Marzec 28 2015 13:13:37
Nawigacja
· Strona gwna
· Artykuy
· Linki
· Kontakt
· Galeria zdj
· Szukaj
NASZA SZKOA
· Z przeszoci szkoy
· Szkoa dzisiaj
· Dyrekcja
· Pedagog szkolny
· Inni pracownicy
· Dane teleadresowe
· Dla rodzicw
· wietlica szkolna
· Pracownia informatyczna
· wietlica terapeutyczna
SZKOA PODSTAWOWA

· Klasa Ia
· Klasa Ib
· Klasa Ic
· Klasa II
· Klasa IIIa
· Klasa IIIb
· Klasa IV
· Klasa Va
· Klasa Vb
· Klasa VIa
· Klasa VIb
GIMNAZJUM
· Klasa IA
· Klasa IB
· Klasa IIA
· Klasa IIB
· Klasa IIIA
· Klasa IIIB
BIBLIOTEKA SZKOLNA
· Informacje oglne
· Komunikaty
SAMORZD UCZNIOWSKI
· Komunikaty
· Regulamin Samorzdu
· Plan pracy
SPORT
· Baza sportowa
· Udzia w zawodach
· Osignicia
· Rekordy
9.05.2013 SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY

Jak co roku, w naszej szkole odby si konkurs matematyczny, w ktrym wzili udzia uczniowie z klasy II i III szkoy podstawowej. Celem konkursu jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowa matematycznych, logicznego rozumowania oraz wyrabianie umiejtnoci rozwizywania nietypowych problemw zwizanych z t dziedzin nauki. Kady ucze otrzyma do rozwizania zestaw piciu zada z treci. Po sprawdzeniu prac, Komisja Konkursowa zdecydowaa, e do etapu gminnego zakwalifikowali si nastpujcy uczniowie: z klasy II Marta Jaczak, Weronika Zyber, Jagoda Andrzejczak, natomiast z klasy III Miosz Buczek, Igor Pietraszewski i Robert Florczak.

Informacja i zdjcia: p. A. Baryga
ZOBACZ ZDJCIA

8.05.2013 SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

6 i 7 maja 2013 roku odbyy si szkolne eliminacje do gminnego konkursu ortograficznego dla uczniw II i III klasy szkoy podstawowej. Celem byo rozwijanie i utrwalanie poprawnej pisowni trudnych wyrazw, z zawiociami ortograficznymi oraz uwraliwianie na pikno jzyka ojczystego. Przygotowanie do konkursu wymagao od uczniw systematycznej i wytrwaej pracy. Taka forma pracy nad poprawnoci ortograficzn to nie tylko wiczenia, ale rwnie wspaniaa zabawa umoliwiajca sprawdzenie swoich umiejtnoci i moliwoci, ksztatujca w uczniach wspzawodnictwo. Do konkursu przystpio 8 drugoklasistw i 8 trzecioklasistw.
Do etapu gminnego, ktry odbdzie si w Garzynie zakwalifikowali si: Weronika Zyber kl. II, Jagoda Andrzejczak kl. II, Micha Rosik kl. II, Martyna Kostrowska KL.III, Miosz Buczek kl.III i Jakub Jaszczak kl. III.
Naszym laureatom yczymy sukcesw w dalszych eliminacjach.

