Maj 01 2016 19:25:14
Nawigacja
· Strona gwna
· Artykuy
· Linki
· Kontakt
· Galeria zdj
· Szukaj
NASZA SZKOA
· Z przeszoci szkoy
· Szkoa dzisiaj
· Dyrekcja
· Pedagog szkolny
· Inni pracownicy
· Dane teleadresowe
· Dla rodzicw
· wietlica szkolna
· Pracownia informatyczna
· wietlica terapeutyczna
SZKOA PODSTAWOWA

· Klasa IVa
· Klasa Va
· Klasa VIa
· Klasa VIb
GIMNAZJUM
· Klasa IIA
· Klasa IIB
BIBLIOTEKA SZKOLNA
· Informacje oglne
· Komunikaty
SAMORZD UCZNIOWSKI
· Regulamin Samorzdu
· Plan pracy

Do pobrania
· Sprawozdanie za I procze 2015/2016
SPORT
· Baza sportowa
· Udzia w zawodach
· Osignicia
· Rekordy
ZESPӣ SZKӣ SZKOA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W DROBNINIE

Serdecznie witamy na oficjalnej stronie internetowej Zespou Szk Szkoa Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie. Mamy nadziej, e wizyta tutaj nie bdzie czasem straconym, e dziki temu zyskamy jeszcze wicej przyjaci. Drobnin to maa miejscowo na terenie gminy Krzemieniewo w wojewdztwie wielkopolskim. Znajduje si ona w poowie drogi midzy Lesznem, a Gostyniem. Szkoa istnieje tutaj nieprzerwanie od roku 1797. Przez te 216 lat przechodzia rne koleje losu i zawirowania. Musi w niej jednak by co, co pozwala jej trwa i si rozwija. Tym czym jest na pewno tradycja i prawdziwie wielkopolskie podejcie do pracy.
Zagldajc tutaj, bdziesz mia okazj zobaczy nie tylko jak pracujemy lecz rwnie jak si bawimy i jakie s nasze sukcesy. Dzieje si u nas bardzo duo, a pomysw mamy jeszcze wicej.
Zapraszamy.

Administrator

26.04.2016 EGZAMINY GIMNAZJALNE

W dniach 18-20 kwietnia, uczniowie trzecich klas naszego gimnazjum przystpili do egzaminw gimnazjalnych. Pierwszego dnia zmierzyli si z wiedz historyczn i wiedz o spoeczestwie, a nastpnie z jzykiem polskim. We wtorek czekaa na nich matematyka oraz przedmioty przyrodnicze: biologia, chemia, geografia i fizyka. roda bya dniem jzykowym, a uczniowie mogli zdecydowa, czy chc zdawa jzyk niemiecki czy jzyk angielski. Ta cz egzaminu odbya si na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Z rozmw, ktre odbyy si ju po tym naukowym trzydniowym maratonie wynika, e odczucia gimnazjalistw na temat stopnia trudnoci zada i polece z ktrymi musieli si zmierzy, byy bardzo rozbiene. Na ostateczne wyniki zmaga egzaminacyjnych w wykonaniu uczniw klas III gimnazjw, trzeba poczeka do czerwca.

Informacja: p. M. Piotrowiak-Kaczmarek
Zdjcia: p. M. Piotrowiak-Kaczmarek i p. G. Pacholczyk
ZDJCIA

18.04.2016 GMINNY PRZEGLD PIOSENKI DZIECICEJ I MODZIEOWEJ - DROBNIN 2016

W sobot, 16.04. 2016 odby si w naszej szkole VII Gminny Przegld Piosenki Dziecicej i Modzieowej. Ogem w przegldzie wzio udzia 67 uczestnikw (solici, zespoy wokalne oraz zespoy wokalno-instrumentalne) w kategoriach wiekowych: do 7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat. Uczestnicy przyjechali do nas ze szk i przedszkoli z naszej gminy: z Krzemieniewa, z Garzyna oraz Pawowic. Kady uczestnik otrzyma pamitkowy dyplom a take czekolad. Zdobywcy I, II, i III miejsca otrzymali statuetki i dyplomy.
Jury w skadzie : wicedyrektor Elbieta Juskowiak, pani Karolina Rado, pani Magdalena Prus- Makowiak oraz pan Zenon Rosik mieli ciki orzech do zgryzienia, aby wrd tylu piknie piewajcych modych ludzi wybra tych, ktrzy zasugiwali na najwysze wyrnienie.
Wyniki w poszczeglnych kategoriach wiekowych:
W kategorii solici do 7 lat
I miejsce: Natalia Kowalska - Garzyn
II miejsce: Natalia Przybyowicz - Garzyn
III miejsce: Maria Stryska - Krzemieniewo
Wyrnienie otrzyma Alan Sztyler z Drobnina
W kategorii solici 8-10 lat
I miejsce: Agnieszka Makowiak - Garzyn
II miejsce: Zofia Klich - Garzyn
III miejsce: Paulina Tomczak - Garzyn
Wyrnienie otrzymali: Jakub Andrzejczak, Mikoaj Brodziak, Nikola Hauza z Drobnina
W kategorii solici 11-13 lat
Dwa rwnorzdne I miejsca: Roksana Glapiak i Jagoda Andrzejczak z Drobnina
Dwa rwnorzdne II miejsca: Bartosz Jaboski z Drobnina i Aleksandra Adamiak z Garzyna
Dwa rwnorzdne III miejsca: Jagoda Wrblewska i Weronika Komider z Drobnina
Wyrnienie otrzymaa Julia Makowiak z Drobnina
W kategorii solici 14-16 lat
I miejsce zaja Alicja Sikorska z Drobnina
II miejsce zaja Zuzanna Poprawska z Pawowic
III miejsce zaja Kornelia Rutkowska z Drobnina
Wyrnienie w tej kategorii otrzymaa Monika Rzepecka z Drobnina
W kategorii zespoy wokalne
I miejsce zaj zesp „Soneczka” z Drobnina (Jagoda Wrblewska, Roksana Glapiak i Jagoda Andrzejczak),
II miejsce zaj zesp ALMA z Drobnina (Alicja Sikorska, Monika Rzepecka),
III miejsce zaj zesp Maria i Daria z Drobnina
Wyrnienie w tej kategorii otrzymali: Duet - Weronika i Laura z Drobnina, Duet - Patryk i Filip oraz Duet - Kasia i Zuzia z Pawowic
W kategorii zespoy wokalno-instrumentalne
I miejsce zaj zesp SMALL BAND z Drobnina
II miejsce zesp SEPTYMA z Drobnina
III miejsce TERCET GIRL z Pawlowic
Nagrod Grand Prix ufundowan przez Wjta Gminy Krzemieniewo otrzymaa Nina alik z Pawowic.

