Sierpie 31 2014 08:16:17
Nawigacja
· Strona gwna
· Artykuy
· Linki
· Kontakt
· Galeria zdj
· Szukaj
NASZA SZKOA
· Z przeszoci szkoy
· Szkoa dzisiaj
· Dyrekcja
· Pedagog szkolny
· Inni pracownicy
· Dane teleadresowe
· Dla rodzicw
· wietlica szkolna
· Pracownia informatyczna
· wietlica terapeutyczna
SZKOA PODSTAWOWA

· Oddzia 0
· Klasa I
· Klasa IIa
· Klasa IIb
· Klasa III
· Klasa IV
· Klasa Va
· Klasa Vb
· Klasa VIa
· Klasa VIb
GIMNAZJUM
· Klasa IA
· Klasa IB
· Klasa IIA
· Klasa IIB
· Klasa IIIA
· Klasa IIIB
BIBLIOTEKA SZKOLNA
· Informacje oglne
· Komunikaty
SAMORZD UCZNIOWSKI
· Komunikaty
· Plan pracy
SPORT
· Baza sportowa
· Udzia w zawodach
· Osignicia
· Rekordy
ZESPӣ SZKӣ SZKOA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W DROBNINIE

Serdecznie witamy na oficjalnej stronie internetowej Zespou Szk Szkoa Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie. Mamy nadziej, e wizyta tutaj nie bdzie czasem straconym, e dziki temu zyskamy jeszcze wicej przyjaci. Drobnin to maa miejscowo na terenie gminy Krzemieniewo w wojewdztwie wielkopolskim. Znajduje si ona w poowie drogi midzy Lesznem, a Gostyniem. Szkoa istnieje tutaj nieprzerwanie od roku 1797. Przez te 216 lat przechodzia rne koleje losu i zawirowania. Musi w niej jednak by co, co pozwala jej trwa i si rozwija. Tym czym jest na pewno tradycja i prawdziwie wielkopolskie podejcie do pracy.
Zagldajc tutaj, bdziesz mia okazj zobaczy nie tylko jak pracujemy lecz rwnie jak si bawimy i jakie s nasze sukcesy. Dzieje si u nas bardzo duo, a pomysw mamy jeszcze wicej.
Zapraszamy.

Administrator

PӣKOLONIE 2014

Od poowy lipca nasza szkoa organizowaa pkolonie dla najmodszych uczniw. W pierwszym turnusie opiekunami byy panie Ewelina Buczek i Monika Kaczmarek a w drugim pani Marlena Gabler i pan Mariusz Pudliszewski. Na dzieci czekay liczne atrakcje i wyjazdy. Na poniedziaek zaplanowano, zarwno w pierwszym turnusie jak i w drugim, wyjazd do kina Cinema 3D w Lesznie oraz zabawy na placu zabaw w parku niedaleko stadionu. We wtorek odbyy si podchody, chrzest pkolonijny i lepienie z modeliny i lepienie z gliny w bibliotece. W rod by wyjazd do parku rekreacyjnego Nenufar w Kocianie. W czwartek dzieci spotkay si z wolontariuszami z Centrum Aktywnoci Twrczej w Lesznie. Byo mnstwo zabaw ruchowych, robienie bransoletek i mydeek oraz skrcanie balonw. W pitek dzieci lepiy z masy solnej podobizny uczestnikw drugiego turnusu, a nastpnie pojechay do Leszna do sali zabaw. Codziennie na uczestnikw czeka sodki poczstunek oraz napoje.

Informacja: pani M. Piotrowiak-Kaczmarek
Zdjcia: panie M. Piotrowiak-Kaczmarek i M. Gabler
ZDJCIA (turnus 1)
ZDJCIA (turnus 2)

