Sierpie 22 2014 07:54:44
Nawigacja
· Strona gwna
· Artykuy
· Linki
· Kontakt
· Galeria zdj
· Szukaj
NASZA SZKOA
· Z przeszoci szkoy
· Szkoa dzisiaj
· Dyrekcja
· Pedagog szkolny
· Inni pracownicy
· Dane teleadresowe
· Dla rodzicw
· wietlica szkolna
· Pracownia informatyczna
· wietlica terapeutyczna
SZKOA PODSTAWOWA

· Oddzia 0
· Klasa I
· Klasa IIa
· Klasa IIb
· Klasa III
· Klasa IV
· Klasa Va
· Klasa Vb
· Klasa VIa
· Klasa VIb
GIMNAZJUM
· Klasa IA
· Klasa IB
· Klasa IIA
· Klasa IIB
· Klasa IIIA
· Klasa IIIB
BIBLIOTEKA SZKOLNA
· Informacje oglne
· Komunikaty
SAMORZD UCZNIOWSKI
· Komunikaty
· Plan pracy
SPORT
· Baza sportowa
· Udzia w zawodach
· Osignicia
· Rekordy
20.09.2012 WYPRAWA DO SADU W BRYLEWIE

W ramach oglnopolskiego projektu „Owoce w szkole”, klasa II Szkoy Podstawowej w Drobninie wraz z wychowawczyni p. Elbiet Ciel, wybraa si 18 wrzenia na wycieczk do sadu w Brylewie. Wszyscy doskonale wiemy, e owoce to samo zdrowie. Uczniowie chcieli jednak zobaczy to miejsce, skd jabka i inne owoce trafiaj do sklepw, gdzie kupowane s przez klientw. W ten soneczny, wrzeniowy dzie, uczniowie zobaczyli nie tylko sad z rnymi odmianami jaboni i gruszy, ale rwnie sortowni owocw. Kady z nas dosta mi niespodziank w postaci jabek, ktrych byo tak wiele, e nie mieciy si nam w kieszeniach. Zwiedzilimy rwnie chodni, gdzie przechowywane s owoce zanim trafi do sklepw.

Zdjcie z wyprawy do sadu w Brylewie

Informacja i zdjcie: p. E. Ciela

18.09.2012 AKCJA "SPRZTANIE WIATA"

Jak co roku uczniowie Zespou Szk w Drobninie wzili udzia w akcji „Sprztanie wiata - Polska 2012” pod hasem „Kocham, lubi, szanuj…. nie miec”. W tym roku oczyszczano las w rejonie Karchowa. Modzie klas szstych zostaa zaopatrzona w gumowe rkawice i worki na mieci. Pan leniczy wyznaczy tras wzdu szosy po obu jej stronach. Wypenione odpadkami worki zostay ustawione na poboczu drogi by atwiej byo je wywie. Czeg to si w nich nie znalazo? Wrd mieci przewaay butelki plastikowe, butelki szklane, opakowania po papierosach, opakowania kartonowe, worki foliowe, itp. Trzeba stwierdzi, e wielu ludzi nie szanuje naszej przyrody. A szkoda. W akcji wzio udzia 44 uczniw, ktrzy zebrali okoo 2 metrw szeciennych odpadw. Uczestnictwo w takiej akcji jest dobr lekcj kreowania ekologicznych postaw wrd modziey.
Tegoroczna akcja bya ostatni przed wejciem w ycie uregulowa znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porzdku i czystoci (najpniej do 1 lipca 2013 roku). Ustawa przyczyni si ma do zniknicia z naszego krajobrazu dzikich wysypisk.