Serdecznie dzikujemy za wsparcie, pomoc i yczliwo wszystkim sponsorom:
- Radzie Rodzicw przy ZS w Drobninie
- Pastwu Karolinie i Mariuszowi Konopom oraz panu J. Szkudlarczykowi
Dzikujemy rwnie paniom z Rady Rodzicw: pani Karinie Zyber, pani Basi Matuszak pani Kamili Andrzejczak oraz pani Bernadecie Glapiak za zorganizowanie sodkiego poczstunku dla uczestnikw sobotniego konkursu i prac w kawiarence, jak rwnie wszystkim mamom, ktre przygotoway wspaniae sodkoci.

Informacja: p. E. Ciela
Zdjcia: p. M. Piotrowiak-Kaczmarek
ZDJCIA

5.04.2016 SPRAWDZIAN SZSTOKLASISTY

W caym kraju odby si w dniu dzisiejszym sprawdzian szstoklasistw. Przystpio do niego rwnie 31 uczniw z naszej szkoy. Z rozmw odbytych z uczniami w ostatnich dniach wynika, e jest pewna obawa i stres, ale to chyba normalne w takiej sytuacji. To przecie pierwsza w ich yciu tak powana prba sprawdzenia tego, czego si nauczyli w klasach I-VI. W zwizku z pewnymi zmianami w systemie edukacji, uczniowie przystpujcy do sprawdzianu w dniu dzisiejszym s ostatnim rocznikiem, ktry tego dowiadcza. Od przyszego roku szkolnego ta forma kontroli wiadomoci i umiejtnoci uczniw nie bdzie ju obowizywaa.

Informacja i zdjcia: p. J. Kownacki
ZDJCIA

3.04.2016 1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI

Nauczycielka religii W. Janiszewska zorganizowaa cykl dziaa edukacyjnych dla uczniw naszej szkoy:
1. Prezentacja multimedialna „1050 rocznica chrztu Polski".
2. Warsztaty 1050-lecie przyjcia chrztu w muzeum archidiecezji w Poznaniu dla kl. III Szkoy Podstawowej.
3. Okolicznociow gazetk cienn pod hasem „1050-lecie Chrztu Polski”.
Uczniowie bardzo zaangaowali si w powysze dziaania, tym bardziej, e w ten sposb pogbili swe wiadomoci na temat okolicznoci zwizanych z przyjciem chrzecijastwa w naszym kraju.

Informacja: p. W. Janiszewska

24.03.2016 "OWOCE W SZKOLE"

22 marca w klasach I-III wychowawczynie przeprowadziy drugie ju w tym roku szkolnym zajcia w ramach oglnopolskiego programu „Owoce w szkole”. Temat zaj to: „Wiosna w sercu i na talerzu”. Celem gwnym byo ksztatowanie postawy prozdrowotnej. Dzieci wypowiaday si na temat zdrowego odywiania si na podstawie piramidy zdrowego ywienia i wiersza „Dieta pani Mdraliskiej”. Nastpnie ukaday zdania z rozsypanek i rozwizyway krzywk. Podsumowaniem zaj byo wykonanie kanapek wedug wasnego pomysu. Wychowawcy ocenili kanapki pod ktem zdrowia i estetyki. Przed przystpieniem do pracy, dzieci zostay uwraliwione na przestrzeganie higieny przed i w czasie spoywania owocw i warzyw, jak rwnie koniecznoci czstego mycia rk.

Informacja i zdjcia: p. G. Pacholczyk
ZDJCIA

E-DZIENNIK
PODRCZNIKI 2015/2016
· Kko - (j. angielski)
· Szkoa podstawowa
· Gimnazjum
· Regulamin wypoyczania podrcznikw:
- wersja: _.doc
- wersja: _.pdf
DOKUMENTY SZKOY
· Statut
· Kryteria przyj do Zespou Szk i Oddziaw Przedszkolnych
· Program profilaktyki
· Program wychowawczy
· Nieobecnoci uczniw
· Projekt edukacyjny
· Wychowanie fizyczne - kryteria SP
· Wychowanie fizyczne - kryteria Gimnazjum
GMINA KRZEMIENIEWO
· Troch historii
· Symbole gminy
· Oglnie o gminie
· Gmina w liczbach
· Turystyka w gminie
· Co warto zobaczy
· Dwory i paace
· Kocioy
· Jezioro Grznickie
· Drobnin
· Gminne ciekawostki
· Wane adresy
Losowa Fotka
Polecamy
Wygenerowano w sekund: 0.02 2,196,514 Unikalnych wizyt