Wrzesie 15 2014 06:01:08
Nawigacja
· Strona gwna
· Artykuy
· Linki
· Kontakt
· Galeria zdj
· Szukaj
NASZA SZKOA
· Z przeszoci szkoy
· Szkoa dzisiaj
· Dyrekcja
· Pedagog szkolny
· Inni pracownicy
· Dane teleadresowe
· Dla rodzicw
· wietlica szkolna
· Pracownia informatyczna
· wietlica terapeutyczna
SZKOA PODSTAWOWA

· Oddzia 0
· Klasa I
· Klasa IIa
· Klasa IIb
· Klasa III
· Klasa IV
· Klasa Va
· Klasa Vb
· Klasa VIa
· Klasa VIb
GIMNAZJUM
· Klasa IA
· Klasa IB
· Klasa IIA
· Klasa IIB
· Klasa IIIA
· Klasa IIIB
BIBLIOTEKA SZKOLNA
· Informacje oglne
· Komunikaty
SAMORZD UCZNIOWSKI
· Komunikaty
· Plan pracy
SPORT
· Baza sportowa
· Udzia w zawodach
· Osignicia
· Rekordy
ZESPӣ SZKӣ SZKOA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W DROBNINIE

Serdecznie witamy na oficjalnej stronie internetowej Zespou Szk Szkoa Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie. Mamy nadziej, e wizyta tutaj nie bdzie czasem straconym, e dziki temu zyskamy jeszcze wicej przyjaci. Drobnin to maa miejscowo na terenie gminy Krzemieniewo w wojewdztwie wielkopolskim. Znajduje si ona w poowie drogi midzy Lesznem, a Gostyniem. Szkoa istnieje tutaj nieprzerwanie od roku 1797. Przez te 216 lat przechodzia rne koleje losu i zawirowania. Musi w niej jednak by co, co pozwala jej trwa i si rozwija. Tym czym jest na pewno tradycja i prawdziwie wielkopolskie podejcie do pracy.
Zagldajc tutaj, bdziesz mia okazj zobaczy nie tylko jak pracujemy lecz rwnie jak si bawimy i jakie s nasze sukcesy. Dzieje si u nas bardzo duo, a pomysw mamy jeszcze wicej.
Zapraszamy.

Administrator

1.09.2014 UROCZYSTE ROZPOCZCIE ROKU SZKOLNEGO

1 wrzenia 2014 roku w Zespole Szk Szkoa Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie odbyo si uroczyste rozpoczcie nowego roku szkolnego 2014/2015.
Uroczysto inauguracyjna poprzedzona zostaa msz wit, w ktrej uczestniczyli uczniowie, rodzice uczniw i nauczyciele. Nastpnie o godzinie 9.15 - w sali gimnastycznej drobiskiej szkoy- rozpocz si uroczysty apel. Najpierw - a zgodnie z tradycj szkoy - wprowadzony zosta sztandar i odpiewano pie szkoy „Idziemy bratersk gromad”. Nastpnie gos zabra dyrektor szkoy p. Leonard Kaczmarek, ktry przywita wszystkich zebranych, a szczeglnie serdecznie i ciepo powita najmodszych uczniw z oddziaw przedszkolnych, najmodszych uczniw szkoy podstawowej oraz pitoklasistw przybyych do naszej szkoy z Garzyna. Oprcz tego dyrektor - w swym przemwieniu - yczy uczniom i nauczycielom wytrwaoci w codziennej pracy i jak najlepszych wynikw w nauce; yczy rwnie, by szkoa staa si miejscem przyjaznym - nie tylko dla uczniw, ale take dla ich rodzicw; miejscem, ktre bdzie inspiracj do twrczych dziaa i w ktrym kady - na miar swych moliwoci- bdzie mg realizowa swoje marzenia. Oprcz tych piknych ycze dyrektor przypomnia wszystkim uczniom, jak naley bezpiecznie (i mdrze) zachowywa si w szkole i poza ni.
Na zakoczenie tej czci uroczystoci – paniom Mariannie Kowalczyk i Marii Domagale oraz panu Jackowi Raburskiemu z okazji ich jubileuszu (przepracowanych 40 lat) wrczone zostay pikne kwiaty; serdeczne gratulacje z okazji swojego jubileuszu (35 lat pracy) przyja rwnie pani Krystyna Witczak – od wielu lat prowadzca nasz szkolny sekretariat.
Nastpnie gos zabraa wicedyrektor szkoy p. Elbieta Juskowiak, ktra przedstawia sprawy zwizane z organizacj nowego roku szkolnego, poinformowaa (midzy innymi) o przydzielonych poszczeglnym klasom salach lekcyjnych i przedstawia wychowawcw wszystkich klas.
Okoo godziny 9.45 wszyscy uczniowie rozeszli si do swoich sal, gdzie nauczyciele- wychowawcy podyktowali im obowizujcy w tym roku szkolnym plan lekcji i raz jeszcze przypomnieli o zasadach bezpiecznego zachowania si. Nastpnie wszyscy rozeszli si do domw. W ten oto sposb zakoczy si pierwszy dzie nowego roku szkolnego 2014/2015.
Czeka nas kolejny dugi i pracowity rok, std te - a ju na zakoczenie- piszcej te sowa nie pozostaje nic innego, jak yczy wszystkim uczniom naszej drobiskiej szkoy mnstwa sukcesw i wytrwaoci w deniu do wytyczonych sobie celw; warto te pamita, e przyszo zaczyna si dzisiaj, nie jutro…

