Padziernik 13 2015 20:23:31
Nawigacja
· Strona gwna
· Artykuy
· Linki
· Kontakt
· Galeria zdj
· Szukaj
NASZA SZKOA
· Z przeszoci szkoy
· Szkoa dzisiaj
· Dyrekcja
· Pedagog szkolny
· Inni pracownicy
· Dane teleadresowe
· Dla rodzicw
· wietlica szkolna
· Pracownia informatyczna
· wietlica terapeutyczna
SZKOA PODSTAWOWA

· Klasa Ia
· Klasa Ib
· Klasa Ic
· Klasa II
· Klasa IIIa
· Klasa IIIb
· Klasa IV
· Klasa Va
· Klasa Vb
· Klasa VIa
· Klasa VIb
GIMNAZJUM
· Klasa IA
· Klasa IB
· Klasa IIA
· Klasa IIB
· Klasa IIIA
· Klasa IIIB
BIBLIOTEKA SZKOLNA
· Informacje oglne
· Komunikaty
SAMORZD UCZNIOWSKI
· Komunikaty
· Regulamin Samorzdu
· Plan pracy
SPORT
· Baza sportowa
· Udzia w zawodach
· Osignicia
· Rekordy
26.10.2013 PASOWANIE NA PIERWSZAKA

25 padziernika 2013 roku, uczniowie klasy pierwszej szkoy podstawowej, w obecnoci pani dyrektor, rodzicw, koleanek i kolegw z klas modszych oraz przedszkolakw, zostali uroczycie pasowani na uczniw. Bya to dla nich bardzo wana uroczysto, poniewa mogli si wykaza zdobyt wiedz i umiejtnociami. Pomogy im w tym starsze koleanki oraz Pani Jesie, ktra zaprosia dzieci do szkoy. W krtkim programie artystycznym pierwszaki udowodniy, e jesieni solidnie pracoway. Pani Jesie stwierdzia, e kandydaci na penoprawnych pierwszakw „owoce, licie, kolory rozrniaj, piewaj i literki znaj, wic do szkoy si nadaj”. Nastpnie odbyo si lubowanie pierwszoklasistw na szkolny sztandar. lubowali wypenia sumiennie swoje obowizki, by dobrym koleg i Polakiem. Po zoeniu lubowania nastpio pasowanie dzieci na uczniw poprzez symboliczne dotknicie owkiem przez pani dyrektor oraz wrczenie pamitkowego dyplomu. W tym wanym dniu pierwszoklasici zostali obdarowani wieloma prezentami od rodzicw, przedszkolakw, rady rodzicw i samorzdu uczniowskiego, za ktre bardzo dzikuj. Uroczysto zakoczya si wsplnym, pamitkowym zdjciem i poczstunkiem dla rodzicw i goci.

Informacja: p. A. Baryga
Zdjcia: p. J. Kownacki
ZOBACZ ZDJCIA

25.10.2013 PASOWANIE NA STARSZAKA

Dnia 24.10.2013 w naszej szkole odbyo si tradycyjne pasowanie dzieci oddziau zerowego na starszakw. Tematem przewodnim tegorocznej akademii byy motywy jesienne. Akademia zostaa przygotowana przez wychowawc grupy pani Ewelin Buczek. Rodzice pomogli w przygotowaniu strojw i poczstunku. Dzieci przebrane byy za zwierzta i jesienne miesice. Opowiaday, jak naley przygotowa si do zimy i co przynosz nam poszczeglne jesienne miesice.
Na zakoczenie przedstawienia dzieci zoyy przysig, zostay uroczycie pasowane na starszakw przez dyrektora pana Leonarda Kaczmarka i otrzymay pamitkowe dyplomy.

Informacja i zdjcia: p. M. Piotrowiak-Kaczmarek
ZOBACZ ZDJCIA

22.10.2013 CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE
Z pewnoci najwaniejszym wydarzeniem kulturalnym koczcego si miesica byo ukazanie si ksiki
„SZKOY W DROBNINIE I KRZEMIENIEWIE
RYS HISTORYCZNY”

autorstwa Elbiety i Jerzego Kownackich - nauczycieli Zespou Szk Szkoa Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie.