Informacja i zdjcia: p. R. Kaczmarek
ZOBACZ ZDJCIA

3.09.2012 INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

Po dwumiesicznej wakacyjnej przerwie, 3 wrzenia 2012 roku, w naszej szkole w Drobninie odbyo si uroczyste rozpoczcie nowego roku szkolnego 2012/2013. Ju od rana, bo od godz. 8.00, rodzice uczniw, uczniowie i nauczyciele naszej drobniskiej szkoy zgromadzili si w kociele pod wezwaniem Najwitszego Serca Jezusowego, by tam, wsplnie, podczas mszy witej poprosi Boga o bogosawiestwo na nadchodzcy nowy rok szkolny. Warto przy tym wspomnie, e msza ta bya przeprowadzona wanie w intencji uczniw i ich nauczycieli.
Nastpnie, okoo godziny 9.00, ju w sali gimnastycznej - w budynku naszej drobniskiej placwki, rozpocz si uroczysty apel, inaugurujcy nowy rok szkolny 2012/2013. Uroczysto t rozpocza przewodniczca Samorzdu Szkolnego, na komend ktrej wprowadzony zosta poczet sztandarowy i ktra zdaa raport dyrektorowi szkoy p. Leonardowi Kaczmarkowi. Chwil potem - z ogromn powag - zosta odpiewany hymn pastwowy, a tu po komendzie „spocznij!”, gos zabra dyrektor Leonard Kaczmarek. W swym okolicznociowym przemwieniu, p. dyrektor najpierw zwrci si do piciolatkw, ktrzy po raz pierwszy przekroczyli prg naszej szkoy i przy tej te okazji przypomnia (przede wszystkim) starszym uczniom o tym, jak wane jest wspieranie modszych kolegw sw yczliwoci i dobr rad. Nastpnie p. Leonard Kaczmarek serdecznie przywita pitoklasistw, ktrzy przybyli do naszej szkoy ze Szkoy Podstawowej w Garzynie, a na zakoczenie swojego przemwienia przekaza serdeczne yczenia wystosowane do uczniw, nauczycieli i rodzicw uczniw przez Ministra Edukacji Narodowej i Wielkopolskiego Kuratora Owiaty. Przy tej okazji rwnie p. dyrektor (wszystkim zgromadzonym w sali gimnastycznej uczniom) zoy yczenia wytrwaoci w deniu do wytyczonych sobie celw, licznych sukcesw; nauczycielom natomiast - wyrozumiaoci i… cierpliwoci. Za dugoletni, pen powicenia prac, nagrodzone zostay panie Elbieta Juskowiak i Marzanna Kozyra, ktrym dyrektor szkoy wrczy dyplomy i bukiety kwiatw.
Gos zabraa rwnie wicedyrektor szkoy pani E. Juskowiak, ktra krtko przedstawia sprawy zwizane z organizacj nowego roku szkolnego.
Po zakoczeniu uroczystego apelu, uczniowie rozeszli si do swoich klas, gdzie zapoznali si z nowym planem lekcji obowizujcym w roku szkolnym 2012/2013. Miejmy nadziej, e bdzie to dobry rok, obfitujcy w liczne sukcesy konkursowe i sportowe, czego zreszt ycz wszystkim koleankom i kolegom, bo - jak powiedzia Jzef Conrad-Korzeniowski: „Najwaniejsze, to i za marzeniem i znowu i za marzeniem - i tak - cigle, a do koca. To jedyna droga.”

„Wybia ju godzina.
Dzwonek! Rok szkolny si zaczyna.
Znw dni popyn pracowite
nad ksik szkoln, nad zeszytem”....


Informacja: Jagoda Hofman - uczennica klasy IIA
ZOBACZ ZDJCIA

13.07.2012 LETNIE PӣKOLONIE

W cigu ostatnich dwch tygodni, a wic w dniach 2-13. lipca 2012 uczniowie z klas I-IV naszej brali udzia w pkoloniach letnich finansowanych przez Urzd Gminy w Krzemieniewie. W pierwszym tygodniu udzia w tej formie letniego wypoczynku brali uczniowie klasy pierwszej oraz drugiej a w drugim tygodniu uczniowie z klasy trzeciej i czwartej. Dziemi opiekoway si panie Anna Ptaszyska i Sawa Olejniczak w pierwszym tygodniu oraz pani Magdalena Samol i Monika Kaczmarek w drugim tygodniu. Codziennie na dzieci czekay atrakcje. Poza zawodami sportowymi i licznymi meczami piki nonej oraz wsplnym grillowaniem w programie byy take wyjazdy poza Drobnin. Uczniowie mieli okazj popywa na basenie w Gostyniu oraz obejrze film 3D w kinie, w Lesznie czekaa na nich sala zabaw "Tygrysek" oraz Zoo. W Kocianie dzieci spotkay si z piratami w wiosce pirackiej "Nenufar". Poza tym aktywnie spdzony czas i towarzystwo rwienikw zapewniy im dobr zabaw i zapewne mie wspomnienia. Uczniowie zawsze chtnie bior udzia w pkoloniach, czego dowodem jest wiksza ilo chtnych ni miejsc. Nastpnie pkolonie ju w przysze wakacje.