28.06.2014 ZAKOCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

27 czerwca o godzinie 9.00 rozpocz si apel z okazji zakoczenia roku szkolnego 2013/2014. W sali gimnastycznej Zespou Szk Szkoa Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie zgromadzili si wszyscy uczniowie szkoy podstawowej oraz uczniowie I i II klas gimnazjum. Po odpiewaniu pieni szkoy i przemwieniu pana dyrektora L. Kaczmarka przystpiono do rozdawania nagrd i wiadectw z wyrnieniem; wyczytano rwnie osoby, ktre otrzymay Honorowe Odznaki Wzorowego Ucznia. Ponadto (a co jest ju tradycj naszej szkoy) przyznane zostay dyplomy „Przyjaciel szkoy”. W tym roku owo wyrnienie otrzymali: p. Lucyna Duda i p. Jan Szkudlarczyk. S to osoby, ktre od dawna pomagaj w realizacji rnych szkolnych przedsiwzi. Chwil pniej gos zabra tata maej Karinki- dziewczynki, ktr wspieramy w jej rehabilitacji, przynoszc do szkoy nakrtki; serdecznie podzikowa on wszystkim uczniom za caoroczn zbirk, a p. dyrektorowi przekaza ogromne wiadectwo z wyrnieniem, by w ten sposb uhonorowa dzieci i modzie naszej szkoy aktywnie uczestniczcych w tej szlachetnej inicjatywie. Na zakoczenie apelu dyrektor podzikowa rwnie swojej zastpczyni - p. Elbiecie Juskowiak za jej zaangaowanie i ofiarn prac, a uczniom yczy bezpiecznych wakacji i szczliwego powrotu do szkoy 1 wrzenia 2014 roku.

Nastpnie (o godzinie 11.00) w budynku szkoy rozpocza si uroczysto przygotowana przez trzecioklasistw na okoliczno ukoczenia przez nich nauki w naszym drobniskim gimnazjum. Po przybyciu zaproszonych z tej okazji goci (Wjta Gminy Krzemieniewo p. Andrzeja Pietruli, Przewodniczcego Rady Gminy Krzemieniewo p. Stanisawa Osigowskiego, nauczycieli i pracownikw Zespou Szk Szkoa Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie oraz rodzicw trzeciogimnazjalistw) rozpocza si uroczysta akademia. Najpierw- a po zoeniu raportu i odpiewaniu hymnu pastwowego- gos zabra dyrektor szkoy p. Leonard Kaczmarek, ktry midzy innymi pogratulowa uczniom najwyszych (do tej pory) wynikw egzaminu gimnazjalnego, podzikowa rwnie pracujcym z uczniami nauczycielom- wsptwrcom tego sukcesu. Nastpnie na scen poproszeni zostali uczniowie, ktrzy w biecym roku szkolnym osignli najlepsze wyniki w nauce; otrzymali oni nie tylko wiadectwa z wyrnieniem, ale rwnie Honorowe Zote Odznaki Wzorowego Ucznia. W ten sposb nagrodzono (z klasy IIIA): Jagod Hofman, Kamila Sikor i Krystiana Maeckiego, a z klasy IIIB - Adriana Bukiewicza i Mateusza Szymaskiego. Oprcz nich wyrniono jeszcze Sandr Sikorsk, Katarzyn Dajewsk, Sylwi Sikorsk, Wojciecha Jankowiaka, Barbar Kamieniarz i Dorot Siersze, ktrzy rwnie otrzymali wiadectwa z wyrnieniem, natomiast rodzicom wszystkich wymienionych wyej uczniw wrczone zostay Listy Gratulacyjne. Oprcz tego po odbir wiadectw poproszeni zostali rwnie ci uczniowie, ktrych rednia ocen przekroczya 4,75 - (z klasy IIIA): Weronika ukaszewska i Patrycja Szarletta, a z klasy IIIB: Aleksandra Flak, Micha Golembka, Anna Kowalska, Irmina Siniecka i Krzysztof Szymaski. Potem gos zabra p. Andrzej Pietrula oraz p. Stanisaw Osigowski, ktry - Jagodzie Hofman - wrczy nagrod ufundowan przez Radnych Rady Gminy Krzemieniewo – gratulujc „najwyszych osigni w edukacji i zachowaniu”. Pniej, na scen poproszeni zostali pozostali uczniowie klas III, ktrym wychowawczynie (p. Elbieta Janiszewska i p. Elbieta Kownacka) wrczyy wiadectwa ukoczenia nauki w gimnazjum. Przy tej okazji panie wychowawczynie podzikoway rwnie rodzicom, ktrzy szczeglnie angaowali si w ycie klasy i szkoy. Na zakoczenie tej czci uroczystoci wystpili uczniowie klas II naszego gimnazjum i przedstawicielki rodzicw: p. Renata Bukiewicz i p. Honorata Scholtz, ktre podzikoway nauczycielom i wychowawczyniom klas trzecich, yczc wszelkiej pomylnoci na kolejne lata. Wrczone zostay te nagrody dla najsympatyczniejszych uczniw, a ktre to nagrody w tym roku otrzymay: Katarzyna Dajewska i Dorota Siersze.
Wkrtce potem rozpocza si cz artystyczna. Najpierw odtaczono poloneza, a potem sowami wierszy i piosenek podzikowano wszystkim nauczycielom i rodzicom. W ten sposb (rwnie na wesoo) zabawiano zgromadzon publiczno przez blisko ptorej godziny. Uroczysto zakoczya prezentacja, ktr zatytuowano „9 lat mino jak jeden dzie” i piknie odpiewana przez gimnazjalistw ballada. Potem, ale ju w klasach, odbyy si jeszcze ostatnie spotkania z wychowawczyniami, ktrym podzikowano za ich trud i powicenie. Podzikowano rwnie p. Aldonie Lubiskiej - Hofman, ktra przygotowaa scenariusz dzisiejszej uroczystoci i uczniw do dzisiejszego wystpu oraz p. Michaowi Rosikowi, ktry z kolei zadba o to, by piknie zapiewane zostay wszystkie piosenki. Uroczysto zakoczya si okoo godziny 13.00. W ten sposb trzydziecioro szecioro uczniw klas trzecich stao si absolwentami szkoy w Drobninie. Z pewnoci zdobyt w naszej drobniskiej szkole wiedz i umiejtnoci bd umieli dobrze i mdrze wykorzysta w dalszym yciu, z pewnoci te bd zawsze godnie reprezentowa nasze drobniskie gimnazjum . Przy tej okazji piszca te sowa, a ju absolwentka Gimnazjum w Drobninie, pragnie serdecznie podzikowa opiekunowi szkolnej strony internetowej p. Jerzemu Kownackiemu za yczliw i wieloletni wspprac. Na zakoczenie natomiast – w imieniu wszystkich absolwentw – pozwoli sobie poegna Czytelnikw sowami zapiewanej dzisiaj piosenki:"

