odbyo si jubileuszowe, bo ju 20, witeczno-noworoczne spotkanie z wychowankami Domu Dziecka ze Wschowy. Tym razem w roli gospodarza wystpili uczniowie szkoy w Pawowicach. Nasz szko reprezentowa Samorzd Uczniowski wraz z opiekunk pani Ann Baryg i pani wicedyrektor Elbiet Juskowiak. Na pocztku obejrzelimy wystp artystyczny i mielimy mono wysuchania piknie zapiewanych, przy akompaniamencie gitar i skrzypiec, kold oraz pastoraek. Artyci za swj wystp zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Po zjedzeniu wigilijnych potraw czekaa na nas niespodzianka, bowiem do sali zosta wniesiony duy jubileuszowy tort. Mielimy rwnie okazj, aby obejrze archiwalne zdjcia z poprzednich spotka, rwnie tych, ktre miay miejsce w szkole w Drobninie. Jak co roku, dzieciom ze Wschowy przekazalimy dary zebrane podczas zabawy andrzejkowej.

Informacja: Irmina Siniecka
Zdjcia: Judyta Bartkowiak
ZOBACZ ZDJCIA

7.01.2014 POWIATOWY PRZEGLD KOLD I PASTORAEK

5 stycznia 2014 roku w Lipnie odby si Powiatowy Przegld Kold i Pastoraek. Wzio w nim udzia okoo 100 wykonawcw w nastpujcych kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy I-III SP, klasy IV-VI SP, klasy I-III Gimnazjum oraz zespoy wokalne i zespoy instrumentalne. Nasz szko reprezentoway: Jagoda Andrzejczak z klasy III, Roksana Glapiak z klasy III, Jagoda Wrblewska z klasy III, Kornelia Rutkowska z klasy Va, Monika Rzepecka z klasy Ia gimnazjum, Alicja Sikorska z klasy Ia gimnazjum. oraz Dorota Siersze z klasy IIIb gimnazjum. Wszystkie dziewczyny zaprezentoway wietne umiejtnoci wokalne, zdobywajc tytuy laureatek. Pierwsze miejsce w kategorii wiekowej klas I-III zdobya Jagoda Wrblewska za wykonanie piosenki pt. „Gwiazdy wiec nad stajenk”. W kategorii wiekowej klas IV-VI pierwsze miejsce zdobya Kornelia Rutkowska prezentujc piosenk pt. „Wigilia”. W kategorii wiekowej klas I-III gimnazjum wyrnienie otrzymaa Monika Rzepecka piewajc pastorak pt. „Babci zegar”.
Nasze uczennice zaprezentoway si rwnie jako zespoy wokalne. Zesp wokalny „ALMA” w skadzie Monika Rzepecka i Alicja Sikorska zapieway kold pt. „W grudniowe noce” natomiast drugi zesp wokalny „Soneczka” w skadzie Jagoda Andrzejczak, Roksana Glapiak i Jagoda Wrblewska zdoby I miejsce piewajc pastorak pt. „Skrzypi wz”.
Wszystkim laureatkom gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw. Jednoczenie informujemy, e wyej wymienione osoby zaprezentuj si w niedziel 12.01.2014 roku w Garzynie podczas Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy.
Zapraszamy.

Informacja i zdjcia: p. E. Ciela
ZOBACZ ZDJCIA

21.12.2013 "PJDMY WSZYSCY DO STAJENKI"