Informacja: pani A. Lubiska-Hofman
Zdjcia: pan J. Kownacki
ZDJCIA

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOFINANSOWANIA PODRCZNIKW
PӣKOLONIE 2014

Od poowy lipca nasza szkoa organizowaa pkolonie dla najmodszych uczniw. W pierwszym turnusie opiekunami byy panie Ewelina Buczek i Monika Kaczmarek a w drugim pani Marlena Gabler i pan Mariusz Pudliszewski. Na dzieci czekay liczne atrakcje i wyjazdy. Na poniedziaek zaplanowano, zarwno w pierwszym turnusie jak i w drugim, wyjazd do kina Cinema 3D w Lesznie oraz zabawy na placu zabaw w parku niedaleko stadionu. We wtorek odbyy si podchody, chrzest pkolonijny i lepienie z modeliny i lepienie z gliny w bibliotece. W rod by wyjazd do parku rekreacyjnego Nenufar w Kocianie. W czwartek dzieci spotkay si z wolontariuszami z Centrum Aktywnoci Twrczej w Lesznie. Byo mnstwo zabaw ruchowych, robienie bransoletek i mydeek oraz skrcanie balonw. W pitek dzieci lepiy z masy solnej podobizny uczestnikw drugiego turnusu, a nastpnie pojechay do Leszna do sali zabaw. Codziennie na uczestnikw czeka sodki poczstunek oraz napoje.

Informacja: pani M. Piotrowiak-Kaczmarek
Zdjcia: panie M. Piotrowiak-Kaczmarek i M. Gabler
ZDJCIA (turnus 1)
ZDJCIA (turnus 2)

28.06.2014 ZAKOCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

27 czerwca o godzinie 9.00 rozpocz si apel z okazji zakoczenia roku szkolnego 2013/2014. W sali gimnastycznej Zespou Szk Szkoa Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie zgromadzili si wszyscy uczniowie szkoy podstawowej oraz uczniowie I i II klas gimnazjum. Po odpiewaniu pieni szkoy i przemwieniu pana dyrektora L. Kaczmarka przystpiono do rozdawania nagrd i wiadectw z wyrnieniem; wyczytano rwnie osoby, ktre otrzymay Honorowe Odznaki Wzorowego Ucznia. Ponadto (a co jest ju tradycj naszej szkoy) przyznane zostay dyplomy „Przyjaciel szkoy”. W tym roku owo wyrnienie otrzymali: p. Lucyna Duda i p. Jan Szkudlarczyk. S to osoby, ktre od dawna pomagaj w realizacji rnych szkolnych przedsiwzi. Chwil pniej gos zabra tata maej Karinki- dziewczynki, ktr wspieramy w jej rehabilitacji, przynoszc do szkoy nakrtki; serdecznie podzikowa on wszystkim uczniom za caoroczn zbirk, a p. dyrektorowi przekaza ogromne wiadectwo z wyrnieniem, by w ten sposb uhonorowa dzieci i modzie naszej szkoy aktywnie uczestniczcych w tej szlachetnej inicjatywie. Na zakoczenie apelu dyrektor podzikowa rwnie swojej zastpczyni - p. Elbiecie Juskowiak za jej zaangaowanie i ofiarn prac, a uczniom yczy bezpiecznych wakacji i szczliwego powrotu do szkoy 1 wrzenia 2014 roku.