Gwnym celem, ktry przywieca Autorom wspomnianej wczeniej monografii, byo (a o czym sami informuj we „Wstpie”) caociowe przedstawienie losw szkoy w Drobninie w latach 1797-2013, w ten jednak sposb, by wskaza jednoczenie na uwarunkowania historyczne prowadzce do powstania drobiskiej szkoy oraz by uwzgldni jej oddziaywanie spoeczne. Z tego te wzgldu Autorzy odwoali si w swych badaniach a do roku 1291, czyli do czasw lokacji wsi na tak zwanym prawie niemieckim, by w taki sposb wykaza, jak duy wpyw mia rozwj gospodarczy Drobnina na powstanie szkoy. Kolejnym zamierzeniem Autorw byo przedstawienie licznych zmian organizacyjnych placwki, zwaywszy chociaby na fakt, jak bardzo (na przestrzeni minionych dwustu lat istnienia szkoy) zmienia si przynaleno pastwowa i ustrojowa naszych ziem. Ponadto, a uwzgldniwszy fakt, e adna szkoa (jako instytucja) nie moe istnie w oderwaniu od spoeczestwa, „nie moe istnie bezosobowo”, opracowanie zostao wzbogacone o informacje na temat „spoecznoci uczniowskiej, kadry nauczycielskiej oraz tych, ktrzy j w rnoraki sposb wspierali”. Ponadto cz swej pracy Autorzy powicili nie tylko szkole w Drobninie, ale rwnie szkole znajdujcej si w Krzemieniewie - chocia od wielu lat ju nieczynnej.
W ten sposb ksika zostaa podzielona na dwie czci. Pierwsza z nich powicona zostaa wycznie historii Drobnina (o czym czytamy w rozdziale „Drobnin - krtka historia wsi”) i szkole w Drobninie – w latach 1797- 1945. Nastpnie opisane zostay losy teje placwki po II wojnie wiatowej a do roku 1999, natomiast na zakoczenie tej czci pracy przedstawiono wspczesn histori drobniskiej placwki od roku 1999 do roku 2013.
Drug cz opracowania (a o czym ju wczeniej wspomniaam) powicono natomiast szkole w Krzemieniewie; przypominajc (w I rozdziale) pocztki miejscowoci i pocztki szkoy - poczwszy od roku 1398. Nastpne rozdziay powicone zostay dziaalnoci szkoy w latach 1920-1944 i w latach 1945-1950. Kolejne strony opracowania wypenione zostay przez (bardzo cenne zreszt zdaniem Autorw) „Aneksy”, dziki ktrym moemy pozna (przytoczone zreszt w oryginale) zapiski kroniki szkoy w Drobninie i zapiski kroniki szkoy w Krzemieniewie, co z pewnoci zainteresuje najstarszych (i starszych) mieszkacw Drobnina i Krzemieniewa, poniewa pozwoli im przenie si wspomnieniami w czasy dziecistwa i modoci, tym bardziej, e ksika bogata jest w liczne zdjcia z czasw - dla piszcej te sowa - bardzo ju odlegych.