„Do widzenia, przyjaciele.
Wsplnych spraw mielimy wiele.
Dzi ta nitka si urywa,
co si koczy, a co si zaczyna”…


Informacja: Jagoda Hofman - absolwentka Gimnazjum w Drobninie
Zdjcia: p. J. Kownacki
PIOSENKA DLA RODZICW W WYKONANIU DOROTY SIERSZE
ZDJCIA
ZDJCIA Z ZAKOCZENIA GIMNAZJUM

26.06.2014 BALET "JEZIORO ABDZIE"

W ramach edukacji teatralnej, ktrej gwnym celem jest przygotowanie uczniw do wiadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w yciu kulturalnym i spoecznym, dnia 22 czerwca 2014r. uczniowie klasy IB pod opiek wychowawczyni – Andeliki Jankowiak i pani Elbiety Cieli udali si do Teatru Wielkiego w Poznaniu na jeden z najbardziej znanych baletw Piotra Czajkowskiego - „Jezioro abdzie”, ktry od ponad 120 lat zachwyca i wzrusza widzw na caym wiecie.
Przedstawienie wykreowane przez Kennetha Greve`a zabrao nas i pozostaych widzw Opery Poznaskiej do cudownej, przypominajcej momentami wiat fantasy krainy taca i muzyki, w ktrej mogli pozna histori piknej ksiniczki Odetty zakltej przez zego czarnoksinika Rotbarta w abdzia. Ta ponadczasowa opowie o walce dobra ze zem, o zdradzie, blu, potdze mioci i uczuciu przekraczajcym granice ycia i mierci, nasycona niesamowitym liryzmem, poetyck fantastyk i wspania choreografi oczarowaa nas, czego dalimy wyraz owacjami po zakoczeniu spektaklu.
Sdzc po reakcji uczniw, mona mniema, e nasze spotkanie z Teatrem Wielkim w Poznaniu nie byo ostatnim. Niewtpliwie kady taki wyjazd wprowadza modego czowieka w kultur, ksztatuje osobowo i staje si rdem indywidualnych przey, dlatego te z tego „rda” postaramy si czerpa jak najczciej.

