Kwiecie 19 2018 22:49:54
Nawigacja
· Strona gwna
· Kontakt
· Galeria zdj
· Szukaj
NASZA SZKOA
· Z przeszoci szkoy
· Szkoa dzisiaj
· Dyrekcja
· Pedagog szkolny
· Inni pracownicy
· Dane teleadresowe
· Dla rodzicw
· wietlica szkolna
· Pracownia informatyczna
· wietlica terapeutyczna
SZKOA PODSTAWOWA
· Klasa Ia
· Klasa Ib
· Klasa IIIa
· Klasa IIIb
· Klasa IVa
· Klasa IVc
· Klasa Va
· Klasa Vb
· Klasa VIb
· Klasa VIIb
GIMNAZJUM
· Klasa IIA
· Klasa IIIA
BIBLIOTEKA SZKOLNA
· Informacje oglne
· Plan pracy 2017/2018
SAMORZD UCZNIOWSKI
· Plan pracy 2017/2018
· Regulamin
SPORT
· Baza sportowa
· Udzia w zawodach
· Osignicia
· Rekordy
ZESPӣ SZKӣ SZKOA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W DROBNINIE
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serdecznie witamy na oficjalnej stronie internetowej Zespou Szk Szkoa Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie. Mamy nadziej, e wizyta tutaj nie bdzie czasem straconym, e dziki temu zyskamy jeszcze wicej przyjaci. Drobnin to maa miejscowo na terenie gminy Krzemieniewo w wojewdztwie wielkopolskim. Znajduje si ona w poowie drogi midzy Lesznem, a Gostyniem. Szkoa istnieje tutaj nieprzerwanie od roku 1797. Przez te 220 lat przechodzia rne koleje losu i zawirowania. Musi w niej jednak by co, co pozwala jej trwa i si rozwija. Tym czym jest na pewno tradycja i prawdziwie wielkopolskie podejcie do pracy.
Zagldajc tutaj, bdziesz mia okazj zobaczy nie tylko jak pracujemy lecz rwnie jak si bawimy i jakie s nasze sukcesy. Dzieje si u nas bardzo duo, a pomysw mamy jeszcze wicej.
Zapraszamy.

