Kwiecie 24 2014 15:24:22
Nawigacja
· Strona gwna
· Artykuy
· Linki
· Kontakt
· Galeria zdj
· Szukaj
NASZA SZKOA
· Z przeszoci szkoy
· Szkoa dzisiaj
· Dyrekcja
· Pedagog szkolny
· Inni pracownicy
· Dane teleadresowe
· Dla rodzicw
· wietlica szkolna
· Pracownia informatyczna
· wietlica terapeutyczna
SZKOA PODSTAWOWA

· Oddzia 0
· Klasa I
· Klasa IIa
· Klasa IIb
· Klasa III
· Klasa IV
· Klasa Va
· Klasa Vb
· Klasa VIa
· Klasa VIb
GIMNAZJUM
· Klasa IA
· Klasa IB
· Klasa IIA
· Klasa IIB
· Klasa IIIA
· Klasa IIIB
BIBLIOTEKA SZKOLNA
· Informacje oglne
· Komunikaty
SAMORZD UCZNIOWSKI
· Komunikaty
· Plan pracy
SPORT
· Baza sportowa
· Udzia w zawodach
· Osignicia
· Rekordy
ZESPӣ SZKӣ SZKOA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W DROBNINIE

Serdecznie witamy na oficjalnej stronie internetowej Zespou Szk Szkoa Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie. Mamy nadziej, e wizyta tutaj nie bdzie czasem straconym, e dziki temu zyskamy jeszcze wicej przyjaci. Drobnin to maa miejscowo na terenie gminy Krzemieniewo w wojewdztwie wielkopolskim. Znajduje si ona w poowie drogi midzy Lesznem, a Gostyniem. Szkoa istnieje tutaj nieprzerwanie od roku 1797. Przez te 216 lat przechodzia rne koleje losu i zawirowania. Musi w niej jednak by co, co pozwala jej trwa i si rozwija. Tym czym jest na pewno tradycja i prawdziwie wielkopolskie podejcie do pracy.
Zagldajc tutaj, bdziesz mia okazj zobaczy nie tylko jak pracujemy lecz rwnie jak si bawimy i jakie s nasze sukcesy. Dzieje si u nas bardzo duo, a pomysw mamy jeszcze wicej.
Zapraszamy.

Administrator

19.04.2014 WIELKANOCNE PISANKI

Pisanki, pisanki, jajka malowane nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek…- tymi sowami kierowa si samorzd uczniowski, ktry ogosi konkurs dla uczniw naszej szkoy na wykonanie wielkanocnej pisanki. Wpyno 21 prac,wrd ktrych byy pisanki oklejane, zrobione ze wstek, malowane, zdobione koralikami i wiele innych ciekawie i pomysowo wykonanych.
Wyrniono pisanki Laury Gierczyk z kl. VIb, Klaudii Dziubaki z kl. VIa oraz Krystiana Andrzejewskiego z kl. IIa. Wszystkie prace mona oglda na okolicznociowej wystawce, a uczestnicy konkursu otrzymali sodkie nagrody.

Informacja i zdjcia: p. A. Baryga
ZDJCIA

15.04.2014 GMINNY KONKURS Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Dnia 14.04.2014 w naszej szkole po raz kolejny odby si konkurs wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Poniewa jest to etap gminny w konkursie brali udzia nie tylko nasi uczniowie (Barbara Kamieniarz, Kamil Sikora, Patryk Miedziaszczyk), ale take uczniowie z gimnazjum z Nowego Belcina (Daria Nowak, Damian Tomczak i Jagoda Jankowska) i Pawowic (Zofia Kurowska, Aleksandra Jankowiak i Adam Dolaciski). Pierwszym etapem byy eliminacje szkolne. Z kadej szkoy zostaa wyoniona trjka najlepszych uczniw, ktrzy nastpnie stanli do rywalizacji w etapie gminnym. Po przejciu etapu pisemnego, ktrym by test, uczniowie musieli wykaza si swoimi umiejtnociami praktycznymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Bya zatem resuscytacja kreniowo-oddechowa na fantomie, opatrywanie krwotokw, ukadanie poszkodowanego w pozycji bocznej czy usztywnianie zama. I miejsce zaja Aleksandra Jankowiak, II miejsce przypado Adamowi Dolaciskiemu, a III miejsce zaja Barbara Kamieniarz. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Informacja: p. M. Piotrowiak-Kaczmarek
Zdjcia: P. Miedziaszczyk
ZDJCIA