Ponadto (a rwnie we wspomnianych przeze mnie wczeniej „Aneksach”) mona zapozna si ze spisem nauczycieli szkoy w Drobninie (poczwszy od roku 1843!) do czasw nam wspczesnych; sporzdzona zostaa te lista pracownikw administracyjno-obsugowych i absolwentw szkoy (w latach 1945-1999) oraz absolwentw Szkoy Podstawowej w Drobninie i absolwentw Gimnazjum w Drobninie (w latach 2000-2013); jest te spis uczniw, ktrzy ukoczyli szko z wyrnieniem i zostali (w latach 2010-2013) uhonorowani Odznak Wzorowego Ucznia, co z kolei jest dla wszystkich wspomnianych mi (i niezwyk jak sdz) pamitk.
Autorom ksiki nale si wic sowa uznania, poniewa nieczsto si zdarza, by szkoa (i miejscowo, w ktrej si ona znajduje) doczekaa si takiego przedstawienia. Warto te przy tej okazji wspomnie, e ksika - poczwszy od jej twrczego zamysu - powstawaa kilka lat, gdy bardzo trudnym okazao si by samo zdobycie materiaw (dotarcie do rde) potrzebnych do redakcji ksiki, poniewa albo zostay one rozproszone, albo (jak na przykad akta z okresu przedwojennego) znikny one cakowicie ju w 1939 r. czy na przykad spony w poarze w roku 1945. Std te - a co podkrelaj Autorzy - „nieocenionym rdem wiedzy okazay si by rozmowy ze starszymi mieszkacami Drobnina”, na przykad z p. Mari Zjedak, Wadysawem Ratajczakiem, Kazimier Ciel, Teres Nowaczyk, Jzefem Andrzejczakiem czy z p. Janin Dwornik. Ponadto (a o czym rwnie Autorzy wspominaj we „Wstpie”) duo informacji przekaza im - emerytowany ju dzisiaj - dyrektor drobiskiej szkoy p. Zdzisaw Mizuro.
Tym bardziej wic i ze wzgldu na interesujcy nas wszystkich temat, i ciekawe jego przedstawienie, szczerze zachcam do przeczytania ksiki autorstwa Elbiety i Jerzego Kownackich. Myl, e lektura ta jest w stanie zadowoli kadego czytelnika, tym bardziej, e historia szk w Drobninie i Krzemieniewie zostaa - przez Autorw - opowiedziana w sposb ciekawy i przystpny. Dodatkowym atutem jest te zamieszczona bibliografia i adresy stron internetowych (jak chociaby www.drobnin.aplus.pl czy www.krzemieniewo.net), do ktrych odsyam zainteresowanych.
Poza tym dodam jeszcze, e ksika zostaa wydana nakadem Zespou Szk Szkoa Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie, natomiast redakcj techniczn, przygotowaniem do druku, tumaczeniem (z jzyka aciskiego i niemieckiego) zajli si sami Autorzy.
Na zakoczenie natomiast pragn przypomnie, e nie jest to jedyna praca autorstwa Elbiety i Jerzego Kownackich; ju wczeniej bowiem ukazay si inne (rwnie cenne) opracowania, jak na przykad „Jest takie miejsce. O majtku w Drobninie i jego wacicielach w latach 1291-1946” czy - wydana w czerwcu tego roku - „ Kronika Oporowska 1637-1923” - do przeczytania ktrych rwnie gorco zachcam.