Zgodnie z tradycj naszej drobniskiej szkoy 20 grudnia 2013 r. zorganizowane zostay przedwiteczne apele klas 0-III, IV-VI i I-III gimnazjum - pod hasem „PJDMY WSZYSCY DO STAJENKI, DO JEZUSA I PANIENKI”.
Najpierw (do godziny 10.00) odbyway si zajcia lekcyjne. Potem uczniowie starszych klas szkoy podstawowej i gimnazjum zebrali si na parterze szkoy, gdzie uczestniczyli w programie artystycznym, ktry (w tym roku) przygotowany zosta przez: p. Wiesaw Janiszewsk, p. Mariusza Pudliszewskiego i p. Michaa Rosika. W przedstawieniu tym wystpili m. in. uczniowie klas VIB, IA, IIB, IIIA i IIIB. W czasie wystpu przypomniana zostaa historia wit Boego Narodzenia, odpiewano te koldy (niektre w bardzo interesujcych aranacjach), zoone zostay rwnie witeczne yczenia. Oprcz tego program uwietni wystp muzykw z klasy IIIA (w skadzie Sylwia Sikorska - saksofon, Konrad Majorczyk - gitara, Krystian Maecki - gitara i Piotr Bugzel - keyboard), ktrzy zagrali koldy „Gdy si Chrystus rodzi” i „Przybieeli do Betlejem”. Wystpy wszystkich artystw bardzo si publicznoci podobay, o czym zreszt wiadczyy gromkie brawa.
Koniecznie trzeba te doda, e o witeczny wystrj szkolnej sceny i okolicznociow (bardzo adn) gazetk zadbaa autorka dzisiejszego przedstawienia - p. Wiesawa Janiszewska.
Po apelu (trwajcym blisko godzin) wszyscy rozeszli si do swoich sal lekcyjnych, gdzie ju we wasnym gronie, wsplne ze swoimi wychowawcami, dzielili si opatkiem, piewali koldy i wrczali sobie symboliczne upominki. Pniej uczniowie starszych klas szkoy podstawowej oraz gimnazjalici rozeszli si do domw.
W tym samym czasie (o godzinie 12.00) swj witeczny apel rozpoczli najmodsi uczniowie naszej szkoy, ktrzy odpiewali przygotowane wczeniej (a mao znane) koldy i pastoraki, wysuchali opowieci o witecznych symbolach i (zgodnie z tradycj) nakrywali stoy do wigilijnej wieczerzy.
W ten sposb, a wic wierszem, kold i pastorak uczniowie Zespou Szk Szkoa Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie uczcili zbliajce si wita Boego Narodzenia - dawniej (przypomnijmy) nazywane „witymi Wieczorami”, „Godami” albo „Koladk”, a ktre to wita w naszej chrzecijaskiej kulturze (i polskiej tradycji) na zawsze pozostan symbolem mioci i pojednania.
Ju na zakoczenie natomiast wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoy i uczniom pragn zoy yczenia:

„Wesoych wit!
Bez zmartwie, trosk i kopotw.
wit z barszczem, z grzybami, z karpiem.
Z gociem, co niesie szczcie -
czeka na przecie miejsce.

Wesoych wit!
A w wita niech si snuje kolda.
I gazki wierkowe niech Wam pachn na zdrowie.

Wesoych wit !
A pod wieczek un jasn,
yczcie sobie jak najwicej -
zwykego, ludzkiego szczcia.”


Informacja: Jagoda Hofman
Zdjcia: p. A. Lubiska-Hofman, p. M. Piotrowiak-Kaczmarek, J. Hofman
ZOBACZ ZDJCIA