9.04.2014 GMINNY PRZEGLD PIOSENKI DZIECICO-MODZIEOWEJ

W sobot, 5.04. 2014 odby si w naszej szkole V Gminny Przegld Piosenki Dziecico-Modzieowej. Ogem w przegldzie wzio udzia 63 uczestnikw (solici oraz grupy wokalne) w kategoriach wiekowych: do 7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat. Uczestnicy przyjechali do nas ze szk z naszej gminy: z Garzyna, Nowego Belcina, Oporwka oraz Pawowic. Zdobywcy I, II, i III miejsca otrzymali statuetki, dyplomy i nagrody. Jury w skadzie: dyrektor Leonard Kaczmarek, wicedyrektor Elbieta Juskowiak, pani Hanna Jsiek oraz pani Magdalena Samol, miao ciki orzech do zgryzienia, aby wrd tylu piknie piewajcych modych ludzi wybra tych, ktrzy zasugiwali na najwysze wyrnienie.
W kategorii solistw do 7 lat, w ktrej byo 10 uczestnikw, kolejno przedstawiaa si nastpujco: I miejsce zdobya Natalia Matuszak, II miejsce Adam Gobiewski, III miejsce Mikoaj Dudziak. Jury wyrnio w tej grupie Mikoaja Brodziaka, Jakuba Andrzejczaka i Zosi Skrzypczak.
W kategorii solistw w wieku 8-10 lat: I miejsce zaja Nina alik ze Szkoy Podstawowej w Pawowicach, II miejsce zajli Bartosz Jaboski ze Szkoy Podstawowej w Garzynie i Jagoda Andrzejczak z Drobnina III miejsca nie przyznano. Wyrnienie otrzymali: Jagoda Wrblewska, Roksana Glapiak, Ewelina Baer i Krystian Andrzejewski z Drobnina.
W kategorii solistw w wieku 11-13 lat: I miejsce zaja Kornelia Rutkowska z Drobnina, II miejsce zaja Klaudia Andrzejewska z Drobnina, III miejsce zaja Izabela Bartkowiak z Garzyna.
W kategorii solistw w wieku 14-16 lat: I miejsce zaja Alicja Sikorska z Drobnina, II miejsce zaja Monika Rzepecka z Drobnina, III miejsce zaj Jakub Kordus z Nowego Belcina. Wyrnienie w tej kategorii otrzymali: Kacper Kubiak z Pawowic , Klaudia Szczecina z Grzna oraz Dorota Siersze z Drobnina.
W kategorii zespoy/grupy wokalne: I miejsce zaj zesp „Soneczka” z Drobnina (Jagoda Wrblewska, Roksana Glapiak i Jagoda Andrzejczak ), II miejsce zaj zesp ALMAKO z Drobnina (Alicja Sikorska, Monika Rzepecka, Kornelia Rutkowska), III miejsce zaj zesp w skadzie Katarzyna Maciejewska i Joanna Gruszeczka z Pawowic.
Nagrod Grand Prix ufundowan przez Wjta Gminy Krzemieniewo otrzymaa Joanna Gruszeczka z Pawowic.
Serdecznie dzikujemy za wsparcie, pomoc i yczliwo wszystkim sponsorom:
- Panu Andrzejowi Pietruli – Wjtowi Gminy Krzemieniewo,
- Dyrektorowi Zespou Szk w Drobninie panu Leonardowi Kaczmarkowi,
- Radzie Rodzicw przy ZS w Drobninie,
- Pastwu Karolinie i Mariuszowi Konopom.
Dzikujemy rwnie paniom z Rady Rodzicw: pani Magdalenie Jaboskiej , pani Honoracie Borowskiej oraz pani Bernadecie Glapiak za zorganizowanie sodkiego poczstunku dla uczestnikw sobotniego konkursu , a take wszystkim mamom, ktre przygotoway wspaniae sodkoci .