Jagoda Hofman

17.10.2013 ROZSTRZYGNICIE KONKURSU PLASTYCZNEGO O JANIE PAWLE II

W pitek 11 padziernika w sali Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie odbyo si uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego pod hasem Jan Pawe II – Polak – Pielgrzym. Na wernisa wystawy zostali zaproszeni uczniowie, ktrych prace zostay nagrodzone i wyrnione. Komisja podkrelia, i trudne zadanie spado na najmodsze pokolenie uczestnikw, ktre nigdy nie poznao Jana Pawa II, a jednak podjo si wykonania tego zadania.
Z naszej szkoy nagrody otrzymay: Patrycja Buczek oraz Kornelia Rutkowska. Wyrnieniami uhonorowano: Roksan Glapiak, Szymona Stachowskiego, Jakuba Jaszczaka, Michaa Rosika, Jagod Andrzejczak, Mart Jaczak, Juli Gwizdo, Marcina Konopk, Katarzyn Dajewsk, Weronik Fabich, Aleksandr Matuszewsk.

Informacja: p. W. Janiszewska
Zdjcia: p. E. Ciela
ZOBACZ ZDJCIA

14.10.2013 DZIE EDUKACJI NARODOWEJ


„Nauczyciel to czowiek, ktry widzi wicej ni tylko twarze dzieci – stara si zobaczy ich dusze”


Dnia 14 padziernika 2013 roku w Zespole Szk Szkoa Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie uroczycie witowano Dzie Edukacji Narodowej,
czyli polskie wito owiaty wczeniej okrelone ustaw jako Dzie Nauczyciela, a od 1982 roku obchodzone ju pod nazw Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczysto rozpocza si o godzinie 9.30, a przybyli na ni zaproszeni gocie: emerytowani nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodzicw, pracownicy naszej szkoy, nauczyciele i uczniowie. Najpierw wprowadzony zosta sztandar szkoy i odpiewany hymn „Mazurek Dbrowskiego”. Potem gos zabra dyrektor szkoy - p. Leonard Kaczmarek, ktry w swym przemwieniu serdecznie podzikowa wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoy za wzorowo wypeniane obowizki, a nastpnie wrczy (w imieniu Wjta Gminy Krzemieniewo p. Andrzeja Pietruli) Nagrod Wjta Gminy Krzemieniewo, ktr w tym roku otrzymaa p. Elbieta Juskowiak. Potem p. Elbieta Kownacka, p. Hanna Kaczmarek, p. Micha Rosik, p. Mariusz Pudliszewski, p. Marlena Gabler, p. Ewelina Buczek, p. Anna Ptaszyska, p. Gabriela Ignaszewska i p. Jacek Raburski otrzymali Nagrody Dyrektora Szkoy. Oprcz nagrd, paniom H. Kaczmarek i p. A. Lubiskiej-Hofman, z okazji ich jubileuszu (przepracowanych w owiacie 30 lat), prezes szkolnego ZNP p. Elbieta Ciela wrczya okolicznociowe dyplomy, upominki i kwiaty.

Na tym zakoczya si cz oficjalna uroczystoci i na szkoln scen wkroczyli modzi wykonawcy. Rozpoczo si przedstawienie przygotowane w tym roku przez uczniw klasy Va szkoy podstawowej oraz gimnazjalistw z klas IIA i III B. Nad caoci wystpu czuwaa p. Justyna Muszyska, natomiast okolicznociow (i bardzo adn) gazetk przygotowaa p. I. Mizgalska. W ten sposb, a wic wierszem, piosenk i tacem uczniowie naszej szkoy podzikowali swoim nauczycielom za ich trud codzienny, cierpliwo i serdeczno. Inscenizacja bardzo si wszystkim podobaa, za co wykonawcom i organizatorce apelu - p. J. Muszyskiej- podzikowano gromkimi brawami.
Nastpnie (a ju na zakoczenie dzisiejszej uroczystoci) pracownikom szkoy w Drobninie wrczone zostay (ufundowane przez szkolny samorzd) pikne, czerwone kwiaty.
Na tym (okoo godziny 10.30) zakoczy si uroczysty apel i wszyscy uczestniczcy w nim uczniowie rozeszli si do domw.
Mnie natomiast nie pozostaje ju nic innego, jak wszystkim obchodzcym dzi swoje wito yczy:

„Wszystkiego najlepszego,
Radoci, szczcia moc,
Soneczka wesoego,
Snw piknych co noc.”


Informacja: Jagoda Hofman - uczennica klasy IIIA
Zdjcia: p. J. Kownacki
ZOBACZ ZDJCIA

PODRCZNIKI 2015/2016
· Kko - (j. angielski)
· Szkoa podstawowa
· Gimnazjum
· Regulamin wypoyczania podrcznikw:
- wersja: _.doc
- wersja: _.pdf
DOKUMENTY SZKOY
· Statut (nowe)
· Kryteria przyj do Zespou Szk i Oddziaw Przedszkolnych
· Program profilaktyki (nowe)
· Program wychowawczy
· Nieobecnoci uczniw
· Projekt edukacyjny
· Wychowanie fizyczne - kryteria SP
· Wychowanie fizyczne - kryteria Gimnazjum
GMINA KRZEMIENIEWO
· Troch historii
· Symbole gminy
· Oglnie o gminie
· Gmina w liczbach
· Turystyka w gminie
· Co warto zobaczy
· Dwory i paace
· Kocioy
· Jezioro Grznickie
· Drobnin
· Gminne ciekawostki
· Wane adresy
Losowa Fotka
Polecamy
Wygenerowano w sekund: 0.02 1,884,657 Unikalnych wizyt