Nastpnie (o godzinie 11.00) w budynku szkoy rozpocza si uroczysto przygotowana przez trzecioklasistw na okoliczno ukoczenia przez nich nauki w naszym drobniskim gimnazjum. Po przybyciu zaproszonych z tej okazji goci (Wjta Gminy Krzemieniewo p. Andrzeja Pietruli, Przewodniczcego Rady Gminy Krzemieniewo p. Stanisawa Osigowskiego, nauczycieli i pracownikw Zespou Szk Szkoa Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie oraz rodzicw trzeciogimnazjalistw) rozpocza si uroczysta akademia. Najpierw- a po zoeniu raportu i odpiewaniu hymnu pastwowego- gos zabra dyrektor szkoy p. Leonard Kaczmarek, ktry midzy innymi pogratulowa uczniom najwyszych (do tej pory) wynikw egzaminu gimnazjalnego, podzikowa rwnie pracujcym z uczniami nauczycielom- wsptwrcom tego sukcesu. Nastpnie na scen poproszeni zostali uczniowie, ktrzy w biecym roku szkolnym osignli najlepsze wyniki w nauce; otrzymali oni nie tylko wiadectwa z wyrnieniem, ale rwnie Honorowe Zote Odznaki Wzorowego Ucznia. W ten sposb nagrodzono (z klasy IIIA): Jagod Hofman, Kamila Sikor i Krystiana Maeckiego, a z klasy IIIB - Adriana Bukiewicza i Mateusza Szymaskiego. Oprcz nich wyrniono jeszcze Sandr Sikorsk, Katarzyn Dajewsk, Sylwi Sikorsk, Wojciecha Jankowiaka, Barbar Kamieniarz i Dorot Siersze, ktrzy rwnie otrzymali wiadectwa z wyrnieniem, natomiast rodzicom wszystkich wymienionych wyej uczniw wrczone zostay Listy Gratulacyjne. Oprcz tego po odbir wiadectw poproszeni zostali rwnie ci uczniowie, ktrych rednia ocen przekroczya 4,75 - (z klasy IIIA): Weronika ukaszewska i Patrycja Szarletta, a z klasy IIIB: Aleksandra Flak, Micha Golembka, Anna Kowalska, Irmina Siniecka i Krzysztof Szymaski. Potem gos zabra p. Andrzej Pietrula oraz p. Stanisaw Osigowski, ktry - Jagodzie Hofman - wrczy nagrod ufundowan przez Radnych Rady Gminy Krzemieniewo – gratulujc „najwyszych osigni w edukacji i zachowaniu”. Pniej, na scen poproszeni zostali pozostali uczniowie klas III, ktrym wychowawczynie (p. Elbieta Janiszewska i p. Elbieta Kownacka) wrczyy wiadectwa ukoczenia nauki w gimnazjum. Przy tej okazji panie wychowawczynie podzikoway rwnie rodzicom, ktrzy szczeglnie angaowali si w ycie klasy i szkoy. Na zakoczenie tej czci uroczystoci wystpili uczniowie klas II naszego gimnazjum i przedstawicielki rodzicw: p. Renata Bukiewicz i p. Honorata Scholtz, ktre podzikoway nauczycielom i wychowawczyniom klas trzecich, yczc wszelkiej pomylnoci na kolejne lata. Wrczone zostay te nagrody dla najsympatyczniejszych uczniw, a ktre to nagrody w tym roku otrzymay: Katarzyna Dajewska i Dorota Siersze.
Wkrtce potem rozpocza si cz artystyczna. Najpierw odtaczono poloneza, a potem sowami wierszy i piosenek podzikowano wszystkim nauczycielom i rodzicom. W ten sposb (rwnie na wesoo) zabawiano zgromadzon publiczno przez blisko ptorej godziny. Uroczysto zakoczya prezentacja, ktr zatytuowano „9 lat mino jak jeden dzie” i piknie odpiewana przez gimnazjalistw ballada. Potem, ale ju w klasach, odbyy si jeszcze ostatnie spotkania z wychowawczyniami, ktrym podzikowano za ich trud i powicenie. Podzikowano rwnie p. Aldonie Lubiskiej - Hofman, ktra przygotowaa scenariusz dzisiejszej uroczystoci i uczniw do dzisiejszego wystpu oraz p. Michaowi Rosikowi, ktry z kolei zadba o to, by piknie zapiewane zostay wszystkie piosenki. Uroczysto zakoczya si okoo godziny 13.00. W ten sposb trzydziecioro szecioro uczniw klas trzecich stao si absolwentami szkoy w Drobninie. Z pewnoci zdobyt w naszej drobniskiej szkole wiedz i umiejtnoci bd umieli dobrze i mdrze wykorzysta w dalszym yciu, z pewnoci te bd zawsze godnie reprezentowa nasze drobniskie gimnazjum . Przy tej okazji piszca te sowa, a ju absolwentka Gimnazjum w Drobninie, pragnie serdecznie podzikowa opiekunowi szkolnej strony internetowej p. Jerzemu Kownackiemu za yczliw i wieloletni wspprac. Na zakoczenie natomiast – w imieniu wszystkich absolwentw – pozwoli sobie poegna Czytelnikw sowami zapiewanej dzisiaj piosenki:"

