Kwiecie 26 2015 15:02:29
Nawigacja
· Strona gwna
· Artykuy
· Linki
· Kontakt
· Galeria zdj
· Szukaj
NASZA SZKOA
· Z przeszoci szkoy
· Szkoa dzisiaj
· Dyrekcja
· Pedagog szkolny
· Inni pracownicy
· Dane teleadresowe
· Dla rodzicw
· wietlica szkolna
· Pracownia informatyczna
· wietlica terapeutyczna
SZKOA PODSTAWOWA

· Klasa Ia
· Klasa Ib
· Klasa Ic
· Klasa II
· Klasa IIIa
· Klasa IIIb
· Klasa IV
· Klasa Va
· Klasa Vb
· Klasa VIa
· Klasa VIb
GIMNAZJUM
· Klasa IA
· Klasa IB
· Klasa IIA
· Klasa IIB
· Klasa IIIA
· Klasa IIIB
BIBLIOTEKA SZKOLNA
· Informacje oglne
· Komunikaty
SAMORZD UCZNIOWSKI
· Komunikaty
· Regulamin Samorzdu
· Plan pracy
SPORT
· Baza sportowa
· Udzia w zawodach
· Osignicia
· Rekordy
ZESPӣ SZKӣ SZKOA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W DROBNINIE

Serdecznie witamy na oficjalnej stronie internetowej Zespou Szk Szkoa Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie. Mamy nadziej, e wizyta tutaj nie bdzie czasem straconym, e dziki temu zyskamy jeszcze wicej przyjaci. Drobnin to maa miejscowo na terenie gminy Krzemieniewo w wojewdztwie wielkopolskim. Znajduje si ona w poowie drogi midzy Lesznem, a Gostyniem. Szkoa istnieje tutaj nieprzerwanie od roku 1797. Przez te 216 lat przechodzia rne koleje losu i zawirowania. Musi w niej jednak by co, co pozwala jej trwa i si rozwija. Tym czym jest na pewno tradycja i prawdziwie wielkopolskie podejcie do pracy.
Zagldajc tutaj, bdziesz mia okazj zobaczy nie tylko jak pracujemy lecz rwnie jak si bawimy i jakie s nasze sukcesy. Dzieje si u nas bardzo duo, a pomysw mamy jeszcze wicej.
Zapraszamy.

Administrator

26.04.2015 ZAWODY MASOWE DLA UCZNIW KLAS I-III SZKOY PODSTAWOWEJ

24.04.2015 roku, odbyy si w naszej szkole Zawody Masowe dla uczniw klas I – III szkoy podstawowej. Udzia w nich wziy reprezentacje wszystkich placwek owiatowych z terenu gminy Krzemieniewo. Rywalizacja bya bardzo zacita, a losy medalowych miejsc wayy si do ostatnich konkurencji. Bardzo dobrze w tych zawodach spisay si reprezentacje poszczeglnych klas z naszej szkoy, ktre zdobyy trzy pierwsze miejsca, jedno drugie miejsce i dwa trzecie miejsca.


Wyniki zawodw:
Klasa I (szeciolatki)
I m SP Drobnin 18 pkt.
II m SP Pawowice 11,5 pkt.
II m SP Oporwko 9,5 pkt.
Klasa I
I m SP Garzyn 26 pkt.
II m SP Drobnin (klasa Ia) 23,5 pkt.
III m SP Drobnin (klasa Ic) 18,5 pkt
IV m SP Pawowice 14 pkt.
II m SP Nowy Belcin 8 pkt.
Klasa II
I m SP Drobnin 27 pkt.
II m SP Pawowice 23 pkt.
II m SP Nowy Belcin 18 pkt.
IV m SP Garzyn 13 pkt.
V m SP Oporwko 9 pkt.
Klasa III
I m SP Drobnin (klasa IIIb) 31 pkt.
II m SP Pawowice 27,5 pkt.
III m SP Drobnin (klasa IIIa) 22 pkt.
IV m SP Garzyn 20,5 pkt.
V m SP Nowy Belcin 17 pkt.
VI m SP Oporwko 8 pkt.

Informacja i zdjcia: p. R. Jankowiak
ZDJCIA

25.04.2015 DZIE ZIEMI

Dzie Ziemi to najwiksze ekologiczne wito wiata, obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach wiata. W Polsce Dzie Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Wiele zmian klimatycznych powodowanych jest rosncym wykorzystaniem zasobw naturalnych, np. wgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego. Konwencjonalne rda energii s gwn przyczyn globalnego ocieplenia, kwanych opadw czy smogu. Promocja OZE to inwestycja w ochron klimatu i przeciwdziaanie degradacji rodowiska naturalnego, dlatego tegoroczny wiatowy Dzie Ziemi odby si pod hasem „Z ENERGI ZMIEMY RDA”. 22 kwietnia uczniowie kas IV-VI SP w Drobninie zgromadzili si aby wysucha prezentacji powiconej promocji odnawialnych rde energii (OZE) i moliwoci ich wykorzystania w naszym kraju. Najciekawszym punktem spotkania okazay si warsztaty, podczas ktrych uczniowie mogli sami sprawdzi mechanizm dziaania turbiny wiatrowej o poziomej i pionowej osi obrotu, panelu fotowoltaicznego oraz prdnicy. Uczniowie mieli te okazj obejrze model samochodu napdzanego wodorem. Kada klasa podczas zaj plastycznych wykonaa plakat, haso i ulotk dotyczc OZE. Wszystkie prace zostay zaprezentowane na gazetce szkolnej.

