Wrzesie 03 2015 23:24:20
Nawigacja
· Strona gwna
· Artykuy
· Linki
· Kontakt
· Galeria zdj
· Szukaj
NASZA SZKOA
· Z przeszoci szkoy
· Szkoa dzisiaj
· Dyrekcja
· Pedagog szkolny
· Inni pracownicy
· Dane teleadresowe
· Dla rodzicw
· wietlica szkolna
· Pracownia informatyczna
· wietlica terapeutyczna
SZKOA PODSTAWOWA

· Klasa Ia
· Klasa Ib
· Klasa Ic
· Klasa II
· Klasa IIIa
· Klasa IIIb
· Klasa IV
· Klasa Va
· Klasa Vb
· Klasa VIa
· Klasa VIb
GIMNAZJUM
· Klasa IA
· Klasa IB
· Klasa IIA
· Klasa IIB
· Klasa IIIA
· Klasa IIIB
BIBLIOTEKA SZKOLNA
· Informacje oglne
· Komunikaty
SAMORZD UCZNIOWSKI
· Komunikaty
· Regulamin Samorzdu
· Plan pracy
SPORT
· Baza sportowa
· Udzia w zawodach
· Osignicia
· Rekordy
ZESPӣ SZKӣ SZKOA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W DROBNINIE

Serdecznie witamy na oficjalnej stronie internetowej Zespou Szk Szkoa Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie. Mamy nadziej, e wizyta tutaj nie bdzie czasem straconym, e dziki temu zyskamy jeszcze wicej przyjaci. Drobnin to maa miejscowo na terenie gminy Krzemieniewo w wojewdztwie wielkopolskim. Znajduje si ona w poowie drogi midzy Lesznem, a Gostyniem. Szkoa istnieje tutaj nieprzerwanie od roku 1797. Przez te 216 lat przechodzia rne koleje losu i zawirowania. Musi w niej jednak by co, co pozwala jej trwa i si rozwija. Tym czym jest na pewno tradycja i prawdziwie wielkopolskie podejcie do pracy.
Zagldajc tutaj, bdziesz mia okazj zobaczy nie tylko jak pracujemy lecz rwnie jak si bawimy i jakie s nasze sukcesy. Dzieje si u nas bardzo duo, a pomysw mamy jeszcze wicej.
Zapraszamy.

Administrator

KOMUNIKAT W SPRAWIE PODRCZNIKW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Od 1 wrzenia 2015 roku uczniowie:
- klasy pierwszej szkoy podstawowej
- klasy drugiej szkoy podstawowej
- klasy czwartej szkoy podstawowej
oraz
- klasy pierwszej gimnazjum
bd wypoycza podrczniki w bibliotece szkolnej.
Uczniowie wyej wymienionych klas otrzymaj nieodpatnie wymagane, zakupione przez szko, wiczenia.
We wasnym zakresie zakupuj tylko podrcznik do religii.

Uczniowie:
- klasy trzeciej, pitej i szstej szkoy podstawowej
oraz
- drugiej i trzeciej gimnazjum
zakupuj we wasnym zakresie wszystkie podrczniki i wiczenia umieszczone w wykazie.

Aktualny wykaz obowizujcych w naszej szkole podrcznikw znajduje si w panelu PODRCZNIKI 2015/2016.

Informacja: p. E. Juskowiak

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOY


INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 ODBDZIE SI 1.09.2015 O GODZINIE 9.15 W SALI GIMNASTYCZNEJ.

- L. Kaczmarek -
dyrektor Zespou Szk w Drobninie


28.06.2015 ZAKOCZENIE GIMNAZJUM

Dnia 26 czerwca 2015 uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum brali udzia w uroczystym zakoczeniu roku. Po raz ostatni z rk dyrektora szkoy pana Leonarda Kaczmarka oraz wychowawczy pani Moniki Piotrowiak-Kaczmarek i Pani Teresy Piotrowiak odebrali wiadectwa oraz nagrody ksikowe. Akademia odbya si w obecnoci nauczycieli, pracownikw szkoy, zaproszonych goci oraz rodzicw uczniw. W czci oficjalnej listem gratulacyjnym za wzorowe wychowanie swojego dziecka zostali wyrnieni rodzice Natalii Cios, Weroniki Makowiak, Marty Skrzypczak, Arkadiusza Nadolnego, Judyty Bartkowiak, Weroniki Fabich oraz Pauliny Klich. Uczniowie ci otrzymali oczywicie wiadectwa z wyrnieniem. Do grona wyrnionych doczya take Weronika Juskowiak. Tradycj naszej szkoy od kilku lat s odznaki wzorowego ucznia: brzowe po klasie III szkoy podstawowej, srebrne po klasie VI i zote na zakoczenie gimnazjum. Zote odznaki otrzymay: Weronika Fabich, Paulina Klich, Judyta Bartkowiak, Marta Skrzypczak i Weronika Makowiak. Oznacza to, e dziewczta we wczeniejszych latach nauki rwnie otrzymyway wiadectwa z wyrnieniem. Nastpnie na scen wychowawcy poprosili swoje klasy i wrczyli wiadectwa. Po czci oficjalnej przysza pora na cz artystyczn, ktra zostaa przygotowana w formie kroniki. Na ekranie wywietlane byy zdjcia zarwno sprzed lat, jak i aktualne. Prezentacja zgrana bya ze piewanymi przez dziewczta piosenkami i skeczami odgrywanymi przez chopcw. Jako wychowawca klasy IIIA wsplnie z wychowawc IIIB dzikujemy wszystkim tym, ktrzy pomogli nam w organizacji akademii. Dzikujemy pani Aldonie Lubiskiej-Hofman za stworzenie scenariusza i przygotowanie przedstawienia; naszym nauczycielom wychowania fizycznego, czyli pani Renacie Kaczmarek i panu Robertowi Jankowiakowi dzikujemy za wielki trud woony w nauk poloneza; naszym muzykom, czyli pani Elbiecie Cieli i panu Michaowi Rosikowi dzikujemy za przygotowanie dziewczt, ktre pieway; mamom naszych uczniw, pani Marioli Kaczmarek, pani Hannie Skrzypczak, pani Emilii Makowiak, pani Arlecie Kaczmarek, pani Ewie Raburskiej i pani Wiesawie Smektale dzikujemy za pomoc w organizacji komersu oraz zakoczenia roku. Dzikujemy take ojcom naszych uczniw i uczennic, ktry powicili swj czas i penili funkcj opiekunw podczas komersu w Dobrodzieju. Wszystkim zaangaowanym w organizacj zakoczenia jeszcze raz dzikujemy, a modziey yczymy wesoych i sonecznych wakacji oraz powodzenia w nowych szkoach.

