Padziernik 26 2014 04:39:10
Nawigacja
· Strona gwna
· Artykuy
· Linki
· Kontakt
· Galeria zdj
· Szukaj
NASZA SZKOA
· Z przeszoci szkoy
· Szkoa dzisiaj
· Dyrekcja
· Pedagog szkolny
· Inni pracownicy
· Dane teleadresowe
· Dla rodzicw
· wietlica szkolna
· Pracownia informatyczna
· wietlica terapeutyczna
SZKOA PODSTAWOWA

· Klasa Ia
· Klasa Ib
· Klasa Ic
· Klasa II
· Klasa IIIa
· Klasa IIIb
· Klasa IV
· Klasa Va
· Klasa Vb
· Klasa VIa
· Klasa VIb
GIMNAZJUM
· Klasa IA
· Klasa IB
· Klasa IIA
· Klasa IIB
· Klasa IIIA
· Klasa IIIB
BIBLIOTEKA SZKOLNA
· Informacje oglne
· Komunikaty
SAMORZD UCZNIOWSKI
· Komunikaty
· Regulamin Samorzdu
· Plan pracy
SPORT
· Baza sportowa
· Udzia w zawodach
· Osignicia
· Rekordy
ZESPӣ SZKӣ SZKOA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W DROBNINIE

Serdecznie witamy na oficjalnej stronie internetowej Zespou Szk Szkoa Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie. Mamy nadziej, e wizyta tutaj nie bdzie czasem straconym, e dziki temu zyskamy jeszcze wicej przyjaci. Drobnin to maa miejscowo na terenie gminy Krzemieniewo w wojewdztwie wielkopolskim. Znajduje si ona w poowie drogi midzy Lesznem, a Gostyniem. Szkoa istnieje tutaj nieprzerwanie od roku 1797. Przez te 216 lat przechodzia rne koleje losu i zawirowania. Musi w niej jednak by co, co pozwala jej trwa i si rozwija. Tym czym jest na pewno tradycja i prawdziwie wielkopolskie podejcie do pracy.
Zagldajc tutaj, bdziesz mia okazj zobaczy nie tylko jak pracujemy lecz rwnie jak si bawimy i jakie s nasze sukcesy. Dzieje si u nas bardzo duo, a pomysw mamy jeszcze wicej.
Zapraszamy.

Administrator

9.10.2014 KONKURS NA PLAKAT LUB PREZENTACJ MULTIMEDIALN "HALLOWEEN"

Cele konkursu:
- rozwj umiejtnoci jzykowych uczniw,
-wykorzystywanie technologii informacyjnej w nauce jzyka obcego,
- motywowanie uczniw do nauki jzyka angielskiego,
- poszerzanie wiedzy o kulturze krajw anglojzycznych.

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mog bra udzia uczniowie Zespou Szk w Drobninie.
2. Konkurs polega na przygotowaniu plakatu lub prezentacji multimedialnej (Power Point) na temat Halloween. W pracy maj si znale informacje na temat pochodzenia wita, opis obrzdw i tradycji, porwnanie z polskim Dniem Zadusznym. Naley umieci te zdjcia i rysunki. Praca ma by w jzyku angielskim z elementami w jzyku polskim. Warto doda te „co wyjtkowego” dziki czemu pozostali uczniowie zapamitaj t konkretn prac, np. quiz, konkurs ze sodkimi nagrodami dla pozostaych uczniw w klasie, upiorny salon piknoci, mroczna muzyka.
3. Plakaty / prezentacje (na pendrivie) naley przynie do nauczyciela jzyka angielskiego do dnia 24.10.2010.
4. Prezentacja prac przed „wasn” klas nastpi w trakcie lekcji jzyka angielskiego w terminie 28-31.10.2014
5. Autorzy najciekawszych prac zostan nagrodzeni ocen celujc lub bardzo dobr z jzyka angielskiego oraz drobnymi upominkami od wydawnictw Pearson Longman i Oxford University Press.