Informacja: p. M. Gabler
Zdjcia: p. S. Olejniczak
ZDJCIA

24.04.2015 WIATOWY DZIE KSIKI

23 kwietnia obchodzony jest wiatowy Dzie Ksiki i Praw Autorskich. W przeddzie owego wita uczniowi klasy II wybrali si do Biblioteki Publicznej w Krzemieniewie. Drugoklasici uczestniczyli w zajciach bibliotecznych promujcych czytelnictwo pt. ”Droga ksiki od pisarza do czytelnika”, podczas ktrych poznali etapy powstawania ksiki oraz dowiedzieli si jak drog musi ona pokona, ilu ludzi jest zaangaowanych w jej tworzenie zanim trafi do czytelnika. Nastpnie uczniowie podawali swoje propozycje-proby, w jaki sposb naley traktowa i obchodzi si z ksikami. Stali si autorami prb ksiki w stosunku do czytelnika. W trakcie bardzo ciekawych zaj dzieci rwnie wietnie si bawiy.
Na zakoczenie drugoklasici otrzymali w prezencie ksiki zapewniajc Panie bibliotekarki o czstym wypoyczaniu i czytaniu ksiek, a take korzystaniu z zaj tam prowadzonych.

Informacja i zdjcia: p. A. Baryga
ZDJCIA

23.04.2015 NIE PAL PRZY MNIE, PROSZ

Uczniowie klasy drugiej w minionych dniach uczestniczyli w zajciach warsztatowych w ramach realizacji programu antynikotynowego pt.”Nie pal przy mnie, prosz”, ktry jest skierowany dla uczniw edukacji wczesnoszkolnej. Patronatem przedsiwzicia jest Pastwowa Inspekcja Sanitarna oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dziecistwa Wolnego od Tytoniu. Program realizowany by w cigu piciu spotka, ktre obejmoway nastpujc tematyk: Co to jest zdrowie? Od czego zaley nasze zdrowie? Co i dlaczego szkodzi zdrowiu? Co robi, gdy moje ycie jest zagroone? oraz „Nie pal przy mnie, prosz”. Uczniowie na zajciach pracowali indywidualnie oraz w grupach. Chtnie wykonywali polecenia i zadania, a dziki wiewirce Wiki, ktra towarzyszya im przez cay czas, wzbogacili i poszerzyli swoje wiadomoci z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz umiejtnoci radzenia sobie w sytuacjach, w ktrych inne osoby pal przy nich papierosy. Podsumowaniem zaj byo wykonanie prac plastycznych, ktre zamieszczone zostay na gazetce. Zajcia w ramach programu cieszyy si duym zaangaowaniem ze strony drugoklasistw.

Informacja i zdjcia: p. A. Baryga
ZDJCIA

23.04.2015 KOLEJNY KONKURS ROZSTRZYGNITY

W naszej szkole odby si konkurs plastyczny pt. „Pali nie pali - oto jest pytanie?” organizowany przez Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Sekcja Owiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Konkurs przeznaczony by dla uczniw klas V szkoy podstawowej. Zadaniem konkursowym byo wykonanie projektu graficznego o tematyce antynikotynowej, ktry mia dotyczy skutkw palenia papierosw i pozytywnych aspektw niepalenia tytoniu. Z naszej szkoy do konkursu przystpili wszyscy uczniowie klas V. Jury postanowio najwyej nagrodzi prac wykonan przez uczennic klasy Vb Izabel Bartkowiak. To wanie jej praca bdzie reprezentowaa nasza szko na etapie powiatowym . W zwizku z tym, e uczniowie wykonali wiele ciekawych prac jury postanowio wyrni nastpujce osoby:
Z klasy Va : Ewelin Szczench, Jakuba Poprawskiego, Martyn Kostrowsk, Juli Gwizdo,
Z klasy Vb: Juli Makowiak, Oliwi Michalak, Juli Kubasik, i Dari Pudliszewsk
Nagodzonym i wyrnionym gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw.

Informacja i zdjcia: p. E. Ciela
ZDJCIA

PODRCZNIKI 2014/2015
· Kka - (angielski, niemiecki)
· Szkoa podstawowa
· Gimnazjum
DOKUMENTY SZKOY
· Statut
· Kryteria przyj do Zespou Szk i Oddziaw Przedszkolnych
· Plan pracy 2014/2015
· Program wychowawczy
· Nieobecnoci uczniw
· Procentowe kryteria ocen
· Projekt edukacyjny
· Wychowanie fizyczne - kryteria SP
· Wychowanie fizyczne - kryteria Gimnazjum
SPRAWY PRACOWNICZE
· Regulaminy
GMINA KRZEMIENIEWO
· Troch historii
· Symbole gminy
· Oglnie o gminie
· Gmina w liczbach
· Turystyka w gminie
· Co warto zobaczy
· Dwory i paace
· Kocioy
· Jezioro Grznickie
· Drobnin
· Gminne ciekawostki
· Wane adresy
Losowa Fotka
Polecamy
Wygenerowano w sekund: 0.02 1,704,317 Unikalnych wizyt