Informacja i zdjcia: p. E. Ciela
ZOBACZ ZDJCIA

6.05.2013 OBCHODY WITA KONSTYTUCJI 3 MAJA

6 maja 2013r. w Zespole Szk Szkoa Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie odby si uroczysty apel z okazji 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja - upamitniajcy histori i znaczenie tego wanego, narodowego wita, ktre to wito –przypomnijmy - stanowi dzi pamitk wydarze z roku 1791, kiedy to uchwalono ustaw regulujc ustrj prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodw, czyli pierwsz w Europie, a drug na wiecie (po konstytucji amerykaskiej z 1787 r.), nowoczesn, spisan konstytucj.
Apel rozpocz si w czasie godziny wychowawczej (to jest okoo godziny 11.00), a uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie drobniskiej placwki, jej nauczyciele i pracownicy. Najpierw jednak, zgodnie z obowizujc w naszej szkole tradycj, wprowadzony zosta sztandar, a nastpnie odpiewany hymn „Mazurek Dbrowskiego”. Potem, po komendzie: „spocznij”, czyli po tak zwanej „czci oficjalnej” rozpocza si, trwajca blisko godzin lekcyjn, cz artystyczna przygotowana w tym roku przez p. Justyn Muszysk oraz uczniw z klasy IIB (gimnazjum) oraz z klasy IV (szkoy podstawowej).
Przedstawienie – w swej treci - przenioso nas do „Muzeum Konstytucji 3 Maja”, gdzie przebywajcy tam uczniowie poznali histori tego wita, dziki przewodnikom - postaciom z …obrazw – bohaterom wydarze z 1791 roku. Oprcz tego (a w trakcie inscenizacji) na scenie pojawili si modzi raperzy i poproszeni na scen najmodsi uczniowie, ktrzy wyrecytowali znany wszystkim doskonale wiersz Wadysawa Bezy, a rozpoczynajcy si od sw : „Kto ty jeste ?”, co wzbudzio szczeglny entuzjazm wrd publicznoci. Warto te doda, e wszystkim zgromadzonym na sali uczniom bardzo podobay si stroje „z epoki”, w ktre poprzebierani byli modzi wykonawcy. Za niezwykle interesujcy naley uzna sam pomys przedstawienia oraz oryginaln scenografi. Wszystko to sprawio, e wystp bardzo si podoba, o czym zreszt wiadczyy gromkie (i na pewno zasuone) brawa, ktrymi podzikowano modym aktorom i pani J. Muszyskiej. Trzeba te koniecznie wspomnie, e na zakoczenie przedstawienia odpiewana zostaa jeszcze piosenka „Jak dugo w sercach naszych”, ktr (pod kierunkiem p. M. Rosika) przygotoway dziewczta z klas drugich naszego gimnazjum. Okolicznociow gazetk natomiast, na ktrej by pikny bukiet biao-czerwonych r, przygotowaa w tym roku p. Teresa Piotrowiak.
Po zakoczonej czci artystycznej gos zabra dyrektor szkoy, ktry poprosi na scen uczniw, ktrzy w ostatnim czasie zostali zwycizcami szkolnych konkursw, jak chociaby „Konkursu Wiedzy o Ciele i Zdrowiu Czowieka”, konkursu fotograficznego „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, organizowanych w ostatnim czasie konkursw czytania ze rozumieniem czy konkursw plastycznych. Ponadto wyrniona zostaa te Jagoda Hofman, ktra w tym roku szkolnym otrzymaa tytu Finalistki Wojewdzkiego Konkursu Jzyka Polskiego organizowanego corocznie przez Wielkopolskie Kuratorium Owiaty i Wychowania w Poznaniu; przedstawione te zostay osoby, ktre zdobyy wyrnienia i nagrody w szkolnym, gminnym i rejonowym konkursie piosenki. Nastpnie, po tej czci apelu, uczniowie rozeszli si do swoich klas na kolejne w tym dniu lekcje.
Na tym zakoczyy si szkolne obchody majowego wita, upamitniajce zdarzenia i postaci, ktre w zaszczytny sposb wpisay si w histori naszego narodu i dla ktrych dobro ojczyzny byo naczeln wartoci. Std te swoje dzisiejsze sprawozdanie postanowiam zakoczy sowami „Hymnu do mioci Ojczyzny” Ignacego Krasickiego:

„wita mioci kochanej Ojczyzny,
Czuj Ci tylko umysy poczciwe !
Dla ciebie zjade smakuj trucizny,
Dla ciebie wizy, pta nie zelywe.
Ksztacisz kalectwo przez chwalebne blizny,
Gniedzisz w umyle rozkoszy prawdziwe.
Byle ci mona wspomc, byle wspiera,
Nie al y w ndzy, nie al i umiera”.


Informacja: Jagoda Hofman - uczennica klasy IIA
Zdjcia: p. A. Baryga
ZOBACZ ZDJCIA

30.04.2013 SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Konkurs odby si 22.04.2013 roku, wzio w nim udzia 11 uczniw gimnazjum, ocenianych byo 12 prac. W skad komisji konkursowej wchodzili nauczyciele: Marlena Gabler, Elbieta Juskowiak, Elbieta Ciela oraz uczennice reprezentujce Samorzd Uczniowski: Judyta Bartkowiak i Irmina Siniecka. O zwycistwie w konkursie decydoway walory estetyczne prezentowanych prac oraz zgodno z tematem przewodnim zapisanym w regulaminie konkursu.
Wyniki:
I miejsce: Patryk Miedziaszczyk „Uroki wiosny”
II miejsce: Daria Szarletta „Zimowa kraina” oraz
Wojciech Katarzyski „Maki latem”
Wyrnienie: Marta Skrzypczak „Taki duy, taki may... moe krokusem by”
Zwycizcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