20.12.2013 KONIEC PROJEKTU "Reading and acting are exciting"

16 grudnia uczniowie klasy IB zakoczyli projekt „Reading and acting are exciting”, ktry nasza szkoa realizowaa od wrzenia 2012. Dla przypomnienia, Program English Teaching zosta stworzony przez Polsko-Amerykask Fundacj Wolnoci a jego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Celem tego programu jest wspieranie dziaa na rzecz promocji uczenia si jzyka angielskiego i jego lepszej znajomoci wrd dzieci i modziey z maych miast i wsi, a take wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli jzyka angielskiego spoza duych aglomeracji miejskich. W trakcie trzech semestrw uczniowie przygotowali trzy przedstawienia w jzyku angielskim, w ktrych uczestniczyli uczniowie ZS w Drobninie i w Garzynie. Wyjechali na przegld teatrw obcojzycznych w Polkowicach szlifujc swj warsztat i porwnujc si z innymi. Uczestniczyli w wielu grach jzykowych przygotowanych przez nauczyciela. Wikszo z tych gier zostao zaproponowanych przez prowadzcych warsztaty NIDY i koordynatorw zaj organizowanych przez Comenius’a w Walii. Uczniowie stworzyli kilka gier planszowych w jzyku angielskim. Wyjechali do Poznania na warsztaty taca irlandzkiego i poznali kultur Irlandczykw i Anglikw. Tworzyli dialogi w jzyku obcym, ktre wykorzystali pniej do narysowania komiksu. Wykorzystujc swoje dowiadczenia stworzyli poradnik uczenia si jzykw obcych. Ogldali filmy z oryginaln ciek dwikow poznajc prawdziwe brzmienie jzyka Szekspira i dostrzegajc rnice midzy amerykaskim i brytyjskim. Nauczyciel prowadzcy na bieco wiedzia nad czym uczniowie powinni duej popracowa, dlatego czsto zajcia byy powicone dodatkowym wiczeniom z gramatyki i czytania ze zrozumieniem. Czytali testy przygotowane przez nauczyciela lub fragmenty gazet dla nastolatkw w jzyku angielskim. Czsto zajcia projektowe byy skorelowane z tematycznymi jednostkami z angielskiego dlatego pojawiay si wiczenia utrwalajce sownictwo przerabiane na lekcjach. Kilku uczestnikw projektu wzio udzia w dwch konkursach, jednym organizowanym w szkole dotyczcym idiomw a drugim, zewntrznym organizowanym przez szko w Kkolewie. Uczniowie mieli zajcia z logoped , polonist i bibliotekarzem. Nauczyli si korzysta ze sownikw wyrazw bliskoznacznych w jzyku angielskim. Zmagali si z tumaczeniem wierszykw dla dzieci tumaczc z polskiego na angielski, prbujc zachowa rytm i rym. Projekt zakoczyli przedstawieniem penym zagadek o zwierztach, ktre byo wspln akcj charytatywn prowadzon wraz z Samorzdem Uczniowskim. Zebrane pienidze za sodycze-niespodzianki uczniowie przeznaczyli na zakup karmy dla zwierzt ze schroniska w Henrykowie. Od nauczyciela prowadzcego projekt uczniowie te otrzymali niespodziank- Repetytorium, z ktrego bd korzysta w klasie trzeciej oraz sodkie przyjcie. Wszyscy uczestniczyli w zajciach projektowych z wielk ochot i zaangaowaniem i wyrazili ch uczestnictwa w kontynuacji projektu.

Informacja: p. M. Samol

PODRCZNIKI 2015/2016
· Kko - (j. angielski)
· Szkoa podstawowa
· Gimnazjum
· Regulamin wypoyczania podrcznikw:
- wersja: _.doc
- wersja: _.pdf
DOKUMENTY SZKOY
· Statut (nowe)
· Kryteria przyj do Zespou Szk i Oddziaw Przedszkolnych
· Program profilaktyki (nowe)
· Program wychowawczy
· Nieobecnoci uczniw
· Projekt edukacyjny
· Wychowanie fizyczne - kryteria SP
· Wychowanie fizyczne - kryteria Gimnazjum
GMINA KRZEMIENIEWO
· Troch historii
· Symbole gminy
· Oglnie o gminie
· Gmina w liczbach
· Turystyka w gminie
· Co warto zobaczy
· Dwory i paace
· Kocioy
· Jezioro Grznickie
· Drobnin
· Gminne ciekawostki
· Wane adresy
Losowa Fotka
Polecamy
Wygenerowano w sekund: 0.02 1,958,573 Unikalnych wizyt