Informacja i zdjcia: p. M. Piotrowiak-Kaczmarek
ZOBACZ ZDJCIA

30.06.2012 KONIEC WIECZY DZIEO...

29 czerwca o godzinie 9.15 rozpocz si apel z okazji zakoczenia roku szkolnego 2011/2012. Apel ten zosta poprzedzony msz wit, w ktrej uczestniczyli uczniowie, rodzice uczniw i nauczyciele drobniskiej szkoy, a ktra to msza zakoczya si okoo godziny 9.00. Nastpnie (w sali gimnastycznej) zgromadzili si wszyscy uczniowie modszych i starszych klas szkoy podstawowej oraz I i II klas naszego gimnazjum.
Na pocztku odpiewany zosta hymn pastwowy, a chwil pniej dyrektor szkoy p. L. Kaczmarek wygosi okolicznociowe przemwienie i podzikowa za caoroczn wspprac p. wicedyrektor Elbiecie Juskowiak oraz rodzicom uczniw, ktrzy szczeglnie aktywnie uczestniczyli w yciu szkoy. Nastpnie przystpiono do rozdawania nagrd i wiadectw z wyrnieniem.
Najpierw na rodek sali poproszeni zostali uczniowie, ktrzy otrzymali brzowe i srebrne Honorowe Odznaki Wzorowego Ucznia, przyznawane – przypomnijmy – raz, na koniec kadego etapu ksztacenia. W tym roku odznaki wrczono Adzie Chudziskiej (z klasy III szkoy podstawowej), Weronice Makowiak, Marcie Skrzypczak, Patrycji Spychaj, Judycie Bartkowiak, Weronice Fabich i Paulinie Klich (z klas VI a i b) oraz (nieco pniej) Andrzejowi Maciejczykowi, Marcinowi Jaszczakowi, Anicie Bartkowiak i Agacie Tutak – koczcych w tym roku trzeci etap ksztacenia. Wyrnieni w ten sposb uczniowie, wpisali si do – zaoonej ju w zeszym roku – ksigi pamitkowej. Nastpnie p. Elbieta Juskowiak i p. Leonard Kaczmarek rozdali wiadectwa z wyrnieniem, nagrody ksikowe i nagrody ufundowane przez Rad Rodzicw dla najsympatyczniejszych uczniw – wybieranych przez koleanki i kolegw z klasy. Pniej dyrektor zoy gratulacje wszystkim wyrnionym osobom i yczy uczniom udanych wakacji! Apel zakoczy si okoo godziny 10.00. Po uroczystoci wszyscy uczniowie rozeszli si do swoich klas, gdzie (ju we wasnym gronie) podzikowali wychowawcom za ich caoroczny trud i cik prac.
Koniecznie trzeba te wspomnie, e w tym roku w naszym uroczystym apelu bra udzia szczeglny go- maa Karinka, dziewczynka, dla ktrej (przez cay rok) zbieralimy nakrtki, a ktra przyjechaa do nas dzisiaj – ze swoimi rodzicami – eby podzikowa serdecznie wszystkim uczniom, ktrzy zaangaowali si w akcj zbierania plastikowych nakrtek. Z pewnoci mio byo nam goci j w naszej szkole i cieszy si jej szczciem, bowiem za zebrane w tym roku przez nas nakrtki dziewczynka bdzie moga wyjecha na turnus rehabilitacyjny do specjalistycznego orodka na Ukrainie.