Informacja: p. E. Ciela
Zdjcia: p. M. Samol
ZDJCIA

7.04.2014 KONKURS PLASTYCZNY KRUS

W ubiegym tygodniu odbyy si eliminacje do konkursu plastycznego pod hasem „ Bezpiecznie na wsi – nie zbliaj si zuchu do maszyny w ruchu” . Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowa zwizanych z prac i zabaw na terenach wiejskich. Gwnym organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego. Zadaniem konkursowym byo wykonanie pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, o tematyce zwizanej z zapobieganiem wypadkom z udziaem maszyn i urzdze wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.
Uczestnikami konkursu mogli by uczniowie szkoy podstawowej w nastpujcych kategoriach wiekowych I kategoria klasy 0-III i II kategoria klasy IV-VI. Z naszej szkoy do konkursu przystpio 88 uczniw. Do dalszych eliminacji Jury w skadzie: wicedyrektor Elbieta Juskowiak oraz nauczyciele plastyki Elbieta Ciela i Hanna Kaczmarek wyonili 6 najlepszych i najciekawszych prac, ktre reprezentowa bd nasz szko na poziomie regionalnym a s to:
1. Marta Borowska IIa
2. Weronika Bartlewska IIa
3. Krystian Andrzejewski IIa
4. Robert Florczak IV
5. Adrianna Chudziska Va
6. Julia Glapiak VIb
Jury wyrnio na poziomie klas 0- III nastpujcych uczniw:
Dawid Kamiski, Klaudia Musielak, Weronika Zyber, Marta Jaczak, Tomasz Chudziski, Piotr Gembiak, Jagoda Misiak, Jakub Jankowiak, Natalia Wolna, Igor Sikora, Klaudia Witczak, Zuzanna Poprawska.
Na poziome klas IV-VI zostali wyrnieni:
Marcin Biderman, Kacper Kubiak, Maria Adamska, Jakub Jaszczak, Szymon Stachowski, Laura Gierczyk, Klaudia Andrzejewska, Ewelina Szczench, Dawid, Kielich, Martyna Kostrowska, Mateusz Wodarczyk, Kasia Dudka.
Na najbliszym apelu wszyscy laureaci i uczniowie wyrnieni otrzymaj pamitkowe dyplomy i nagrody. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymaj punkty dodatnie. Nagrodzonym gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw.

Informacja i zdjcia: p. E. Ciela
ZDJCIA

5.04.2014 MISTRZOSTWA POWIATU W PICE NONEJ SZKӣ PODSTAWOWYCH

3.04.2014 roku, na boiskach „Orlik” w naszej gminie odby si Turniej Piki Nonej o Mistrzostwo Powiatu Szk Podstawowych. Mecze rozgrywano w Garzynie i Pawowicach. Nasz zesp gra w Garzynie z zespoami z Osiecznej, Woszakowic i Rydzyny. Dziki trzem wygranym: z Osieczn 3:1, Woszakowicami 1:0 i Rydzyn 2:0 zajlimy pierwsze miejsce w grupie i awansowalimy do gier finaowych, ktre odbyway si w Pawowicach (drugie miejsce i prawo gry w finale wywalczyli uczniowie z Woszakowic). W pfinale trafilimy na zespl z Pawowic i niestety odnielimy pierwsz w tym turnieju porak 0:2. O medal i trzecie miejsce w turnieju zagralimy znw z druyn z Woszakowic i take tym razem bylimy lepsi. Wygralimy 5:0.
Gralimy w skadzie: Tobiasz Szczepaniak, Eryk Andrzejak, Tomek ukaszewski (2 bramki), Tomek Gembiak (1 bramka), Miosz Kamiski, Kamil Flaczyk (6 bramek), Marcin Konopka (1 bramka), Filip Frckowiak i Mikoaj Praczyk.

Informacja: p. R. Jankowiak
ZDJCIA

PODRCZNIKI 2013/2014
· Kka - (angielski, niemiecki)
· Oddzia przedszkolny
· Szkoa podstawowa
· Gimnazjum
DOKUMENTY SZKOY
· Statut
· Kryteria przyj do Zespou Szk i Oddziaw Przedszkolnych
· Plan pracy 2013/2014
· Program wychowawczy
· Nieobecnoci uczniw
· Procentowe kryteria ocen
· Projekt edukacyjny
SPRAWY PRACOWNICZE
· Regulaminy
GMINA KRZEMIENIEWO
· Troch historii
· Symbole gminy
· Oglnie o gminie
· Gmina w liczbach
· Turystyka w gminie
· Co warto zobaczy
· Dwory i paace
· Kocioy
· Jezioro Grznickie
· Drobnin
· Gminne ciekawostki
· Wane adresy
Losowa Fotka
Polecamy
Wygenerowano w sekund: 0.01 796,756 Unikalnych wizyt