Administrator

17.04.2018 X GMINNY PRZEGLD PIOSENKI DZIECICEJ I MODZIEOWEJ - DROBNIN 2018

W sobot 14.04. 2018r. odby si w naszej szkole X Gminny Przegld Piosenki Dziecicej i Modzieowej. Ogem w przegldzie wzio udzia 136 uczestnikw ( solici oraz zespoy wokalne) w kategoriach wiekowych: do 7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat. Uczestnicy przyjechali do nas ze szk i przedszkoli z naszej gminy: z Krzemieniewa, z Garzyna , Grzna, Belcina Nowego oraz Pawowic. Kady uczestnik otrzyma pamitkowy dyplom i dugopis i jubileuszowy breloczek w ksztacie nutki. Zdobywcy I, II, i III miejsca otrzymali statuetki i dyplomy ufundowane przez: Przewodniczcego Rady Powiatu Jana Szkudlarczyka, Wjta Gminy Krzemieniewo Andrzeja Pietrul, Dyrektora Szkoy Leonarda Kaczmarka oraz Rad Rodzicw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Drobninie. Jury w skadzie: przewodniczca pani Elbieta Juskowiak oraz czonkowie pani Kinga Para, pani Izabela Kurzawa oraz pani Karolina Tarnowska miao nieatwe zadanie, aby wrd tylu piknie piewajcych modych talentw wybra tych, ktrzy zasugiwali na najwysze wyrnienie. Po zakoczeniu I czci przesucha Dyrektor Szkoy Leonard Kaczmarek zaprosi wszystkich uczestnikw i goci na jubileuszowy tort , yczc sukcesw oraz wszystkiego najlepszego uczestnikom i opiekunom przegldu piosenki. Po konsumpcji odbya si II cz przesucha.
A oto wyniki w poszczeglnych kategoriach wiekowych: W kategorii solici do 7 lat I miejsce: Kajetan Kozowski – Krzemieniewo, II miejsce: Zuzanna Franek– Krzemieniewo, III Julia Wojtkowiak – Krzemieniewo, Wyrnienie otrzyma Bartosz Brodziak z Krzemieniewa.
W kategorii solici 8-10 lat I miejsce: Julia Schope – Garzyn, II miejsce: Alan Sztyler – Drobnin, III miejsce: Natalia Kowalska – Garzyn. Wyrnienie otrzymali: Mieszko Cwojda, Maria Stachowiak, Maria Wierzyk, Maria Stryska z Drobnina. Agnieszka Makowiak, Roksana Siama, Zuzanna Hemmerling z Garzyna, Kamil Dolata z Belcina Nowego oraz Filip Lenort z Pawowic
W kategorii solici 11-13 lat I miejsce: Oliwia Juszczak z Garzyna, II miejsce: Laura Nowaczyk z Drobnina, III miejsce: Natalia Matuszak z Drobnina, Wyrnienie Przewodniczcego Rady Powiatu otrzyma Marek agoda z Drobnina i Sandra Siama z Garzyna.
W kategorii solici 14-16 lat I miejsce: Ewelina Baer z Drobnina, II miejsce Bartosz Jaboski z Drobnina, III miejsce Monika Mazur z Belcina Nowego.
W kategorii zespoy wokalne klas I-III I miejsce: Wesoe nutki z Garzyna II miejsce: Trio Nikola Niedzielska, Marysia Matysiak, Alan Tomkowiak z Pawowic, III miejsce Olga i Mada z Drobnina. Wyrnienie otrzymaa Lena Andrzejczak i Liliana Biaek z Pawowic.
W kategorii Zespoy wokalne I miejsce zdoby zesp „Soneczka” w skadzie Jagoda Andrzejczak, Roksana Glapiak i Jagoda Wrblewska, II miejsce zdoby Zesp Dziecicy z Drobnina w skadzie Natalia Matuszak, Hanna Gembiak, Maja Wrblewska, Alan Sztyler, Mieszko Cwojda i Mikoaj Brodziak, III miejsce: Zesp Promyczki z Garzyna.
Nagrod Rady Rodzicw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Drobninie otrzymaa Jagoda Wrblewska.
Nagrod Dyrektora Szkoy otrzymaa Jagoda Andrzejczak
Nagrod Przewodniczcego Powiatu otrzymaa Roksana Glapiak.
Nagrod Grand Prix ufundowan przez Wjta Gminy Krzemieniewo otrzymaa Kornelia Rutkowska.
Na zakoczenie Dyrektor Szkoy Leonard Kaczmarek podzikowa wszystkim sponsorom nagrd, wszystkim rodzicom, ktrzy dooyli wszelkich stara, aby nasi gocie czuli si dobrze i mio spdzili czas konsumujc przygotowane ciasto, a take panu Mariuszowi Cwojdzie. Podzikowa rwnie uczennicom wolontariatu – Magdalenie Krzyoszczak , Kornelii Rutkowskiej, Klaudii Stachowiak i Justynie Sinieckiej , ktre pomagay w naszej szkolnej w kawiarence. Podzikowania skierowa rwnie do osb , ktre wczyy si w organizacj przegldu piosenki czyli p. Elbiecie Cieli, p. Andelice Jankowiak, p. Graynie Pacholczyk oraz p. Michaowi Rosikowi.
Uczestnicy przegldu zostali przygotowani przez opiekunw i instruktorw: p. Patrycj Sikor, p. Sylwi Stachowiak, p. Monik Jabosk, p. Magdalen Ratajczak, p. Ann Kasisk, p. Magdalen Prus-Makowiak, p. Grayn Pacholczyk, p. Ann Baryg, p. Elbiet Ciel, p. Karolin Tarnowsk, p. Michaa Rosika, p. Katarzyn Klimkowsk.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw.

Informacja: p. E. Ciela
Zdjcia: p. M. Cwojda
ZDJCIA

17.04.2018 SZKOLNY KONKURS PIKNEGO PISANIA

16 kwietnia odby si szkolny konkurs piknego pisania dla uczniw klas pierwszych. Celem konkursu jest propagowanie wrd uczniw kaligrafii, czyli sztuki piknego pisania. Swoje umiejtnoci zaprezentowao 16 pierwszoklasistw z klasy I a i I b, ktrzy pomylnie przeszli klasowe eliminacje przeprowadzone w ubiegym tygodniu. Komisja ocenia prace i wyonia zwycizcw.
I miejsce – Maria Klimaszewska I a, Mikoaj Makowiak I b
II miejsce – Natalia Stachowiak I a, Olga Banach I b
Wyej wymienieni uczniowie bd reprezentowa nasz szko w gminnym konkursie piknego pisania, ktry odbdzie si w Zespole Szk w Garzynie. Gratulujemy i yczymy kolejnych sukcesw!