Organizator:
Pani Magdalena Samol

25.10.2014 PASOWANIE NA PIERWSZAKA

Rozpoczcie nauki w szkole jest wielkim przeyciem dla dziecka i jego rodzicw. Dziecko poznaje nowe rodowisko, kolegw, nauczycieli. Bardzo si stara, aby sprosta nowym obowizkom. Chce w nowej rzeczywistoci znale swoje miejsce. Sprzyja temu przyjcie pierwszoklasistw do szkolnej rodziny, tzw. lubowanie kl. I. Jest to pierwszy sprawdzian dla rodzicw i ich pociech.
W pitek 24 padziernika 2014 r. w Szkole Podstawowej w Drobninie odbya si uroczysta akademia z okazji pasowania na ucznia klasy I , do ktrego przystpio 55 uczniw. Pierwszoklasici przygotowali si do tej uroczystoci ju od pierwszych dni ich pobytu w szkole. Uczyli si wierszy, piosenek, a take scenek z ycia szkoy pod kierunkiem pani Eweliny Buczek, pani Elbiety Cieli i pani Anny Brodziak.
Akademia rozpocza si czci artystyczn oraz„egzaminem” uczniw kl. I sprawdzajcym ich umiejtnoci i wiedz. Kade dziecko odnioso sukces, czuo si wane, potrzebne i bezpieczne, czego dowodem byy wzruszone twarze rodzicw i brawa publicznoci. Nastpnie odbya si ceremonia lubowania i pasowania, ktrej dokona dyrektor szkoy – Leonard Kaczmarek oraz wicedyrektor Elbieta Juskowiak Podniosym akcentem uroczystoci by moment lubowania uczniw zoonego na Sztandar Szkoy .
Pasowanie odbyo si w obecnoci nauczycieli, rodzicw, uczniw klas II i III, przedszkolakw oraz zaproszonych goci. Wzorowo zdajc swj pierwszy egzamin udowodnili, e zasuyli na miano ucznia Szkoy Podstawowej w Drobninie.
Na pamitk pasowania kady ucze otrzyma: dyplom okolicznociowy oraz sodycze ufundowane przez Rad Rodzicw. Koleanki i koledzy z klas starszych, przedszkolacy, a take przedstawiciele Trjek klasowych wrczyli wsplne prezenty dla wszystkich klas I w postaci pomocy dydaktycznych za co im ogromnie DZIKUJEMY!!! Na zakoczenie pierwszoklasici wraz z rodzicami oraz zaproszeni gocie udali si na sodki poczstunek.
Wszystkim Pierwszakom yczymy sukcesw w zdobywaniu wiedzy, nawizywaniu nowych przyjani i wiele radoci.

Wychowawczynie klas I
Ewelina Buczek, Elbieta Ciela, Anna Brodziak.

Zdjcia: pan J. Kownacki
ZDJCIA

22.10.2014 WITO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Uczniowie z klas I-III przy piknej i sonecznej pogodzie obchodzili wito Pieczonego Ziemniaka. Wsplne witowanie miao charakter zaj integracyjnych. Ziemniaki upieczone w ognisku smakoway jak potrawy z najlepszej kuchni, czyli te od mamy, bd babci. Ten jesienny dzie pachncy pieczonymi ziemniakami na pewno wszystkim dugo pozostanie w pamici. Tak samo w pamici pozostanie ognisko przygotowane przez pana Raburskiego.

Informacja: pani A. Baryga
Zdjcia: pani G. Pacholczyk
ZDJCIA

22.10.2014 WYCIECZKA DO LASU

20 padziernika 2014 roku, uczniowie klasy II i IIIb wybrali si do lasu, by zaobserwowa zmiany zachodzce w przyrodzie jesieni , Dzieci podziwiay pikno rnobarwnych lici, rozpoznaway rodzaje i nazwy drzew oraz krzeww, suchajc przy tym odgosw ptakw. Obserwoway przez lupy mae lene yjtka, jak: mrwki, uczki, pajki. Jak na modych i dociekliwych naukowcw przystao za pomoc kredek i kartek badali powierzchni kory drzew i porwnywali ich struktur. Uczniowie klasy IIIb utrwalili wiedz na temat piter lasu oraz roliny i zwierzta nalece do danej warstwy. Zostay rwnie przeprowadzone zabawy terenowe: rzucanie szyszkami do celu i biegi slalomem midzy drzewami. Dzieci zbieray te dary lasu, ktre posu jako eksponaty do klasowych kcikw przyrody.

Informacja i zdjcia: pani G. Pacholczyk
ZDJCIA

17.10.2014 STWORKI Z OWOCW I WARZYW

Samorzd uczniowski zorganizowa w padzierniku w naszej szkole konkurs dla najmodszych uczniw na wykonanie „stworka owocowo-warzywnego”. Temat okaza si na tyle ciekawy, e a 79 uczniw postanowio skorzysta z tej propozycji. Dzieci z pomoc rodzicw wyczaroway z warzyw i owocw przepikne i rnorodne postaci ludzikw, zwierztek oraz bajkowych bohaterw. Autorzy prac wykazali si ogromn pomysowoci i oryginalnoci, a tym samym zachwycili zarwno kolegw jak i nauczycieli. Wszystkie prace zostay wyeksponowane na wystawie. Uczestnicy otrzymali drobne upominki.
Wszystkim dzieciom gratulujemy.

Informacja: pani A. Baryga
Zdjcia: pani G. Pacholczyk
ZDJCIA

PODRCZNIKI 2014/2015
· Kka - (angielski, niemiecki)
· Szkoa podstawowa
· Gimnazjum
DOKUMENTY SZKOY
· Statut
· Kryteria przyj do Zespou Szk i Oddziaw Przedszkolnych
· Plan pracy 2014/2015
· Program wychowawczy
· Nieobecnoci uczniw
· Procentowe kryteria ocen
· Projekt edukacyjny
SPRAWY PRACOWNICZE
· Regulaminy
GMINA KRZEMIENIEWO
· Troch historii
· Symbole gminy
· Oglnie o gminie
· Gmina w liczbach
· Turystyka w gminie
· Co warto zobaczy
· Dwory i paace
· Kocioy
· Jezioro Grznickie
· Drobnin
· Gminne ciekawostki
· Wane adresy
Losowa Fotka
Polecamy
Wygenerowano w sekund: 0.02 1,370,006 Unikalnych wizyt