Informacja i zdjcia: p. A. Jankowiak
ZDJCIA

26.06.2014 ZIELONA SZKOA

W czerwcu w dniach od 09-13, uczniowie klasy trzeciej spdzili zielon szko w Trjmiecie pod opiek wychowawcy pani Elbiety Cieli i pana Mariusza Pudliszewskiego. Wszyscy punktualnie zebralimy si przed szko i o godzinie 6.00 wyruszylimy w drog. W trakcie podry zatrzymalimy si w Toruniu. Zwiedzalimy tam Stare Miasto, gdzie obejrzelimy mury i stare budynki oraz obronny zamek krzyacki. Nastpnie zobaczylimy dom polskiego astronoma - Mikoaja Kopernika oraz jego pomnik. Poszlimy take pod krzyw wie, ktr, jak powiedziaa Pani przewodnik, wybudowa rycerz krzyacki jako kar za swoje grzechy. W trakcie wizyty w tym miecie kady z nas mg zakupi tradycyjne toruskie wyroby - pierniki. Do Sobieszewa dotarlimy ok. godz. 16.00. Po zajciu pokoi i rozpakowaniu bagau, zjedlimy obiadokolacj i poszlimy na spacer nad morze. Bylimy wszyscy zachwyceni hotelem „ORLE”: jego otoczeniem, piknymi pokojami, stowk oraz obsug. Wszystko wygldao dokadnie tak, jak na stronie internetowej tego hotelu,ktry ogldalimy przed wyjazdem. Co jeszcze byo wspaniae? Czyste powietrze, wspaniae i zdrowe bory sosnowe, szeroka i czysta plaa mnstwo bursztynw oraz przede wszystkim przepikna pogoda. Dzieci poznay spory kawaek polskiego wybrzea, zwiedzajc Gdask, Gdyni Sopot oraz Wysp Sobieszewsk , ktra bya nasz ostoj.
We wtorek zwiedzilimy Westerplatte, a nastpnie pojechalimy do centrum gdzie zwiedzalimy – Stare Miasto Gdask czyli: ul. Dug – Neptun, Bram Zielon i Bram Zot. Zwiedzilimy take Bazylik Mariack, Dugie Pobrzee nad Motaw (wyspa spichrzw i uraw) oraz Pomnik Obrocw Poczty Polskiej. Po poudniu odby si „Chrzest morski” – czyli niezwyke spotkanie z Neptunem. Byo bardzo wesoo. Dzieci musiay wykaza si swoimi zdolnociami i umiejtnociami. Po kolacji odbya si dyskoteka, na ktrej wszyscy wietnie si bawili. W rod wybralimy si do miejscowoci Szymbark, gdzie zobaczylimy Dom Sybiraka, w ktrym byo pomieszczenie do przetrzymywania winiw. Widzielimy rwnie najdusz desk wiata, symulacj nalotu bombowego oraz Dom Do Gry Nogami, w ktrym o mao nie zemdlelimy. Ok. godz. 20.00 wybralimy si na nocne zwiedzanie Gdaska. Trzeba przyzna , e owietlenie miasta robi wraenie. W czwartek wybralimy si do Sopotu i Gdyni. Zwiedzilimy Deptak Monte Cassino, Krzywy Domek, Molo w Sopocie , a take Oceanarium w Gdyni. Po poudniu bawilimy si w podchody , a nastpnie biesiadowalimy przy ognisku zajadajc si kiebaskami. Ostatniego dnia, w drodze powrotnej, podziwialimy Zamek w Malborku.
Zajcia prowadzone byy wedug opracowanego programu profilaktyki zdrowotnej i edukacji dla klasy trzeciej. Realizowano rwnie program „Mam kota na punkcie mleka”, ktry zosta wzbogacony o codzienne dodatkowe mleczne produkty dla kadego uczestnika wycieczki. Wspaniae dni spdzone nad morskim brzegiem stworzyy okazj do zdobycia nowych dowiadcze, odkrywania nowych miejsc, wykazania si ekspresj plastyczn. Zwaywszy na to, e dla wielu uczniw by to pierwszy wyjazd, mieli moliwo zintegrowania si, lepszego poznania, pomagania i wspdziaania. Wsplnie przeywali radosne chwile. Uczniowie zapisywali co wydarzyo si w danym dniu oraz za pomoc rysunku przedstawiali swoje dowiadczenia.
Przebywajc nad morzem duo spacerowalimy i poznalimy wielu ciekawych ludzi. Rozwijalimy te swoj sprawno fizyczn korzystajc z waciwoci zdrowotnych naszego morza. Po powrocie wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, e taka „inna szkoa” im si bardzo podoba.
Chciaabym bardzo podzikowa Pani B. Glapiak, ktra dooya wszelkich stara , aby wszyscy uczniowie tej klasy, za niewielkie pienidze, mogli wyjecha na zielon szko.