Kolejnym wanym wydarzeniem tego dnia byo poegnanie klas III naszego gimnazjum.
Rozpoczo si ono o godzinie 11.00, a zaproszeni na ten uroczysty apel zostali nie tylko nauczyciele i pracownicy szkoy, rodzice uczniw, ale te Wjt Gminy Krzemieniewo p. Andrzej Pietrula i Przewodniczcy Rady Gminy p. Stanisaw Osigowski. Na pocztku apelu gos zabra dyrektor szkoy p. Leonard Kaczmarek, ktry (po swym przemwieniu) wrcza (wsplnie z wychowawcami klas p. Justyn Muszysk, p. Krystyn Wasik i p. Jerzym Kownackim) wiadectwa z wyrnieniem, listy gratulacyjne i nagrody dla najbardziej wyrniajcych si trzeciogimnazjalistw. Oprcz tego (jak co roku) przyznana zostaa nagroda ufundowana przez Rad Gminy Krzemieniewo, ktr, w tym roku wrczono uczniowi klasy IIIA Andrzejowi Maciejczykowi. Chwil potem rozdane zostay wiadectwa ukoczenia szkoy. Nastpnie gimnazjalici uroczycie odtaczyli poloneza, rozpoczynajc tym samym cz artystyczn apelu. Przez przeszo godzin modzi artyci zabawiali goci wierszem i piosenk, czyli – jak sami zapowiedzieli – „muzycznym przekadacem”. Za swj wystp, przygotowywany przez nich na t okazj od duszego ju czasu pod kierownictwem wychowawcw i p. Michaa Rosika, otrzymali gromkie i zasuone brawa. Uroczysto zakoczya si okoo godziny 13.00.
Przypomnijmy jeszcze, e (ju po raz czwarty) wrczone zostay dzisiaj stypendia dla najlepszych uczniw, a ktre to stypendia w tym roku otrzymali (ze szkoy podstawowej) Monika Rzepecka (r. oc. 5,54), Patrycja Hauza (r. oc. 5,27), ukasz Antkowiak (r. oc 5,18), Magorzata Marszaek (r. oc. 5,09), Patrycja Spychaj (r. oc. 5,82), Marta Skrzypczak (r. oc. 5,64), Weronika Makowiak (r. oc. 5,55), Paulina Klich (r. oc. 5,64), Judyta Bartkowiak (r. oc. 5,45) i Weronika Fabich (r oc. 5,36) oraz (z gimnazjum) Jagoda Hofman (r. oc. 5,79), Piotr Ignaszewski (5,46), Andrzej Maciejczyk (5,2), Anita Bartkowiak (5,2), Agata Tutak (5,13) oraz Katarzyna Dajewska – za osignicia sportowe.
Na zakoczenie wic nie wypada nic innego, jak serdecznie pogratulowa nagrodzonym i yczy im rwnie dobrych (a moe jeszcze lepszych?) wynikw w przyszym roku szkolnym 2012/2013.

Wszystkim uczniom natomiast, yczc udanych wakacji, dedykuj wierszyk:

Kady z Was mi przyzna racj,
e najlepsze s wakacje,
mona jecha na Mazury
lub nad morze albo w gry.

Mona sobie leniuchowa,
noc gwiazdy obserwowa,
mona take dugo spa
bo nie trzeba rano wsta”…


Informacja: Jagoda Hofman - uczennica klasy IIA
Zdjcia: p. J. Kownacki
ZDJCIA Z ZAKOCZENIA ROKU SZKOLNEGO
ZDJCIA Z ZAKOCZENIA GIMNAZJUM

PODRCZNIKI 2014/2015
· Kka - (angielski, niemiecki)
· Szkoa podstawowa
· Gimnazjum
DOKUMENTY SZKOY
· Statut
· Kryteria przyj do Zespou Szk i Oddziaw Przedszkolnych
· Plan pracy 2013/2014
· Program wychowawczy
· Nieobecnoci uczniw
· Procentowe kryteria ocen
· Projekt edukacyjny
SPRAWY PRACOWNICZE
· Regulaminy
GMINA KRZEMIENIEWO
· Troch historii
· Symbole gminy
· Oglnie o gminie
· Gmina w liczbach
· Turystyka w gminie
· Co warto zobaczy
· Dwory i paace
· Kocioy
· Jezioro Grznickie
· Drobnin
· Gminne ciekawostki
· Wane adresy
Losowa Fotka
Polecamy
Wygenerowano w sekund: 0.11 1,169,888 Unikalnych wizyt