Informacja: p. M. Piotrowiak-Kaczmarek
Zdjcia: p. J. Kownacki
ZDJCIA

28.06.2015 ZAKOCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Umiech na twarzy i strj galowy - takie zestawienie w przypadku uczniw, to znak, e dzieje si co wanego. Nie inaczej byo 26.06.2015 roku, poniewa tego wanie dnia koczy si rok szkolny. Dla zdecydowanej wikszoci udanie, bo z promocj do klasy programowo wyszej. Jak wspomnia w swoim przemwieniu dyrektor L. Kaczmarek, to wielki powd do dumy dla samych uczniw, ich rodzicw, jak rwnie nauczycieli. Uczniowie wyrniajcy si w nauce, sporcie oraz dziaalnoci artystycznej zostali uhonorowani wiadectwami z wyrnieniem, ksikami i nagrodami rzeczowymi. Do Ksigi Pamitkowej dopisane zostay rwnie nazwiska kolejnych uczniw, ktrym przyznane zostay Brzowe i Srebrne Odznaki Wzorowego Ucznia. Dyrektor szkoy podzikowa rwnie Radzie Rodzicw za efektywn pomoc udzielan naszej placwce, dziki czemu mona byo realizowa wiele zada dodatkowych. To z kolei przekadao si na bardzo pozytywny obraz pracy naszych uczniw i naszej szkoy w rodowisku. Troje uczniw, za szczeglne osignicia edukacyjne, sportowe oraz dziaalno spoeczn, otrzymao nagrody ufundowane przez prezesa leszczyskiego INTERMARCHE, pana Tomasza Ranka (wrczone przez pani Jarug). Byli to: z klasy VIa - Ada Chudziska, z klasy IIA - Monika Rzepecka, z klasy IIIA - Arkadiusz Nadolny. Po zakoczonej uroczystoci oglnej, uczniowie udali si na spotkanie z wychowawcami klas, a pniej na zasuone wakacje.

HONOROWE ODZNAKI WZOROWEGO UCZNIA 2014/2015

NAJLEPSI UCZNIOWIE 2014/2015


Informacja i zdjcia: p. J. Kownacki
ZDJCIA

28.06.2015 PODSUMOWANIE KONKURSW

W poniedziaek 22.06.2015 odby si apel, na ktrym zostay wrczone nagrody z rnych konkursw. W drugim proczu odbyy si trzy konkursy z jzyka angielskiego. Pierwszy polega na napisaniu listu lub pocztwki do w. Mikoaja po angielsku. Drugi dotyczy wita narodowego Irlandii i Walii. Trzeci najtrudniejszy, bazowa na zrozumieniu ksiki „The secret garden” w oryginale. W konkursach wzio wielu uczniw Szkoy Podstawowej i Gimnazjum. 12 uczniw zostao wyrnionych. Nagrody zostay ufundowane przez wydawnictwo OUP. Zwycizcom gratulujemy.

Informacja: p. M. Samol

PODRCZNIKI 2015/2016
· Kko - (j. angielski)
· Szkoa podstawowa
· Gimnazjum
· Regulamin wypoyczania podrcznikw:
- wersja: _.doc
- wersja: _.pdf
DOKUMENTY SZKOY
· Statut
· Kryteria przyj do Zespou Szk i Oddziaw Przedszkolnych
· Plan pracy 2014/2015
· Program wychowawczy
· Nieobecnoci uczniw
· Procentowe kryteria ocen
· Projekt edukacyjny
· Wychowanie fizyczne - kryteria SP
· Wychowanie fizyczne - kryteria Gimnazjum
SPRAWY PRACOWNICZE
· Regulaminy
GMINA KRZEMIENIEWO
· Troch historii
· Symbole gminy
· Oglnie o gminie
· Gmina w liczbach
· Turystyka w gminie
· Co warto zobaczy
· Dwory i paace
· Kocioy
· Jezioro Grznickie
· Drobnin
· Gminne ciekawostki
· Wane adresy
Losowa Fotka
Polecamy
Wygenerowano w sekund: 0.05 1,843,490 Unikalnych wizyt