Maj 31 2015 00:11:30
Nawigacja
· Strona gwna
· Artykuy
· Linki
· Kontakt
· Galeria zdj
· Szukaj
NASZA SZKOA
· Z przeszoci szkoy
· Szkoa dzisiaj
· Dyrekcja
· Pedagog szkolny
· Inni pracownicy
· Dane teleadresowe
· Dla rodzicw
· wietlica szkolna
· Pracownia informatyczna
· wietlica terapeutyczna
SZKOA PODSTAWOWA

· Klasa Ia
· Klasa Ib
· Klasa Ic
· Klasa II
· Klasa IIIa
· Klasa IIIb
· Klasa IV
· Klasa Va
· Klasa Vb
· Klasa VIa
· Klasa VIb
GIMNAZJUM
· Klasa IA
· Klasa IB
· Klasa IIA
· Klasa IIB
· Klasa IIIA
· Klasa IIIB
BIBLIOTEKA SZKOLNA
· Informacje oglne
· Komunikaty
SAMORZD UCZNIOWSKI
· Komunikaty
· Regulamin Samorzdu
· Plan pracy
SPORT
· Baza sportowa
· Udzia w zawodach
· Osignicia
· Rekordy
24.09.2013 WITO LATAWCA

W dzisiejsze przedpoudnie byo niezwykle kolorowo na boisku sportowym. Zorganizowano tu „wito latawca”, w ktrym brali udzia uczniowie z klas 1-3 szkoy podstawowej. Ta impreza odbywa si od wielu lat i za kadym razem cieszy si ogromn popularnoci wrd najmodszych dzieci. W tym roku w konkursie wzio udzia 61 dzieci, ktre miay kolorowe i rcznie wykonane latawce, z niewielk pomoc rodzicw. Ich przygotowanie zajo wiele czasu, gdy latawiec musia zawiera haso zwizane z tegoroczna akcj Sprztania wiata i wykonany z materiaw ekologicznych. Uczniowie rywalizowali w czterech grupach. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, ktrych fundatorem by Samorzd Uczniowski.
Wyniki przedstawiaj si nastpujco:
KLASA I
1. Julia Kurasiak
2. Klaudia Musielak
3. Kamil Wajs
Klasa IIa
1. Krystian Andrzejewski
2. Natalia Wolna
3. Micha Fiuk
Klasa IIb
1. Weronika Komider
2. Amelia Zbierska
2. Aleksandra Matuszewska
3. Krzysztof Ryczkowski
Klasa III
1. Mikoaj Skrzypczak
2. Marcin Mrz
3. Krzysztof Musielak
Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Informacja: p. A. Baryga
Zdjcia: p. G. Pacholczyk
ZOBACZ ZDJCIA

22.09.2013 "SPRZTANIE WIATA" W KLASACH I-III

21.09.2013 roku, ju po raz dwudziesty, miaa miejsce w Polsce akcja pod hasem „Sprztanie wiata”. Kadego roku przy tej okazji zbieramy tony rnych mieci porozrzucanych w lasach, rowach i parkach. Tak nie powinno by, a o czystoci naszej planety powinnimy pamita codziennie. Powinnimy nie tyle sprzta wiat, ile po prostu nie mieci. Z takim wanie przesaniem trzeba dociera do najmodszych i uczy ich odpowiedzialnoci za stan rodowiska w ktrym funkcjonuj. Do tej akcji, podczas apelu w dniu 20.09.2013 roku, przyczyli si rwnie uczniowie klas I-III naszej szkoy. Dzieci robiy plakaty, wykonyway rysunki pod oglnopolskim hasem: „Odkrywamy czyst Polsk”. Prace te zostay wyeksponowane na gazetce na szkolnym korytarzu. Kade dziecko, ktre wykonao prace, zostao nagrodzone drobnym upominkiem.

Informacja: p. G. Pacholczyk
Zdjcia: p. A. Baryga
ZOBACZ ZDJCIA

18.09.2013 WSPOMNIENIA Z WAKACJI Z J. ANGIELSKIM

W dniach od 21 lipca do 3 sierpnia Jakub Makowiak z klasy 1B uczestniczy w obozie z jzyka angielskiego zorganizowanym przez Orodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP ,,Nadwarciaski Grd” w Zaczu Wielkim przy wspudziale partnerskim Fundacji Kociuszkowskiej z Nowego Jorku. Koszt udziau w obozie w caoci sfinansowany zosta przez Fundacj NIDA ze rodkw Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci w ramach Programu English Teaching, w ktrym nasza szkoa uczestniczy od wrzenia 2012. Zajcia jzykowe byy prowadzone przez kadr amerykask Dawn Woyak, Cedric York, Monika Kucharczyk, Adrianna Pliszka, Ashley Marie Burke, Tyler Tomaszewski, Lauren Murphy, Lizz Bingert, Rosanna D’orazio, Joy Lopez, Ms. Fenney. Warsztaty odbyway si w godzinach rannych oraz podczas zaj rekreacyjnych (w godzinach popoudniowych i wieczornych). Podzia na grupy o rnym stopniu zaawansowania jzykowego przeprowadzili Amerykanie w pierwszym dniu zaj. Oprcz warsztatw jzykowych byo te duo innych atrakcji. Uczniowie byli w odzi w ,,Aquaparku’’ i ,,Laboratorium’’ oraz mogli zrobi zakupy w ,,Manufakturze”. Organizowane byy biegi na orientacj i zabawy jzykowe z flagami. Dzieci gray w rne gry planszowe, oczywicie w jzyku angielskim. Na obozie byy te liczne konkursy plastyczne. Ponadto wszyscy obozowicze mieli za zadanie przedstawi krtk charakterystyk swojej gminy. Pomocne w tym okazay si foldery gminy Krzemieniewo, ktre Jakub zabra ze sob. Zapytany czy poleciby swoim rwienikom tak form spdzenia wakacji odpar, e zdecydowanie, gdy byo to ciekawe dowiadczenie.