Informacja i zdjcia: p. E. Ciela
ZDJCIA

23.06.2014 WIZYTA GOCI Z AUSTRALII

Dnia 17.06.2014 uczniowie klas II gimnazjum mieli okazj spotka si z moj siostr, ktra od 7 lat wraz z mem i synem mieszka w Australii. Uczniowie dowiedzieli si wielu ciekawych rzeczy na temat tego pastwa, ktre jest jak wiadomo jedynym krajem zajmujcym cay kontynent. Jest to szste co do wielkoci pastwo wiata, pod wzgldem liczby ludnoci jest na 54. miejscu (Polska na 34.) a gsto zaludnienia wynosi, z uwagi na rozmiary, tylko 3 os/km kw. (w Polsce 120 os/km kw.). Najwyszym szczytem jest Gra Kociuszki, rdzenni mieszkacy to Aborygeni, a stolic jest Canberra. Nazwa kontynentu pochodzi od aciskiego okrelenia Terra Australis, czyli Ziemia Poudniowa. Wyzwaniem dla uczniw byy rozmowy z moj siostr po angielsku oraz zjedzenie australijskiego przysmaku do smarowania pieczywa. Niestety dla wielu skoczyo si jedynie na sprbowaniu odrobiny tego specjau. Po prostu trzeba si tam urodzi, eby to zje. Wiksz popularnoci cieszy si placek "brownies" , ktrego dwie blaszki zostay pochonite w caoci. "Gwiazdorem" spotkania by mj 3-letni siostrzeniec, ktry jest dwujzyczny, mwi zarwno po polsku jak i po angielsku na tyle, ile potrafi mwi trzylatek. Niestety spa przez pierwsz godzin, a potem si wygupia zawstydzony patrzcymi na niego gimnazjalistami i nie dao rady z niego nic wykrzesa. Ale na samochodach si za to zna. Poza tym uczniowie mogli obejrze skr kangura, bumerang, licie eukaliptusa, australijskie pienidze i zostali poczstowani eukaliptusowymi landrynkami, odgadywali nazwiska znanych Australijczykw, ktrych zdjcia wywietlano na tablicy. Na zakoczenie kady dosta pamitkowego mika koal.

Informacja: p. M. Piotrowiak-Kaczmarek
Zdjcia: p. M. Samol
ZDJCIA

PODRCZNIKI 2014/2015
· Kka - (angielski, niemiecki)
· Szkoa podstawowa
· Gimnazjum
DOKUMENTY SZKOY
· Statut
· Kryteria przyj do Zespou Szk i Oddziaw Przedszkolnych
· Plan pracy 2013/2014
· Program wychowawczy
· Nieobecnoci uczniw
· Procentowe kryteria ocen
· Projekt edukacyjny
SPRAWY PRACOWNICZE
· Regulaminy
GMINA KRZEMIENIEWO
· Troch historii
· Symbole gminy
· Oglnie o gminie
· Gmina w liczbach
· Turystyka w gminie
· Co warto zobaczy
· Dwory i paace
· Kocioy
· Jezioro Grznickie
· Drobnin
· Gminne ciekawostki
· Wane adresy
Losowa Fotka
Polecamy
Wygenerowano w sekund: 0.27 1,200,021 Unikalnych wizyt