Informacja i zdjcia: p. M. Gabler
ZOBACZ ZDJCIA

29.04.2013 DZIECICO-MODZIEOWY PRZEGLD PIOSENKI "PRYMA 2013"

Okoo 150 osb brao udzia w tegorocznej, jubileuszowej odsonie przegldu piosenki Pryma w Garzynie. Od sobotniego poranka na scenie w Domu Kultury dominoway dzieci. Konkursowa rywalizacja prowadzona bya w kilku kategoriach wiekowych. Uczestniczyli w niej zarwno solici jak i grupy wokalne. Wszyscy zostali nagradzani okolicznociowymi dyplomami i pendrivami. Poszczeglne wystpy byy oceniane przez trzyosobow komisj zoon ze specjalistw w tej dziedzinie. O tym kto zdobdzie tytu laureata dowiedzielimy si dopiero w niedziel.
Na przegldzie nie zabrako uczennic naszej szkoy, ktre zaprezentoway swoje umiejtnoci wokalne w nastpujcych kategoriach wiekowych:
W kategorii wiekowej 6-9 lat wzio udzia 6 uczennic:
Jagoda Andrzejczak z klasy II – zdobywajc II miejsce
oraz Ewelina Baer, Zosia Dawidziak, Roksana Glapiak, Jagoda Wrblewska i Weronika Zyber - uczennice z klasy II.
W kategorii wiekowej 10-13 lat udzia wziy 4 uczennice:
Monika Rzepecka z klasy VIa – zdobywajc wyrnienie
Klaudia Andrzejczak z klasy Va , Kornelia Rutkowska z klasy IV i Alicja Sikorska z klasy VIa.
W kategorii wiekowej 14-16 lat wziy udzia 3 uczennice:
Judyta Bartkowiak z klasy Ib, Weronika Fabich z klasy Ib i Dorota Siersze z klasy IIb.
W kategorii grupy wokalne do lat 11 wziy udzia 2 grupy z klasy II
„Soneczka” w skadzie: Roksana Glapiak, Jagoda Andrzejczak i Jagoda Wrblewska – zdobywajc I miejsce
oraz „Wesoe nutki” w skadzie : Patrycja Buczek, Zosia Dawidziak, Marta Jaczak, Weronika Zyber
W kategorii wiekowej 12-16 lat wziy udzia 2 grupy
„ALMA” w skadzie : Monika Rzepecka i Alicja Sikorska z klasy VI a - zdobywajc I miejsce
oraz „Duet Judyta i Weronika” w skadzie: Judyta Bartkowiak i Weronika Fabich z klasy Ib.
W niedziel od godziny 16.00 na scenie Domu Kultury w Garzynie dokonano wrczenia nagrd, a nastpnie odby si koncert laureatw. Pniej, okoo 17.30 na garzyskiej scenie pojawi si Grzegorz Wilk. Po koncercie wszyscy chtni otrzymywali autografy od wspaniaego wokalisty jak rwnie wykonywali pamitkowe zdjcia.
Wszystkim uczestnikom gratuluj wspaniaych wystpw!

Informacja: p. E. Ciela
Zdjcia: p. B. Glapiak i p. D. Andrzejczak
ZOBACZ ZDJCIA

PODRCZNIKI 2014/2015
· Kka - (angielski, niemiecki)
· Szkoa podstawowa
· Gimnazjum
DOKUMENTY SZKOY
· Statut
· Kryteria przyj do Zespou Szk i Oddziaw Przedszkolnych
· Plan pracy 2014/2015
· Program wychowawczy
· Nieobecnoci uczniw
· Procentowe kryteria ocen
· Projekt edukacyjny
· Wychowanie fizyczne - kryteria SP
· Wychowanie fizyczne - kryteria Gimnazjum
SPRAWY PRACOWNICZE
· Regulaminy
GMINA KRZEMIENIEWO
· Troch historii
· Symbole gminy
· Oglnie o gminie
· Gmina w liczbach
· Turystyka w gminie
· Co warto zobaczy
· Dwory i paace
· Kocioy
· Jezioro Grznickie
· Drobnin
· Gminne ciekawostki
· Wane adresy
Losowa Fotka
Polecamy
Wygenerowano w sekund: 0.02 1,682,365 Unikalnych wizyt