Informacja: panie M. Kaczmarek, M. Samol

17.09.2013 MISTRZOSTWA POWIATU W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEAJOWYCH

16.09.2013 roku, odbyy si w Lesznie Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przeajowych. Nasz szko w tych zawodach reprezentowao 34 uczniw (18 ze szkoy podstawowej i 16 z gimnazjum). Najlepsze miejsca wybiegali: ze szkoy podstawowej Miosz Kamiski – II i Marcin Konopka – II. W gimnazjum najlepiej wypadly dziewczyny: Kasia Dajewska, ktra do mety dobiega na II miejscu oraz Marianna Antkowiak i Weronika Fabich, ktre zajy III miejsce.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

Informacja i zdjcia: p. R. Jankowiak
ZOBACZ ZDJCIA

2.09.2013 INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
„Skoczone ju wakacje, zaczyna si praca.
Kady chtnie i wesoo do szkoy powraca.”

2 wrzenia 2013 roku, po dwch miesicach wakacji, odbyo si uroczyste rozpoczcie nowego roku szkolnego 2013/2014. Apel inauguracyjny poprzedzony zosta uroczyst msz wit, na ktrej tumnie zgromadzili si uczniowie, rodzice uczniw i nauczyciele. Po mszy natomiast wszyscy spotkali si w sali gimnastycznej drobniskiej szkoy, gdzie o godzinie 9.15, po wprowadzeniu sztandaru i odpiewaniu pieni szkoy „Idziemy bratersk gromad”, rozpoczto uroczysto.
Jako pierwszy gos zabra dyrektor szkoy p. Leonard Kaczmarek, ktry serdecznie przywita wszystkich zebranych, a szczeglnie ciepo powita najmodszych uczniw z oddziaw przedszkolnych oraz pitoklasistw przybyych do naszej szkoy z Garzyna. Ponadto dyrektor przypomnia o tym, jak naley bezpiecznie (i mdrze) zachowywa si w szkole i poza ni. Nastpnie pan dyrektor Leonard Kaczmarek yczy zebranym na apelu nauczycielom i uczniom duo wytrwaoci w codziennej pracy i jak najlepszych wynikw w nauce. Potem, po okolicznociowym przemwieniu, paniom - Renacie Kaczmarek i Hannie Kaczmarek - z okazji ich jubileuszu (przepracowanych w owiacie 30 lat) wrczone zostay pikne bukiety kwiatw i okolicznociowe dyplomy.
Chwil pniej gos zabraa wicedyrektor szkoy p. Elbieta Juskowiak, ktra omwia sprawy zwizane z organizacj nowego roku szkolnego, poinformowaa te o przydzielonych poszczeglnym klasom salach lekcyjnych i przedstawia wychowawcw wszystkich klas.
Potem (okoo godziny 9.45) uczniowie udali si do swoich sal, gdzie nauczyciele podyktowali im obowizujcy w tym roku szkolnym plan lekcji, a nastpnie wszyscy rozeszli si do domw. W ten oto sposb zakoczy si pierwszy dzie nowego roku szkolnego 2013/2014.
Ja natomiast (tradycyjnie ju na zakoczenie) ycz wszystkim maych i duych sukcesw w nauce, ale przede wszystkim ambicji i wytrwaoci w deniu do wytyczonych sobie celw, gdy –jak mwi aciska sentencja:

„Ut sementem feceris, ita metes”, czyli - jak posiejesz, tak zbierzesz…

Informacja: Jagoda Hofman - uczennica klasy IIIA
ZOBACZ ZDJCIA

PODRCZNIKI 2014/2015
· Kka - (angielski, niemiecki)
· Szkoa podstawowa
· Gimnazjum
DOKUMENTY SZKOY
· Statut
· Kryteria przyj do Zespou Szk i Oddziaw Przedszkolnych
· Plan pracy 2014/2015
· Program wychowawczy
· Nieobecnoci uczniw
· Procentowe kryteria ocen
· Projekt edukacyjny
· Wychowanie fizyczne - kryteria SP
· Wychowanie fizyczne - kryteria Gimnazjum
SPRAWY PRACOWNICZE
· Regulaminy
GMINA KRZEMIENIEWO
· Troch historii
· Symbole gminy
· Oglnie o gminie
· Gmina w liczbach
· Turystyka w gminie
· Co warto zobaczy
· Dwory i paace
· Kocioy
· Jezioro Grznickie
· Drobnin
· Gminne ciekawostki
· Wane adresy
Losowa Fotka
Polecamy
Wygenerowano w sekund: 0.02 1,735,798 Unikalnych wizyt