„Do widzenia, przyjaciele.
Wsplnych spraw mielimy wiele.
Dzi ta nitka si urywa,
co si koczy, a co si zaczyna”…


Informacja: Jagoda Hofman - absolwentka Gimnazjum w Drobninie
Zdjcia: p. J. Kownacki
PIOSENKA DLA RODZICW W WYKONANIU DOROTY SIERSZE
ZDJCIA
ZDJCIA Z ZAKOCZENIA GIMNAZJUM

26.06.2014 BALET "JEZIORO ABDZIE"

W ramach edukacji teatralnej, ktrej gwnym celem jest przygotowanie uczniw do wiadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w yciu kulturalnym i spoecznym, dnia 22 czerwca 2014r. uczniowie klasy IB pod opiek wychowawczyni – Andeliki Jankowiak i pani Elbiety Cieli udali si do Teatru Wielkiego w Poznaniu na jeden z najbardziej znanych baletw Piotra Czajkowskiego - „Jezioro abdzie”, ktry od ponad 120 lat zachwyca i wzrusza widzw na caym wiecie.
Przedstawienie wykreowane przez Kennetha Greve`a zabrao nas i pozostaych widzw Opery Poznaskiej do cudownej, przypominajcej momentami wiat fantasy krainy taca i muzyki, w ktrej mogli pozna histori piknej ksiniczki Odetty zakltej przez zego czarnoksinika Rotbarta w abdzia. Ta ponadczasowa opowie o walce dobra ze zem, o zdradzie, blu, potdze mioci i uczuciu przekraczajcym granice ycia i mierci, nasycona niesamowitym liryzmem, poetyck fantastyk i wspania choreografi oczarowaa nas, czego dalimy wyraz owacjami po zakoczeniu spektaklu.
Sdzc po reakcji uczniw, mona mniema, e nasze spotkanie z Teatrem Wielkim w Poznaniu nie byo ostatnim. Niewtpliwie kady taki wyjazd wprowadza modego czowieka w kultur, ksztatuje osobowo i staje si rdem indywidualnych przey, dlatego te z tego „rda” postaramy si czerpa jak najczciej.

Informacja i zdjcia: p. A. Jankowiak
ZDJCIA

PODRCZNIKI 2014/2015
· Kka - (angielski, niemiecki)
· Szkoa podstawowa
· Gimnazjum
DOKUMENTY SZKOY
· Statut
· Kryteria przyj do Zespou Szk i Oddziaw Przedszkolnych
· Plan pracy 2013/2014
· Program wychowawczy
· Nieobecnoci uczniw
· Procentowe kryteria ocen
· Projekt edukacyjny
SPRAWY PRACOWNICZE
· Regulaminy
GMINA KRZEMIENIEWO
· Troch historii
· Symbole gminy
· Oglnie o gminie
· Gmina w liczbach
· Turystyka w gminie
· Co warto zobaczy
· Dwory i paace
· Kocioy
· Jezioro Grznickie
· Drobnin
· Gminne ciekawostki
· Wane adresy
Losowa Fotka
Polecamy
Wygenerowano w sekund: 0.02 1,246,930 Unikalnych wizyt