Informacja i zdjcia: p. A. Baryga
ZDJCIA

11.04.2018 SZKOLNY KONKURS WIEDZY O CIELE I ZDROWIU CZOWIEKA

Z okazji wiatowego Dnia Zdrowia w naszej szkole odby si Szkolny Konkurs Wiedzy o Ciele i Zdrowiu Czowieka. W pitek 6 kwietnia 2018 roku 11 uczniw z klas sidmych szkoy podstawowej oraz drugich i trzecich gimnazjum napisao test zawierajcy pytania z zakresu anatomii i fizjologii czowieka, pojcia choroby i zdrowia oraz zachowa prozdrowotnych.
Zwycizcy konkursu:
I miejsce zaja uczennica klasy IIIA: Chudziska Adrianna
II miejsce zaj ucze klasy IIIA: Rosik Miosz
III miejsce zaja uczennica klasy VII a: Glapiak Roksana
Zwycizcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

Informacja: p. M. Gabler

10.04.2018 WARSZTATY WOKALNE

W dniach 7 i 8 kwietnia 2018r. w naszej szkole po raz pierwszy odbyy si warsztaty wokalne prowadzone przez aktork, kompozytork, a przede wszystkim, niepowtarzaln piosenkark El Dbsk, w ktrych udzia wzili uczniowie z naszej gminy. Zajcia miay na celu rozwijanie pasji do muzykowania, poprawnego piewania, jak rwnie poszerzenie wyobrani muzycznej poprzez wiczenia ksztacce such oraz wiczenia rytmiczne. Uczniowie wykonywali wiczenia relaksujce, oddechowe, emisyjne i dykcyjne. Na zakoczenie wszyscy uczestnicy wykonali utwr Hallelujah, piewajc w dwugosie. Trzeba przyzna , e brzmia on piknie. Podczas zaj wszyscy wietnie si bawili. Takie warsztaty to rwnie wspaniaa integracja wrd uczniw naszej gminy. Uczestnicy z niecierpliwoci czekaj na kolejne warsztaty, bo przecie piewanie daje tyle radoci! Gos jest jednym z najpikniejszych instrumentw, a nauka piewu pozwala najpeniej odkry jego moliwoci.

Informacja: p. E. Ciela
Zdjcia: p. E. Ciela i p. K. Tarnowska
ZDJCIA

8.04.2018 ZAWODY MASOWE KLAS I-III

W Drobninie 6 kwietnia odbyy si Gminne Zawody Masowe klas I-III. cznie wystartowao pitnacie druyn- dziesicioosobowych z naszej gminy Krzemieniewo. Impreza rozpocza si o godzinie 9.00. Jak co roku zorganizowano j w celu zaprezentowania przez uczniw swoich umiejtnoci sportowych: biegu, skoku, rzutu do celu, kozowania piki, zwinnoci na torze przeszkd. Emocje byy ogromne, a rywalizacja bardzo zacita. Kada szkoa chciaa zaprezentowa swoje umiejtnoci jak najlepiej. Widownia wspaniale dopingowaa swoim druyn co motywowao je do walki. Wszyscy zawodnicy otrzymali medale. Zwyciskim zespoom w poszczeglnych kategoriach wiekowych wrczono puchary i dyplomy ufundowane przez Gmin Krzemieniewo. Uczniowie podekscytowani i zadowoleni wrcili do swoich szk.

Wyniki zawodw:
Klasy I
I m SP Drobnin A 28,5 pkt
II m SP Garzyn 27,5 pkt
III m SP Pawowice 20 pkt
IV m SP Nowy Belcin 19 pkt
V m SP Drobnin B 10 pkt
Klasy II
I m SP Pawowice 11 pkt
II m SP Oporwko 10 pkt
Klasy III
I m SP Garzyn B 51,5 pkt
II m SP Garzyn A 42 pkt
III m SP Nowy Belcin 38,5 pkt
IV m SP Drobnin A 36,5 pkt
V m SP Oporwko 30 pkt
VI m SP Drobnin B 24 pkt
VII m SP Pawowice A 15 pkt
VIII m SP Pawowice B 13,5 pkt

Wszystkim gratulujemy!

Informacja i zdjcia: p. A. Brodziak
ZDJCIA

E-DZIENNIK
PODRCZNIKI 2017/2018
· Szkoa podstawowa
· Gimnazjum
· Regulamin wypoyczania podrcznikw:
- wersja: _.doc
- wersja: _.pdf
GMINA KRZEMIENIEWO
· Troch historii
· Symbole gminy
· Oglnie o gminie
· Gmina w liczbach
· Turystyka w gminie
· Co warto zobaczy
· Dwory i paace
· Kocioy
· Jezioro Grznickie
· Drobnin
· Gminne ciekawostki
· Wane adresy
Losowa Fotka
Polecamy
Wygenerowano w sekund: 0.02 2,800,562 Unikalnych wizyt